Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Araştırma Alanları Çelik Yapılar, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, YAPI (DR), 2013, 2016

Yüksek Lisans Islamic Azad University - Maragheh, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, , 2009, 2011

Lisans Islamic Azad University - Maragheh, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, , 2004, 2008

1- Kirişin Kolon Gövdesine Birleştirildiği T Birleşimler için Moment Dönme Özelliklerinin Belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bursiyer, ULUSAL

2- Kirişin Kolon Gövdesinde Birleştirildiği Korniyerli Birleşim Davranışlarının Belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bursiyer, ULUSAL

3- Yarı-Rijit T ve Alt Korniyerli Birleşimlerde Moment-Dönme Eğrilerin Davranışlarının Deneysel İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bursiyer, ULUSAL

4- Berkitmeli ve Korniyerli Birleşimlerde Moment-Dönme Eğrilerinin Deneysel Belirlenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bursiyer, ULUSAL

5- Yarı-Rijit Birleşimlerde Moment-Dönme Davranışlarının Deneysel ve Sayısal İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bursiyer, ULUSAL

6- İnce Cidarlı Çelik Silindirlerin Korozyon Etkisinde Burkulma Davranışlarının İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

7- Klor Etkisine Maruz Hafif Çelik Tankların CFRP ile Güçlendirilmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

1- Yayın Yüksek Onur Belgesi , 2016, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE

2- THE BEST PAPER AWARD , 2017, University Putra Malaysia, MALEZYA

3- TÜBİTAK 2215-GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM FOR INTERNATIONAL STUDENTS , 2014, TÜBİTAK, TÜRKİYE

4- POSCO-KSSC Award,Korea Society Of Steel Structures (Kssc) and Posco,Eylül 2021 , 2021, POSCO-KSSC Award,Korea Society Of Steel Structures (Kssc) and Posco,Eylül 2021, GÜNEY KORE

1- Mühendis , 2013, 2019, çelik proje ve imalat

2- inşaat mühendisi , 2005, 2012,

3- Danışman (Teknokent firması ortaklığı) , 2019, , Atateknokent çelik danişmanlik ve Arge projeleri

1- THE TORSIONAL AND SHEAR BEHAVIOR OF STEEL FIBER REINFORCED RC MEMBERS , Civil Engineering, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, KILIÇ MAHMUT, MAALI MAHYAR, BAYRAK BARIŞ, TUNÇ ERKAN, Architecture, Civil Engineering, Environment,2021

2- Buckling behaviour of dented short cylindrical shells retrofitted with CFRP , Scopes, IET Inspec, Emgineering Village, Dizaji Ali Aghazadeh, KILIÇ MAHMUT, MAALI MAHYAR, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings,2021

3- Buckling behavior of double-layered composite cylindrical shells , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR, BAYRAK BARIŞ, MAALI MERVE, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, KILIÇ MAHMUT, International Journal of Pressure Vessels and Piping,2021

4- Experimental and numerical investigation of T section connections , TR DİZİN, KILIÇ MAHMUT, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, MAALI MERVE, MAALI MAHYAR, Challenge Journal of Structural Mechanics,2021

5- Experimental Behavior of Cold-Formed Stainless Steel Screwed Beam–Column Connections at Post-Fire Condition , SCI-Expanded, ÇIRPICI BURAK KAAN,ORHAN SÜLEYMAN NAZİF,KILIÇ MAHMUT,MAALI MAHYAR,MAALI MERVE, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering,2021

6- The shear and flexural behavior of cold-formed steel composite I and U beams , Scopes, Compendex, ISI Web of Knowledge, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, BAYRAK BARIŞ, MAALI MAHYAR, METE ELİF, ÇEBİ KÜBRA, Scientia Iranica,2021

7- Numeric modelling of innovative semi‐rigid connections under cyclic loading , ESCI, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,Ardalani Aysan,MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT, Steel Construction,2021

8- Behavior of Polypropylene Filled Cold Formed Steel Profiles – Part B: Torsion , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , KILIÇ MAHMUT,MAALI MAHYAR,BAYRAK BARIŞ,Mete Elif,Çebi Kübra,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Civil Engineering Beyond Limits,2020

9- Behavior of Polypropylene Filled Cold Formed Steel Profiles – Part A: Bending Shear , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,BAYRAK BARIŞ,Mete Elif,Çebi Kübra,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Civil Engineering Beyond Limits,2020

10- The mechanical behavior of thermally enhanced polypropylene concrete , SCI-Expanded, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, ALCAN HALUK GÖRKEM, BAYRAK BARIŞ, KILIÇ MAHMUT, MAALI MAHYAR, CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS,2020

11- CFRP Effect on the Buckling Behavior of Dented Cylindrical Shells , SCI-Expanded, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,YAMAN ZEYNEP,AĞCAKOCA ELİF,KILIÇ MAHMUT,MAALI MAHYAR,Aghazadeh Dizaji Ali, International Journal of Steel Structures,2020

12- Post-fire behavior of CFRP retrofitted thin-walled steel tanks , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT, Fire and Materials,2020

13- Shear Wall Design within the Light of Prominent Standards , open acces, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,BAYRAK BARIŞ,MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,ALCAN HALUK GÖRKEM, Civil Engineering Beyond Limits,2020

14- Failure modes of end-plate connections with outer flange stiffeners: an experimental and numerical study , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR, SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES,2020

15- Experimental and Numerical Prediction of Torsional Behavior of Steel Beam with Sinusoidal Web , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering,2020

16- Moment-rotation behavior of semi-rigid web cleat connections , TR DİZİN, MAALI MERVE,MAALI MAHYAR,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,KILIÇ MAHMUT, Challenge Journal of Structural Mechanics,2020

17- Buckling and post-buckling behavior of various dented cylindrical shells using CFRP strips subjected to uniform external pressure: Comparison of theoretical and experimental data , SCI, MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,YAMAN ZEYNEP,AĞCAKOCA ELİF,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Thin-Walled Structures,2019

18- THE PRELIMINARY UNIAXIAL COMPRESSION BEHAVIOR OF CORRUGATED COLD FORMED STEEL MEMBERS , SCI, KILIÇ MAHMUT, MAALI MAHYAR, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Architecture, Civil Engineering, Environment,2019

19- Experimental behaviour of bolted connections with stiffeners , ESCI, MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Steel Construction,2019

20- Experimental analysis of the effect of dent variation on the buckling capacity of thin-walled cylindrical shells , SCI-Expanded, Aydın Korucuk Fatma Merve,MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Thin-Walled Structures,2019

21- Dikey Berkitmeli Alın Levhalı Kiriş-Kolon Birleşimlerin Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi , TR DİZİN, MAALI MAHYAR, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2018

22- Experimental Behavior of Bolted T-Stub Connections with IPE Standard Profile , Open Access, MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,MAALI MERVE,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Journal of Civil Environmental Engineering,2018

23- Longitudinal Imperfections on Thin Walled Cylindrical Shells , Open Access, MAALI MAHYAR,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,Showkati Hossein,Fatemi Seied Mahdi,MAALI MERVE, Journal of Civil Environmental Engineering,2018

24- Installation and Maintenance Principles of Seismic Isolators: Erzurum Health Campus , Open Access, MAALI MERVE,MAALI MAHYAR,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, The Open Civil Engineering Journal,2018

25- A Novel Approach for Bolted T-Stub Connections , SCI-Expanded, MAALI MERVE,MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, International Journal of Steel Structures,2018

26- Experimental behavior of screwed beam-to-column connections in cold-formed steel frames , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR,MAALI MERVE,Solak M Semih, Arabian Journal of Geosciences,2018

27- The effect of longitudinal imperfections on thin-walled conical shells , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,Showkati Hossein,MAALI MERVE,KILIÇ MAHMUT, Journal of Building Engineering,2018

28- Investigation of moment resistance characteristic ofbolted semi-rigid connections: An experimentalstudy , Open Access, MAALI MAHYAR,MAALI MERVE,KILIÇ MAHMUT,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, International Journal of Engineering Research in Mechanical and Civil Engineering,2017

29- Experimental model for predicting the semi-rigid connections’ behaviour with angles and stiffeners , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,MAALI MERVE,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, Advances in Structural Engineering,2017

30- Experimental model of the behaviour of bolted angles connections with stiffeners , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT, International Journal of Steel Structures,2016

31- Alt ve Üst Korniyerlerli Yarı-Rijit BirleşimlerdeKaynak Boyu Etkisi , TR DİZİN, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,KILIÇ MAHMUT,MAALI MAHYAR,MAALI MERVE, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2015

32- Investigation of innovative steel runway beam in industrial building , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR,AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,MAALI MERVE, Sadhana,2015

33- Experimental assessment of the semi-rigid connections behavior with angles and stiffeners , SCI-Expanded, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,KILIÇ MAHMUT,MAALI MAHYAR,MAALI MERVE, Journal of Constructional Steel Research,2015

34- Experimental investigation of sinus beams with end-plate connections , SCI-Expanded, AYDIN ABDULKADİR CÜNEYT,MAALI MAHYAR,KILIÇ MAHMUT,MAALI MERVE, Thin-Walled Structures,2015

35- Experimental investigation on the effect of geometric imperfections on the buckling and post-buckling behavior of steel tanks under hydrostatic pressure , SCI-Expanded, Niloufari Amin,Showkati Hossein,MAALI MAHYAR,Fatemi Seied Mahdi, Thin-Walled Structures,2014

36- Experiments on imperfect cylindrical shells under uniform external pressure , SCI-Expanded, Fatemi Seied Mahdi,Showkati Hossein,MAALI MAHYAR, Thin-Walled Structures,2013

37- Investigation of the buckling behavior of conical shells under weld-induced imperfections , SCI-Expanded, MAALI MAHYAR,Showkati Hossein,Mahdi Fatemi Seied, Thin-Walled Structures,2012

1- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası , 2019, , Üye

2- Member of Construction Engineering Organization of IRAN , 2008, , Üye

1- İnşaat Mühendisliğinde Tasarım , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 4

2- Modüler Yapılar , Doktora, 2020-2021, Türkçe, 3

3- Çelik Yapılar 2 , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

4- Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Tasarımı , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

5- Bilgi Teknolojileri Kullanımı , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

6- Çelik Yapılar , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 4

7- Çelik Yapılar 2 , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

8- İnşaat Mühendisliğinde Tasarım , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 4

9- Derin kazılar ve iksa yöntemi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

10- Şantiye Tekniği , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Yangın önleyıcı boyaların kullanıldığı silindirik kabuklarda basınç yük etkisi altında burkulma davranışlarının incelenmesi, FATİH, Tamamlandı, FATİH MACİT, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Yüksek sıcaklıklara maruz kalan çelik T-birleşimlerinin yük deformasyon eğrilerinin incelenmesi, HÜSNA, Tamamlandı, HÜSNA EKŞİ, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı