Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR), 2006, 2010

Yüksek Lisans , , , 2002, 2005

Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, KONYA SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 1998, 2002

1- Çocuklarda Diş Ağrısı İle Başetmede Ebeveynlerin Kullandıkları Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- CA18138 - Research Innovation and Sustainable Pan-European DisorderEuropean Network in Peripartum Depression Disorder(PPD)(Riseup-PPD)
Tamamlandı COST Araştırmacı ULUSLARARASI

3- Her Doğum Yeni Bir Başlangıç Olsun Bebekler Ölmesin. Proje kodu:TLP-2019-7970
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Çocuklarda Diş Ağrısı ile Başetmede Ebeveynlerin Kullandıkları Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- Doğum Algısı ve Korkusunun Prenatal Bağlanma Üzerine Etkisi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

6- ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN: 8. ENGELSİZ ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAYINA SOSYAL DESTEK
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

7- 8. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

8- Doğum Ağrısının Derecesine Göre Kadınların Doğum Algısının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

9- Building Intrapartum Research Through Health an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth BIRTH
Tamamlandı COST Araştırmacı ULUSLARARASI

10- Türkiye de Bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Güncellenmesi ve Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

11- 8 Engelsiz Üniversite Çalıştayı
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

12- Engelleri Kaldırmak İçin 8 Engelsiz Üniversite Çalıştayına Sosyal Destek
Tamamlandı BAP Araştırmacı ULUSAL

13- İlk Ve Acil Yardım Programında Okuyan Öğrencilere Ambulans Simülasyon Laboratuvarında Uygulanan Eğitimin Temel Beceri Düzeyine Etkisi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

14- Postoperatif Dönemde Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Pretermlerde Masaj Uygulaması Ve Müzik Dinletisinin Ağrı Üzerine Etkisi
Tamamlandı BAP Yürütücü ULUSAL

15- Fototerapi Alan Bebeklerde Masajın Bilüribin Düzeyine Ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması
Tamamlandı BAP Yürütücü ULUSAL

16- Tekrarlayan Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi
Tamamlandı BAP Yürütücü ULUSAL

17- Bebek Masajının Anne Bebek Etkileşimine Etkisi
Tamamlandı BAP Araştırmacı ULUSAL

18- Ortopedik Protez Ortez Proğramı Uygulama Laboratuvarı Kurulması ve Protez Ortez Uygulanacak Hastalara Kullanım Kolaylığı Sağlamak Amaçlı Yeni Modelleme Çalışmalarının Yapılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNİN TEMELLERİ
Bölüm Adı:SOLUNUM SORUNU OLAN ÇOCUK, KASIMOĞLU NECLA, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Editör: Prof. Dr. Sevda ARSLAN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:154 ISBN:978-625-6942-35-6 Bölüm Sayfaları:-

2- Ülkelerarası Kültürel Farklılıklar ve Kültürlerarası Hemşirelik Yaklaşımları
Bölüm Adı:Azerbeycan, GÜROL AYŞE, POLAT SEVİNÇ Yayın Yeri:HOLISTENCE PUBLICATIONS, Editör: Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ. Doç. Dr. Mehmet Cüneyt BİRKÖK Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:694 ISBN:978-625-6942-35-6 Bölüm Sayfaları:-

3- Ülkelerarası Kültürel Farklılıklar ve Kültürlerarası Hemşirelik Yaklaşımları
Bölüm Adı:Karadağ, POLAT SEVİNÇ, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:HOLISTENCE PUBLICATIONS, Editör: Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ. Doç. Dr. Mehmet Cüneyt BİRKÖK Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:694 ISBN:978-625-6942-35-6 Bölüm Sayfaları:-

4- UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BİLİM
Bölüm Adı:BAĞIMLILIK, SUÇ VE ŞİDDET, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:7 ISBN:978-625-427-884-6 Bölüm Sayfaları:-

5- Okullarda Çocukluk Çağı Kronik Hastalıkları
Bölüm Adı:Kardiyovasküler Bozukluklar, KASIMOĞLU NECLA, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Akademisyen Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:22 ISBN:978-625-6965-73-7 Bölüm Sayfaları:-

6- PEDİATRİK OLGULAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI
Bölüm Adı:Genetik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Antalya Nobel Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:21 ISBN:978-605-2369-51-7 Bölüm Sayfaları:-

7- Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları
Bölüm Adı:Ağrı kontrolü: Geleceği, maliyeti ve yaşam kalitesi, GÜROL AYŞE,GÜDEK SEFEROĞLU EMİNE Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:110 ISBN:978-605-034-093-8 Bölüm Sayfaları:88-94

8- Adli Hemşirelik
Bölüm Adı:Hemşirelik ve Malpraktis, EREK KAZAN EBRU,GÜROL AYŞE Yayın Yeri:SEÇKİN Akademik ve Mesleki Yayınlar, Editör: İ. Hamit HANCI - Yurdagül ERDEM - Sevinç POLAT Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:720 ISBN:978-975-02-6543-3 Bölüm Sayfaları:233-250

9- Engelli Çocuklar
Bölüm Adı:Tarihsel süreçte engellilik, GÜROL AYŞE, POLAT SEVİNÇ Yayın Yeri:Akademisyen, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:25 ISBN:978-625-73-54-31-8 Bölüm Sayfaları:-

10- Yenidoğan Hemşireliği
Bölüm Adı:Yenidoğan bakımında web tabanlı eğitim, USLU NEVİN, YILDIZ İLKNUR, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Editör: Meral Bayat Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:5 ISBN:978-625-401-420-8 Bölüm Sayfaları:-

11- Alternative Medicine
Bölüm Adı:Safety of Herbal Medicines in Children, POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE Yayın Yeri:ıntechOpen, Editör: Hiroshi Sakagami Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:Print ISBN: 978-953-51-0903-7 Bölüm Sayfaları:-

12- Çocukluk Çağında Sık Karşılaşılan Adli Sorunlar ve Hemşirelik Yönetimi.
Bölüm Adı:Bilgisayar destekli internet suçları., GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri, Editör: Sevinç Polat Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-625-401-126-9 Bölüm Sayfaları:-

13- .Adli Hemşirelik
Bölüm Adı:Adli Hemşirelerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Meslek Riskleri ve Meslek Hastalıkları, GÜRÇAYIR DİLEK,AY EDA,GÜROL AYŞE Yayın Yeri:SEÇKİN Hukuk, Editör: İ. Hamit HANCI - Yurdagül ERDEM - Sevinç POLAT Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-975-02-6543-3 Bölüm Sayfaları:-

14- Adli Hemşirelik
Bölüm Adı:Adli Hemşirelik ve Etik, KAVURAN ESİN,GÜROL AYŞE Yayın Yeri:SEÇKİN Hukuk, Editör: İ. Hamit HANCI - Yurdagül ERDEM - Sevinç POLAT. . Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-975-02-6543-3. Bölüm Sayfaları:-

15- Pediatri Hemsireliginde Aile Merkezli Bakim
Bölüm Adı:Pediatride Aile Merkezli Bakım Yaklaşımı: Bir Sistematik Derleme, GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ Yayın Yeri:Türkiye klinikleri, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-605-7650-98-6 Bölüm Sayfaları:63-70

16- Çocuklarda Ağrı Yönetimi Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri İçin Bir Rehber
Bölüm Adı:Çocuklada Palyatif Bakım, ARIKAN DUYGU,GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Sevinç Polat, Ayşe Gürol Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:9786053208761 Bölüm Sayfaları:-

17- Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım
Bölüm Adı:Çocuklarda Ekstremite Travmaları /Burkulma-Kırık, Çıkık Ve Ezilmelerde Hemşirelik Yaklaşımı, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Akademisyen Kitapevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:9786052580394 Bölüm Sayfaları:-

18- Pediatric Cancer Survivors
Bölüm Adı:Used of Complementary and Alternative Medicine on Symptoms Management and Quality of Life, GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ Yayın Yeri:InTech Academic Publishing, Editör: Karen Wonders and Brittany Stout Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

19- Çocuk ve Oyun
Bölüm Adı:Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri I, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi AÖF, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

20- Tıbbi Dokümantasyon
Bölüm Adı:Tıbbi Dokümantasyon Hizmetlerinde Etik, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi AÖF, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

21- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölüm Adı:Çocuklarda sık görülen şikayetler ve ilgili personelle işbirliği III, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Açıköğretim Fakültesi, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

22- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölüm Adı:Çocuklarda sık görülen şikayetler ve ilgili personelle işbirliği II, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Açıköğretim Fakültesi, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

23- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölüm Adı:Çocuklarda sık görülen şikayetler ve ilgili personelle işbirliği I, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Açıköğretim Fakültesi, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

24- Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
Bölüm Adı:Personel sistemi, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Açıköğretim Fakültesi, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

25- Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
Bölüm Adı:Stok sistemi, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Açıköğretim Fakültesi, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

26- Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
Bölüm Adı:e-sağlık sistemi, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:Açıköğretim Fakültesi, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

27- The Effects Of Baby Massage An Investigation on Mother Infant Attachment and Breastfeeding Success
Bölüm Adı:, GÜROL AYŞE Yayın Yeri:LAP LAMBERT, Editör: Basım sayısı:, Sayfa sayısı: ISBN:3659261343 Bölüm Sayfaları:-

1- Sözel birincilik ödülü
2016 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- Uluslararası
Short-Term Scientific Missions TÜBİTAK COST kapsamında İngilterenin Preston şehrine UcLan üniversitesine gitim. 09.11.2015 13.11.2015

1- Student midwives perspectives of womens sexual and reproductive health literacy in Turkey
Church Sarah, EJDER APAY SERAP, GÜROL AYŞE, Slaveva Yoanna, Mills Rhianna, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

2- Complementary and Supportive Practices Used for Children with Dental Pain by Parents
POLAT SEVİNÇ, ŞENER TAPLAK AYŞE, GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL ,2022
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

3- Ebeveynlerin Ağrısı Olan Çocuğa Yaklaşımları
GÜDEK SEFEROĞLU EMİNE, DEĞİRMEN NURİYE, GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Ondokuz Mayis University ,2022
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

4- İnsülin Kalemi ve Pompası Kullanan Tip 1 Diyabet Hastası Çocuklarda Metabolik Kontrol ve Yaşam Kalitesi Düzeyleri
KARDAŞ GAMZE NUR, GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Kocaeli Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Sleep Habits and Quality of Life of Intellectually Disabled Children with and without Regular Physical Activity
GÜDEK SEFEROĞLU EMİNE, GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Bezmialem Vakif University ,2022
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

6- Stress and Online Learning Environment Perceptions of Midwifery Students Taking Online Courses During COVID-19 Process: A Descriptive Study
GÜROL AYŞE, EJDER APAY SERAP, Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences ,2021
Uluslararası Hakemli EBSCO, Özgün Makale

7- The Women’s Satisfaction Levels to Care in Postpartum Period
KANBUR AYLA, EJDER APAY SERAP, Lazoğlu Merve, PASİNLİOĞLU TÜRKAN, GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:EAS Journal of Nursing and Midwifery ,2021
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

8- Midwifery students’ reactions to ethical dilemmas encountered in outpatient clinics
EJDER APAY SERAP,GÜROL AYŞE,GÜR ELİF YAĞMUR,Church Sarah, Yayın Yeri:NURSING ETHICS ,2020
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

9- Nurses' Perceptions of the Palliative Care Needs of Neonates With Multiple Congenital Anomalies
ŞENER TAPLAK AYŞE,GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ, Yayın Yeri:Journal of Hospice & Palliative Nursing ,2020
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

10- Effects of the Labour Fear on the Prenatal Attachment and Determination of the Affecting Factors
GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP,SÖNMEZ TUĞÇE, Yayın Yeri:Archives of health science and research ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

11- The Reliability and Validity of The Cyberchondria Severity Scale for the Turkish Students
EJDER APAY SERAP,GÜROL AYŞE,ÖZDEMİR SÜREYYA,USLU SEVAL, Yayın Yeri:Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

12- A Comparison of Nomophobia and Social Anxiety Levels of University Students.
GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP,ÖZDEMİR SÜREYYA,USLU SEVAL,GÜVEN RAMAZAN, Yayın Yeri:Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- Eğitimde Acil Bir Dönüşüm: COVID-19 Pandemisi Döneminde Çevrim İçi Ders Alan Üniversite Öğrencilerinin Stres Algıları ve Görüşleri
TURAN ZEYNEP,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Hayef:journal of education (Online) ,2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

14- A mixed-methods study exploring the effect of augmented learning for paramedic students in ECG training
TURAN ZEYNEP,GÜROL AYŞE,USLU SEVAL, Yayın Yeri:INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL ,2020
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

15- The Emotional Closeness in Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative Study
GÜROL AYŞE,TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,apay serap ejder,ÖZDEMİR SÜREYYA,GÜVEN RAMAZAN, Yayın Yeri:Journal of Psychiatric Nursing ,2020
Uluslararası Hakemli EBSCO, Crossref, Özgün Makale

16- The Importance of a White Coat and Appearance on Emergency Patients
Güven Ramazan, Kaykısız Eylem Kuday, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, ŞAŞMAZ MUHAMMED İKBAL, Arı Asım, Eyüpoğlu Gökhan, GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

17- Herbal Supplement Products Used by Mothers to Cope with the Common Health Problems in Childhood
GÜROL AYŞE,ŞENER TAPLAK AYŞE,POLAT SEVİNÇ, Yayın Yeri:Complementary Therapies in Medicine ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

18- Oral Glucose and Listening to Lullaby to Decrease Pain in Preterm Infants Supported with NCPAP: A Randomized Controlled Trial
TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP, Yayın Yeri:Pain Management Nursing ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

19- Determination of Perceived Social Support and Burnout Levels of Mothers of Children with Intellectual Disability
KAHRİMAN İLKNUR,POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:The Journal of Pediatric Research ,2019
Uluslararası Hakemli EBSCO, SCOPUS, Özgün Makale

20- The Importance of a White Coat and Appearance on Emergency Patients
GÜVEN RAMAZAN,Kuday Kaygısız Eylem,ÖNTÜRK HATİCE,ŞAŞMAZ MUHAMMED İKBAL,Arı Asım,Eyüpoğlu Gökhan,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli İndeks Copernicus, Özgün Makale

21- The effect of pain, stress, and cortisol during labor on breastfeeding success
Karakoyunlu Ozge,EJDER APAY SERAP,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY ,2019
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

22- Oral Glucose and Listening to Lullaby to Decrease Pain in Preterm Infants Supported with NCPAP: A Randomized Controlled Trial
TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP, Yayın Yeri:Pain Management Nursing ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

23- Evaluation of Nutritional Habits of Obese Children in Toddler Period and Their Families
ÇETİNKAYA ŞENAY,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Open Journal of Pediatrics ,2018
Uluslararası Hakemli Google Scholar, Özgün Makale

24- Breaking Bad News in the Emergency Department: How do the Patients Want it?
GÜVEN RAMAZAN,Kuday Kaygısız Eylem,ÖNTÜRK HATİCE,ŞAŞMAZ MUHAMMED İKBAL,Arı Asım,Eyüpoğlu Gökhan,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Eurasian J Emerg Med ,2018
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

25- Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumlarının Değerlendirilmesi
Naldan Muhammet Emin,KARA DUYGU,Soyalp Celaleddin,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy ,2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

26- Medyada çocuk resimlerinin paylaşılmasının güvenlik riski
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:TÜRKBİLİM ,2018
Uluslararası Hakemli MLA, Derleme Makale

27- İlk ve Acil Yardım Programında Okuyan Öğrencilere Ambulans Simülasyon Laboratuvarında Uygulanan Eğitimin Temel Beceri Düzeyine Etkisi.
ÖZTÜRK DENİZ,GÜROL AYŞE,USLU SEVAL,YÜCEL OSMAN, Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

28- İlk ve Acil Yardım Programında Okuyan Öğrencilere Ambulans Simülasyon Laboratuvarında Uygulanan Eğitimin Temel Beceri Düzeyine Etkisi
ÖZTÜRK DENİZ,GÜROL AYŞE,USLU SEVAL,YÜCEL OSMAN, Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

29- Parent’s Perceived Experiences of having a Preterm Baby and their Satisfaction with Care Received in the NICU: A mixed method approach
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Iranian Journal of Pediatrics ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Bilirkişi Raporu vb.

30- Serotype, genotype, and clinical manifestations of group B Streptococcus (GBS) isolated from neonates in China
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Iranian Journal of Pediatrics ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Bilirkişi Raporu vb.

31- Study of factors associated with developmental delay in low birth weight infants admitted to the neonatal intensive care unit
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Iranian Journal of Pediatrics ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Bilirkişi Raporu vb.

32- Epidemiological characteristics of human cytomegalovirus infection and glycoprotein H genotype in Chinese children
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Iranian Journal of Pediatrics ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Bilirkişi Raporu vb.

33- Effects of Body Massage on Response to Phototherapy in Neonatal Hyperbilirubinemia: A randomized clinical trial
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Complementary Therapies in Clinical Practice ,2017
Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus , Bilirkişi Raporu vb.

34- Prevalence of obesity and knowledge of health risk associated with obesity among female adolescents in Jordan
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Open Journal of Nursing ,2017
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Bilirkişi Raporu vb.

35- Do Pictures of Nature Affect Anxiety and Well-Being as Much as Soft Music in Awake Patients During Elective Surgery?
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Open Journal of Nursing ,2017
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Bilirkişi Raporu vb.

36- Autonomic nervous activity in multiparous women during early postpartum period: A descriptive study
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Open Journal of Nursing ,2017
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Bilirkişi Raporu vb.

37- Breastfeeding Promotion by Educating the Adolescent Mother of Health Benefits to Increase Intent and Initiation
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Open Journal of Nursing ,2017
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Bilirkişi Raporu vb.

38- The effects of massage on oxygen saturation of infants with respiratory distress syndrome treated with nasal continuous positive airway pressure
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:British Journal of Pharmaceutical Research ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Bilirkişi Raporu vb.

39- Effects of Phototherapy on Antioxidant Status of Preterm and Term Infants with Hyperbilirubinemia
TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,GÜROL AYŞE,KURT NEZAHAT,EJDER APAY SERAP, Yayın Yeri:Iranian Journal of Pediatrics ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

40- Günübirlik Cerrahi Geçirecek Çocukların Annelerinin Anksiyete Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
GÜROL AYŞE,Binici Yıldız, Yayın Yeri:İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

41- Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi
GÜROL AYŞE,BALCI AKPINAR REVA,EJDER APAY SERAP, Yayın Yeri:Kocatepe Tıp Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli IM: Index Medicus , Özgün Makale

42- The effect of therapeutic music on anxiety in children with acute lymphoblastic leukaemia
POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE,ÇELEBİOĞLU AYDA,KESKİN YILDIRIM ZUHAL, Yayın Yeri:Indian Journal of Traditional Knowledge ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

43- Olgu Sunumu Katılma Nöbeti Tanılı Çocuğa Sahip Olan Anne
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli EBSCO, Özgün Makale

44- The Experienced Problems of Mothers Having Children with Hydrocephalus A Qualitative Study
GÜROL AYŞE,ERDEM YURDAGÜL,Yazar Taşbaşı Feyza, Yayın Yeri:International Journal of Caring Sciences ,2015
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

45- Nöral Tüp Defektleri Hidrosefali Şantlı Çocuk
ERDEM YURDAGÜL,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi ,2015
Ulusal Hakemli Ulakbim, Özgün Makale

46- Evaluation of Educational Environment for Medical Students of a Tertiary Pediatric Hospital in Tehran using DREEM Questionnaire
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Iran Journal of Pediatr ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Bilirkişi Raporu vb.

47- Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinde Algılanan Stres ile Gastrointestinal Semptomlar Arasındaki İlişki
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni ,2015
Ulusal Hakemli ULAKBİM, Bilirkişi Raporu vb.

48- Yüksek Riskli Gebelerin Tehlike Belirtileri Hakkında Bilgi Ve Prenatal Bağlanma Düzeylerinin Belirlenmesi
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni ,2015
Ulusal Hakemli ULAKBİM, Bilirkişi Raporu vb.

49- Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonunda Büyük Tehlike Piller
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Journal of Anatolia Nursing and Health ,2015
Ulusal Hakemli TÜRK TIP DİZİNİ, Bilirkişi Raporu vb.

50- Aydın İl Merkezinde Yaşayan Çocuklarda Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Belirtileri Ve İlişkili Faktörler
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Journal of Anatolia Nursing and Health ,2015
Ulusal Hakemli TÜRK TIP DİZİNİ, Bilirkişi Raporu vb.

51- Views of Mothers of Children with Intellectual Disabilities regarding Sexual Education A Qualitative Study
GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,Oran Tolga, Yayın Yeri:SEXUALITY AND DISABILITY ,2014
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

52- Turkish Women s Knowledge and Views Regarding Mother s Milk Banking
GÜROL AYŞE,ÇELEBİOĞLU AYDA,ÖZKAN HAVA, Yayın Yeri:Collegian ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

53- Effects of massage therapy on pain and anxiety arising from intrathecal therapy or bone marrow aspiration in children with cancer
ÇELEBİOĞLU AYDA,GÜROL AYŞE,KESKİN YILDIRIM ZUHAL,BÜYÜKAVCI MUSTAFA, Yayın Yeri:International Journal of Nursing Practice ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

54- Yaşlıya Evde Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükünün Değerlendirildiği Bir Araştırma
GÜROL AYŞE,ÇAPIK CANTÜRK, Yayın Yeri:Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Özgün Makale

55- Eğitimin Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Tedbirlerini Tanılama Yetilerine Etkisi
ÇAPIK CANTÜRK,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Kafkas Tıp Dergisi ,2014
Ulusal Hakemli Ulakbim, Özgün Makale

56- Effect of abdomen massage for prevention of feeding intolerance in preterm infants
TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP,CANER İBRAHİM, Yayın Yeri:Italian Journal of Pediatrics ,2014
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

57- Pediatric Nurses Experience with Death The effect of empathic tendency on their anxiety levels
POLAT SEVİNÇ,KÜÇÜK ALEMDAR DİLEK,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:International Journal of Nursing Practice ,2013
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

58- Crıtıcal Thınkıng Dısposıtıon In Students Of Vocatıonal School Of Health Servıces
GÜROL AYŞE,USLU SEVAL,EROL POLAT ÖZLEM,YİGİT NİMET,YÜCEL OSMAN, Yayın Yeri:Electronic Journal of Vocational Colleges ,2013
Ulusal Hakemli Eğitim, Özgün Makale

59- Anxiety Aggression and Self Esteem Analysis through Pictures in Children with Cancer
KÖÇKAR ÇİĞDEM,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:F.N. Hem. Derg ,2013
Ulusal Hakemli TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Özgün Makale

60- The Effects of Baby Massage on Attachment between Mother and their Infants
GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ, Yayın Yeri:Asian Nursing Research ,2012
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

61- The Investigation of a Primary School Student s Loneliness Levels in Turkey
TEZEL AYFER,GÜROL AYŞE,ÖZKAN HAVA, Yayın Yeri:Bozok Tıp Dergisi ,2012
Ulusal Hakemli Türk MEDLINE, Türkiye Atıf Dizini, Özgün Makale

62- Bir Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulama Programı Erzurum İl Merkezinde Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri
TEZEL AYFER,ÖZKAN HAVA,GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:Bozok Tıp Dergisi ,2012
Ulusal Hakemli Türk MEDLINE, Türkiye Atıf Dizini, Özgün Makale

63- Hand hygiene compliance of nurses A 5 unit observational study in North Eastern Anatolia
GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN, Yayın Yeri:International Journal of Nursing Practice ,2011
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

64- Complementary and Alternative Medicine Use in Adolescent with Acne
Arıkan Duygu, Gürol Ayşe, Yayın Yeri:HealthMED ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

65- Relationship between Parental Smoking and Respiratory Illness in Infants
Gürol Ayşe, Çapık Cantürk, Ejder Apay Serap, Köçkar Çiğdem, Yayın Yeri:HealthMED ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

66- Itching pain and anxiety levels are reduced with massage therapy in burned adolescents
GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,AKÇAY MÜFİDE NURAN, Yayın Yeri:Journal of Burn Care Research ,2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

67- Yenidoğan Sağlığında Masajın Yeri
GÜROL AYŞE, Yayın Yeri:TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni ,2010
Ulusal Hakemli TÜBİTAK Turkish Medical Index, Özgün Makale

68- Sınıf İkliminin Hemşire Adaylarının Başarısı Üzerindeki Etkisi
GÜROL AYŞE,KÜÇÜKOĞLU ADNAN, Yayın Yeri:KKEFD ,2008
Ulusal Hakemli Eğitim, Özgün Makale

69- Oyun Çocukluğu Dönemi Obez Çocuğun Ve Ailelerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
GÜROL AYŞE,ÇETİNKAYA ŞENAY, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi H.Y.O. Dergisi ,2008
Ulusal Hakemli TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Özgün Makale

70- Konya İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hemşire Ve Ebelerin Penisillin Allerji Testi İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları
ÇETİNKAYA ŞENAY,GÜROL AYŞE,Tengir Tülay, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi ,2008
Ulusal Hakemli Tıp, Özgün Makale

71- Çocuklarda total parenteral beslenme ve hemşirelik yaklaşımları
POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE,ÇEVİK GÜNER ÜMRAN, Yayın Yeri:Hastane ve Yaşam ,2008
Ulusal Hakemli Tıp, Özgün Makale

72- Çocuklarda Obezitenin Oluşumunu Etkileyen Faktörler
GÜROL AYŞE,ÇETİNKAYA ŞENAY, Yayın Yeri:Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi ,2007
Ulusal Hakemli Sağlık Bilimleri, Özgün Makale

1- Türk Hemşireler Derneği
2007 Üye

2- Çocuk Hemşireliği Derneği
2004 Üye

1- EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN AKRAN DESTEĞİ VE YETERSİZLİK DUYGULARI
ÇİTİL ELİF TUĞÇE, GÜDEK SEFEROĞLU EMİNE, ÇİTİL CANBAY FUNDA, GÜROL AYŞE, ÜLKAN FATMA SİMGE, KARAKAN NAZLI SEVAL, YÜCEL AYÇİN, YÜKSEL NARİN 19.04.2019, Yayın Yeri:6. uLUSLARARASI 10. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

2- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Yararsız Bakım ile İlgili Düşünceleri
EJDER APAY SERAP,ÖZTÜRK ALTINAYAK SERAP,GÜR ELİF YAĞMUR,GÜROL AYŞE,Baş Ahmet Yağmur,Demirelli Yaşar 21.09.2017, Yayın Yeri:3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

3- Nursing Students’ Level of Vocational Motivation and Satisfaction Levels in Education Settings
GÜDEK SEFEROĞLU EMİNE,GÜROL AYŞE,TURAL ESRA 11.10.2017, Yayın Yeri:International Congress of Black Sea Nursing Education-ICOBNE Uluslararası Özet bildiri

4- Termal Kaplıca Kullanımının Çocuk Sağlığına Etkilerine İlişkin Anne Görüşleri: Yozgat Örneği
ŞENER TAPLAK AYŞE,GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,TUBAŞ FİLİZ,POLAT MUHAMMET FEVZİ 04.05.2017, Yayın Yeri:II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları Uluslararası Tam metin bildiri

5- Olgularda Ensest Gerçeği ve Adli Yaklaşım
POLAT SEVİNÇ,ŞENER TAPLAK AYŞE,GÜROL AYŞE,POLAT MUHAMMET FEVZİ 12.10.2017, Yayın Yeri:Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi Uluslararası Özet bildiri

6- Medicinal Plants Are Used By Mothers To Cope With The Common Symptoms In Childhood
POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE,ŞENER TAPLAK AYŞE 10.05.2017, Yayın Yeri:1st International Congress on Medıcınal and Aromatic Plants – Natural and Healthy life- Uluslararası Özet bildiri

7- Termal Kaplıca Terapisinin Çocuklarda Kullanımına İlişkin Hemşirelerin Görüşleri: Yozgat Örneği
POLAT SEVİNÇ, AKTURAN ESİN, GÜROL AYŞE, ŞENER TAPLAK AYŞE 04.05.2017, Yayın Yeri:II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları Uluslararası Tam metin bildiri

8- Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,çakır gamze 15.12.2020, Yayın Yeri:64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Ulusal

9- Vıews on Interns Teamwork in Heath Care Organizatıons:Qualty Study
POLAT MUHAMMET FEVZİ,GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,USLUB SEVAL,ALP YILMAZ FİGEN 18.04.2018, Yayın Yeri:5th International Conference Quality and Its Perspectives Multidisciplinary Approach to Patient Care Uluslararası Özet bildiri

10- Gebelik Döneminde Termal Kaplıca Kullanımının Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri: Kalitatif Çalışma
POLAT SEVİNÇ,AKTURAN ESİN,GÜROL AYŞE,ŞENER TAPLAK AYŞE,POLAT MUHAMMET FEVZİ,ALP YILMAZ FİGEN,ACARBAŞ GAMZE 04.05.2017, Yayın Yeri:II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

11- Gebelik Döneminde Termal Kaplıca Kullanımının Anne ve Bebek Sağlığına Etkileri: Kalitatif Çalışma
POLAT SEVİNÇ,akturan esin,GÜROL AYŞE,ŞENER TAPLAK AYŞE,POLAT MUHAMMET FEVZİ,ALP YILMAZ FİGEN,Acarbaş fatma 04.05.2017, Yayın Yeri:II. Uluslararası Bozok Sempozyumu: Yozgat’ın Turizm Potansiyeli ve Sorunları Uluslararası Tam metin bildiri

12- Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik Dersini Almaya İlişkin Görüşleri
POLAT SEVİNÇ,ŞENER TAPLAK AYŞE,GÜROL AYŞE,POLAT MUHAMMET FEVZİ 03.10.2016, Yayın Yeri:Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi Uluslararası Özet bildiri

13- Medyaya Yansıyan Çocuklarla İlgili Adli Nitelikli Olgular
ŞENER TAPLAK AYŞE,GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,POLAT MUHAMMET FEVZİ 03.10.2016, Yayın Yeri:Uluslararası II. Adli Hemşirelik Ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi Uluslararası Özet bildiri

14- Ortaöğretim Öğrencilerinin Sağlıklı Okul Kantini Uygulamasına İlişkin Görüşleri Kalitatif Çalışma
POLAT SEVİNÇ,ACARBAS FATMA,GÜROL AYŞE,AKTURAN ESİN 03.03.2016, Yayın Yeri:2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

15- Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personelinin Yaşlılığa İlişkin Ayrımcı Tutumlarının Değerlendirilmesi
NALDAN MUHAMMET EMİN,KARA DUYGU,SOYALP CELALEDDİN,GÜROL AYŞE 26.11.2016, Yayın Yeri:Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, Ulusal Tam metin bildiri

16- İstismarın Saklı Yüzü Fetal İstismar
GÜROL AYŞE,ÖZTÜRK ALTINAYAK SERAP,ÖZORHAN ELİF YAĞMUR,EJDER APAY SERAP 09.11.2016, Yayın Yeri:60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

17- Annelerin Hastanede Uygulanan Emzirme Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
EJDER APAY SERAP,GÜROL AYŞE,TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,KARA MUSTAFA 09.11.2016, Yayın Yeri:60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

18- Oral Glucose and Listening to Lullaby to Decrease Pain in Preterm Infants Supported with NCPAP A Randomized Controlled Trial
TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP 23.05.2016, Yayın Yeri:6th International Congress of UENPS Uluslararası Özet bildiri

19- Effects of Phototherapy on Antioxidant Status of Hyperbilirubinemic Preterm and Term Infants
TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP 21.10.2016, Yayın Yeri:The congress of European Academy of Pediatric Societies Uluslararası Özet bildiri

20- Tıp Öğrencilerinin Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddete İlişkin Görüşleri: Kalitatif Bir Çalışma
GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,USLU SEVAL,POLAT MUHAMMET FEVZİ,UZUNÇAKMAK TUĞBA 18.10.2018, Yayın Yeri:Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

21- Siberkondri Şiddeti Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP,ÖZDEMİR SÜREYYA,USLU SEVAL 02.05.2018, Yayın Yeri:Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

22- Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması
GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP,ÖZDEMİR SÜREYYA,USLU SEVAL 02.05.2018, Yayın Yeri:Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

23- Doğum Eyleminde Yaşanan Ağrı, Stres ve Kortizolun Emzirme Başarısına Etkisi
KARAKOYUNLU ÖZGE,EJDER APAY SERAP,GÜROL AYŞE 28.11.2018, Yayın Yeri:3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

24- İşitme engelli lise öğrencilerinin siber zorbalığa maruz kalma ve nomofobi durumlarının karşılaştırılması
GÜROL AYŞE,EJDER APAY SERAP,ÖZDEMİR SÜREYYA,BOZKURT SÜLEYMAN 28.11.2018, Yayın Yeri:3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

25- Hand Hygiene Compliance In NICU An Observational Study
GÜROL AYŞE,TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,POLAT SEVİNÇ,EJDER TEKGÜNDÜZ SİBEL,EJDER APAY SERAP 31.10.2017, Yayın Yeri:2nd Congress of joint European Neonatal Societies (jENS 2017) Uluslararası Özet bildiri

26- Gebelerde Beden İmajı Algısı ve Distres Arasındaki İlişki.
EJDER APAY SERAP,BACACI HAVA,GÜROL AYŞE 20.04.2017, Yayın Yeri:4. Uluslararası 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri

27- Yenidoğan Yoğunbakım Ünitelerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Yararsız Bakım ile İlgili Düşünceleri
EJDER APAY SERAP,ÖZTÜRK ALTINAYAK SERAP,GÜR ELİF YAĞMUR,TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,GÜROL AYŞE,BAŞ AHMET YAĞMUR,DEMİRELLİ YAŞAR 22.09.2017, Yayın Yeri:3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

28- Determination of Correlation Between Birth Perception and Satisfaction of Postprtum Women
SAKAR TUĞÇE,EJDER APAY SERAP,GÜROL AYŞE,YILMAZ KARABULUTLU ELANUR,ÖZORHAN ELİF YAĞMUR 12.05.2016, Yayın Yeri:18th ISPOG Congress Uluslararası Özet bildiri

29- The Effect Of Essentıal Skılls Of Ambulance Sımulatıon Laboratory Educatıon To The Fırst Aıd And Emergency Program
ÖZTÜRK DENİZ,GÜROL AYŞE,USLU SEVAL 18.05.2016, Yayın Yeri:5th International Vocational Schools Symposium Uluslararası Özet bildiri

30- Hiperbilirubinli Yenidoğanlarda Fototerapinin Serum TNF alfa ve IL1 beta Düzeyleri Üzerine Etkisi
KURT NEZAHAT,ÖZGERİŞ FATMA BETÜL,GÜROL AYŞE,Budancamanak İlknur,ÖZKANLAR SEÇKİN,POLAT ELİF,GÜL MEHMET ALİ,BAKAN EBUBEKİR,BAKAN NURİ 01.09.2015, Yayın Yeri:Uluslararası katılımlı Kongre&Lab EXPO 2015 Uluslararası Poster

31- Hand Hygiene Compliance Among Healthcare Workers In Neonatal Intensive Care Unit
GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,TEKGÜNDÜZ KADİR ŞERAFETTİN,Budancamanak İlknur,YÜZER SELDA 12.05.2015, Yayın Yeri:the 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) Uluslararası Poster

32- Views Of Mothers On The Role Of Toys In The Spread Of Infection In Children A Qualitative Study
POLAT SEVİNÇ,YÜZER SELDA,GÜROL AYŞE,Koç Birgül 12.05.2015, Yayın Yeri:the 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID). Uluslararası Poster

33- A review of nursing training in Turkey nursing aide
GÜROL AYŞE 04.02.2015, Yayın Yeri:Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress Uluslararası Poster

34- Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan prematüre bebeklerin annelerinin yaşadıkları güçlükler ve sağlık ekibinden beklentileri
GÜROL AYŞE,POLAT SEVİNÇ,Budancamanak İlknur 05.03.2015, Yayın Yeri:Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi Ulusal Özet bildiri

35- Obezitenin Oluşumunu Etkileyen Faktörler
Parlak Ayşe, Çetinkaya Şenay 15.05.2006, Yayın Yeri:42. Türk Pediatri Kongresi Ulusal Poster

36- Oyun Çocukluğu Dönemi Obez Çocuğun ve Ailelerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Çetinkaya Şenay, Parlak Ayşe 15.05.2006, Yayın Yeri:42. Türk Pediatri Kongresi Ulusal Poster

37- Hastanede Yatan Kanserli Çocukların Ev Kavramına İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi Resim Yoluyla Analizi
Gürol Ayşe, Köçkar Çiğdem, Kayserili M Emin 28.10.2010, Yayın Yeri:10. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Ulusal Poster

38- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi
Gürol Ayşe, Uslu Seval, Erol Özlem, Yiğit Nimet 25.05.2011, Yayın Yeri:2 Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Ulusal Poster

39- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
Gürol Ayşe, Utlu Necati, Uslu Seval, Erol Özlem 25.05.2011, Yayın Yeri:2 Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Ulusal Poster

40- Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Ölüm Olayını Deneyimleyen Hemşirelerin Empatik Eğilimlerinin Anksiyete Düzeylerine Etkisi
Polat Sevinç, Küçük Dilek, Gürol Ayşe 30.03.2011, Yayın Yeri:33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri Ulusal Poster

41- Tekrarlayan Simülasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Becerilerine Etkisi
Gürol Ayşe, Balcı Akpınar Reva, Ejder Apay Serap 27.09.2012, Yayın Yeri:2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ulusal Poster

42- Annelerin Hidrosefali Tedavi Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar Kalitatif Bir Araştırma
Gürol Ayşe, Erdem Yurdagül, Yazar Taşbaşı Feyza 22.05.2013, Yayın Yeri:4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri

43- Fototerapi Alan Term Yenidoğanlara Yapılan Masajın Serum Bilirubin Düzeyine Etkisi
Tekgündüz Kadir, Gürol Ayşe, Ejder Apay Serap, Caner İbrahim 22.05.2013, Yayın Yeri:4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri

44- Ebe ve Hemşireleri Anne Sütü bankacılığı Hakkındaki Görüşleri
Çelebioğlu Ayda, Özkan Hava, Gürol Ayşe, Üst Zehra Demet 22.05.2013, Yayın Yeri:4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Ulusal Poster

45- Thoughts of Infertile Couples on Surrogate Motherhood
Çelebioğlu Ayda, Özkan Hava, Parlak Ayşe 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Uluslararası Poster

46- Thoughts of the Students on Surrogacy Motherhood
Özkan Hava, Çelebioğlu Ayda, Parlak Ayşe 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Uluslararası Poster

47- The Impact of Educational Situations of the Mothers on the Applications They Carried on Diarrhea
Arıkan Duygu, Küçük Dilek, Parlak Ayşe 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Uluslararası Poster

48- Effects Of Phototherapy On Antioxidant Status Of Preterm And Term Neonates With Jaundice
Gürol Ayşe, Kurt Nezahat, Tekgündüz Ş Kadir, Gür Fatma, Caner İbrahim, Budancamanak İlknur, Polat MFevzi 17.10.2014, Yayın Yeri:The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies Uluslararası Poster

49- Enteral Beslenmeye Geçen Pretermlerde Karın Masajının Oral Toleransın Arttırılmasına Etkisi
Gürol Ayşe, Ejder Apay Serap, Tekgündüz Ş Kadir 28.11.2012, Yayın Yeri:56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Uluslararası Poster

50- Konya İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hemşire ve Ebelerin Penisilin Alerji Testi İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları
Çetinkaya Şenay, Parlak Ayşe, Tengir Tülay 14.09.2005, Yayın Yeri:49. Milli Pediatri Kongresi Uluslararası Sözlü Bildiri

51- Konya İl Merkezi Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hemşire ve Ebelerin Hepatit B Aşısıyla HBV İlgili Bilgi ve Uygulamaları
Çetinkaya Şenay, Parlak Ayşe, Kurt Ayşe Sonay, Aslan Gökçe 14.09.2005, Yayın Yeri:49. Milli Pediatri Kongresi Uluslararası Sözlü Bildiri

52- An Application Of School Health Nursing In Turkey The Investigation Of Student s Loneliness Levels in A Primary School
Tezel Ayfer, Parlak Ayşe, Özkan Hava 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Uluslararası Poster

53- Complementary Alternatıve Medıcıne Usage in Adolescent with Acne
Arıkan Duygu, Parlak Ayşe 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Uluslararası Poster

54- The Thoughts Regarding the Mother Milk Banking of Childbearing Age s Women in Turkey
Parlak Ayşe, Özkan Hava, Çelebioğlu Ayda 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Uluslararası Poster

55- A School Health Nursing Application Program The Depression Levels of the Students at a Primary School in Erzurum
Tezel Ayfer, Özkan Hava, Parlak Ayşe 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Uluslararası Poster

56- The Information and Thoughts of The Mothers in Eastern Turkey on Shaping The Sexual Identity of Their Children
Parlak Ayşe, Polat Sevinç, Yılmaz Gamze 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practices Uluslararası Poster

57- The Relationship between Social Support and Psychological Symptoms in Adolescents with Diabetes
Tüfekçi Fatma, Parlak Ayşe, Döneray Hakan 15.10.2009, Yayın Yeri:1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice Uluslararası Poster

58- Kemoterapi Alan Çocuklara Dinletilen Müziğin Kaygı Düzeyine Etkisi
Polat Sevinç, Gürol Ayşe 06.09.2011, Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Poster

59- Encountering The Cancer A Qualitative Study
Gürol Ayşe, Polat Sevinç, Polat M Fevzi, Keskin Yıldırım Zuhal 17.10.2014, Yayın Yeri:The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies Uluslararası Poster

60- The Difficulties Experienced By Children With Diabetes A Qualitative Study
Polat Sevinç, Gürol Ayşe, Polat M Fevzi, Binici Yıldız, Gürol Ali 17.10.2014, Yayın Yeri:The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies Uluslararası Poster

1- Uluslararası
Dergi Yayın Kurulu Üyeliği American Journal of Biomedical Science Research ÇİÇEK HÜLYA,ÖZER ÖZEN,EROK BERRİN,ADANIR HÜSEYİN,KESKİN DEHA DENİZHAN,AKYOL KEMAL,DAŞİKAN ZEY NEP,GÜROL AYŞE,FEDAKAR ATİYE,FEDAKAR ATİYE,DAYANIR HAKAN,SELAMOĞLU ZELİHA,SARUHAN NESRİN,BAYIL OĞUZKAN SİBEL,DEMİRTAŞ COŞKUN ÖZER İngilizce 2021

2- Ulusal
Editör Çocuklarda Ağrı yönetimi: Hemşireler ve Sağlık profesyonelleri için bir Rehber POLAT SEVİNÇ,GÜROL AYŞE Türkçe 2018

1- Hasta Çocuğun Gelişimi ve Eğitimi
Önlisans 2016-2017 Türkçe 2

2- Aile Eğitimi
Önlisans 2016-2017 Türkçe 2

3- Sosyal Bakım
Önlisans 2016-2017 Türkçe 2

4- Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I
Önlisans 2016-2017 Türkçe 6

5- Hasta bakım İlkeleri
Önlisans 2016-2017 Türkçe 10

6- Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I
Önlisans 2015-2016 Türkçe 6

7- Hasta Bakım İlkeleri
Önlisans 2015-2016 Türkçe 10

8- Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II
Önlisans 2012-2013 Türkçe 12

9- Hasta Bakım İlkeleri
Önlisans 2014-2015 Türkçe 10

10- Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I
Önlisans 2014-2015 Türkçe 6

11- Tıbbi Terminoloji
Önlisans 2013-2014 Türkçe 2

12- Atipik Çocuk Psikolojisi
Önlisans 2013-2014 Türkçe 2

13- Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I
Önlisans 2013-2014 Türkçe 6

14- Hasta Bakım İlkeleri
Önlisans 2013-2014 Türkçe 10

1- Doktora
Düzenli fiziksel aktivite yapan ve yapmayan zihinsel engelli çocukların uyku alışkanlıkları ve yaşam kalitelerinin karşılaştırılması EMİNE, Tamamlandı EMİNE GÜDEK SEFEROĞLU Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
İnsülin kalemi ve pompası kullanan tip 1 diyabet hastası çocuklarda metabolik kontrol ve yaşam kalitesi GAMZE NUR, Tamamlandı GAMZE NUR KARDAŞ Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Pandemi sürecinde uzaktan ders alan okul çağı çocuklarında dijital oyun bağımlılığı beslenme tutum ve davranışları ÇİĞDEM, Tamamlandı ÇİĞDEM BİNGÖL Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin stres düzeyleri ve anne bebek temas engelleri ile anne bebek bağlanması arasındaki ilişkinin belirlenmesi RAMAZAN, Tamamlandı RAMAZAN GÜNDÜZALP Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Hematolojik Kanserli Hastaların Hastalık Algısı ve Sağlık Okuryazarlığının İncelenmesi ELANUR, Devam Ediyor ELANUR KARAYEL Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Çocuk izlem merkezi çalışanlarının çocuk istismarı ve ihmal konusundaki deneyimleri: Bir kalitatif çalışma FERİDE, Tamamlandı FERİDE ŞAHİN Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı

1- Program Başkanı.
2012 2015

2- Komisyon Üyeliği.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014 2016

3- Komisyon Üyeliği.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014 2016

4- Komisyon Üyeliği.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 2016

5- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2012 2020

6- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2012 2016

7- Komisyon Üyeliği.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011 2016

8- Komisyon Üyeliği.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011 2016

9- Bölüm Başkanı.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011 2020

1- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Dergi Türkçe

2- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Dergi Türkçe

3- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
Bozok Tıp Dergisi Dergi Türkçe

4- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences Dergi Türkçe

5- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Open Journal of Nursing Dergi İngilizce

6- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
TAF Preventive Medicine Bulletin Dergi Türkçe

7- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
Iranian Red Crescent Medical Journal Dergi İngilizce

8- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Iran Journal of Pediatr Dergi İngilizce

9- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Worldviews on Evidence-Based Nursing Dergi İngilizce

10- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Journal of Anatolia Nursing and Health Dergi Türkçe

11- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
Open Journal of Pediatrics Dergi İngilizce

12- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Iranian Journal of Pediatrics Dergi İngilizce

13- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
International Journal of Nursing Practice Dergi İngilizce

14- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıp Eğitimi
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni Dergi Türkçe

15- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Worldviews on Evidence-Based Nursing Dergi İngilizce

16- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Contemporary Nurse Editorial Office Dergi İngilizce

17- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
Indian Journal of Traditional Knowledge Dergi İngilizce

18- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Doğum ve Jinekoloji
Journal of Sex & Marital Therapy Dergi İngilizce

19- Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
Nursing Practice Today Dergi İngilizce

2020 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2010 doktor öğretim üyesi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2006 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2005 araştirma görevlisi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
2003 araştirma görevlisi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
2002 araştirma görevlisi NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow