Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
bilal öncül
öğr. gör. dr.

Doktora ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (DR), 2013, 2020

Yüksek Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, 2003, 2007

1- EĞİTİMİN KAVRAMSAL TEMELLERİ 5 Öğretim Teknikleri
Bölüm Adı:AKRAN DESTEKLİ ÖĞRETİM, ÖNCÜL BİLAL Yayın Yeri:efeakademi Yayınları, Editör: Aysel KIZILKAYA NAMLI Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:472 ISBN:978-625-8121-14-8 Bölüm Sayfaları:33-48

2- ÇOCUK MİMARLAR Dijital Ortamda Üç Boyutlu Mekân Tasarımları
Bölüm Adı:, ÖNCÜL BİLAL Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:58 ISBN:978-625-8108-68-2 Bölüm Sayfaları:-

3- Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi
Bölüm Adı:Dijital Vatandalık ve Dijital Vatandaşlık Eğitimi, KARADUMAN HIDIR,ÖNCÜL BİLAL Yayın Yeri:Pegem Akademi, Editör: Öztürk Cemil, İbrahimoğlu Zafer, Yıldırım Gülten Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:418 ISBN:978-605-241-628-0 Bölüm Sayfaları:123-145

1- Ulusal
Çocuk Mimarlar 8-12 yaş arası çocuklar için kurs verilmiştir. 14.05.2018 18.05.2018

2- Ulusal
DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLAR Dijitalleşme Dijital Bölünme Öğrencilerin Sahip Olduğu/Olması Gereken Teknolojik Yeterlilikler Dijital Vatandaşlık Eğitimde Teknoloji Kullanımı Dijital Ebeveynler Oyunlar Ve Çocuklar 18.03.2018 18.03.2018

3- Uluslararası
Intensive approach to doing a PhD University of Eastern Finland BülteniKatılımcısı olduğum ”Doctoral Studies in Research Methodologies Erasumus Intensive Programma IP Finland” projesine ilişkin röportaj verilmiştir. 05.06.2014 05.06.2014

1- Dealing with Cheating in Online Exams: A Systematic Review of Proctored and Non-Proctored Exams
ÖNCÜL BİLAL, Yayın Yeri:International Technology and Education Journal ,2021
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

2- Using Flipped Learning to Improve Scientific Research Skills of Teacher Candidates
SEVER IŞINER,ÖNCÜL BİLAL,ERSOY ALİ, Yayın Yeri:Universal Journal of Educational Research ,2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric , Özgün Makale

3- Araştırma Yöntemleri Denizinde Yüzmek: Doktora Öğrencilerinin Erasmus Yoğun Program (IP) Deneyimleri
ERSOY ALİ,ÖNCÜL BİLAL, Yayın Yeri:Kastamonu Eğitim Dergisi ,2017
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Using flipped learning to improve scientific research skills of teacher candidates
ERSOY ALİ,SEVER IŞINER,ÖNCÜL BİLAL 12.01.2017, Yayın Yeri:TQR Annual Conference Uluslararası Özet bildiri

2- PhD candidates’ perspectives regarding international cross-cultural experiences
ERSOY ALİ, ÖNCÜL BİLAL 23.05.2015, Yayın Yeri:Eleventh Congress of Qualitative Inquiry (QI2015) Uluslararası Özet bildiri

3- Becoming a Teacher Educator: Journey of a Primary School Teacher
SEVER IŞINER,ÖNCÜL BİLAL,ERSOY ALİ 29.08.2016, Yayın Yeri:4th International Symposium New Issues on Teacher Education Uluslararası Özet bildiri

4- 2005, 2015 ve 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarındaki 4. Sınıf Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
Menşan Nur Özge,ÖNCÜL BİLAL 11.04.2018, Yayın Yeri:17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018) Uluslararası Özet bildiri

5- AKRAN ÖĞRETİMİ ARAŞTIRMALARINA BİR BAKIŞ: SİSTEMATİK DERLEME
ÖNCÜL BİLAL,ERSOY ALİ 11.04.2018, Yayın Yeri:17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumuna (USOS 2018) Uluslararası Özet bildiri

6- ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMLARINDA SUNULAN BİLDİRİLERİN NİTEL ARAŞTIRMAEĞİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ERSOY ALİ,ÖNCÜL BİLAL,SEVER IŞINER 11.05.2016, Yayın Yeri:15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu ( U S O S 2 0 1 6 ) Uluslararası Özet bildiri

7- İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK DEĞERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ÖNCÜL BİLAL,ÖNCÜL Özge,GÖKCAN Melek 04.05.2017, Yayın Yeri:6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

8- Problemin Resmini Çizmek: Bir Anlatı Araştırması
TÜRKCAN BURÇİN,ÖNCÜL BİLAL,BOZKURT MAHMUT 20.04.2017, Yayın Yeri:I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

9- SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜNDEN ÖĞRETİM DERSLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ VE GEREKLİLİĞİ
SEVER IŞINER,ÖNCÜL BİLAL,ERSOY ALİ 11.05.2016, Yayın Yeri:15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (USOS 2016) Uluslararası Özet bildiri

10- Gültekin M Bozkurt M ve Öncül B 2014 Hayat Bilgisi Dersinin Temel Yasam Becerileri Kazandırmadaki Rolü Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri 3 Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu 28 30 Nisan Ankara
GÜLTEKİN MEHMET,BOZKURT MAHMUT,ÖNCÜL BİLAL 28.04.2014, Yayın Yeri:3. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. Uluslararası Özet bildiri

1- Uluslararası
Dergi Yayın Kurulu Üyeliği Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] ERSOY ALİ Türkçe 2017

1- Nitel Araştırma Yöntemleri
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Lisans 2022-2023 Türkçe 2

3- Temel Bilgisayar Uygulamaları
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- Öğretim Teknolojileri
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

5- Öğretmenlik Uygulaması II
Lisans 2018-2019 Türkçe 8

6- Öğretmenlik Uygulaması I
Lisans 2018-2019 Türkçe 6

7- OKUL DENEYİMİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 5

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

1- Çocuk Mimarlar
Diğer Ulusal Özgün WORKSHOP /Workshop / Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe ESKİŞEHİR

2020 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 araştirma görevlisi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2010 araştirma görevlisi MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
2011 araştirma görevlisi ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow