Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENERJİ (DR), 2000, 2004

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ENERJİ (YL) (TEZLİ), 1997, 2000

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1993, 1997

1- Farklı tip termo-elektrik cihazların performans analizi ve matematiksel modeller kullanılarak optimum yerleşim düzenlerinin belirlenmesi
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Turbo gecikmesi olayının araştırılması
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

3- Farklı tip termo-elektrik cihazların performans analizi ve matematiksel modeller kullanılarak optimum yerleşim düzenlerinin belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- İçten yanmalı motorlarda emme havasını ısıtmak için PCM kullanımı
Tamamlandı ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü ULUSAL

5- LPG Yakıtlı Buji Ateşlemeli Motorlarda Yakıt Sıcaklığının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Araştırılması
Tamamlandı -Tübitak 1001 Yürütücü ULUSAL

6- Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı
Tamamlandı Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

7- Biyodizelin dizel motor yanma karakteristiklerine etkileri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

8- Sayısal Kontrollü Takım Tezgahlarında CNC Üretim ile İlgili Araştırmalar
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

9- CNC Kontrollü Takım Tezgahlarında Üretim
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

10- Dizel Araçlarda Güç Artış Sisteminin Geliştirilmesi
Tamamlandı Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

11- Dizel Araçlarda Güç Sistemlerinin Geliştirilmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

12- İçten Yanmalı Motorlarda Emme Havasını Isıtmak İçin PCM Kullanımı
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

13- LPG Yakıtlı Buji Ateşlemeli Motorlarda Yakıt Sıcaklığının Motor Performansına Ve Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Araştırılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yönetici ULUSAL

14- Değişken Boylu Emme Manifoldu Plenumu Tasarımı Ve Motor Performansına Etkilerinin Analizi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Yönetici ULUSAL

1- Yayın Teşvik Ödülü
2015 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- CFD simulation and experimental analysis of cooling performance for thermoelectric cooler with liquid cooling heat sink
MURATÇOBANOĞLU BURAK, MANDEV EMRE, CEVİZ MEHMET AKİF, MANAY EYÜPHAN, AFSHARI FARAZ, Yayın Yeri:Springer Science and Business Media LLC ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- Development of optimal diesel injection strategy based on the prediction of performance and emissions using deep neural network
GÜNER ERDOĞAN, KALELİ ALİRIZA, BAKIRCI KADİR, CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

3- Exergy analysis and optimization of multiple injection parameters of a diesel engine with Taguchi method
GÜNER ERDOĞAN, KALTAKKIRAN GALİP, BAKIRCI KADİR, CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Informa UK Limited ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- EXPERIMENTAL STUDY TO EVALUATE EFFECT OF SOURCE TEMPERATURE ON COP AND COMPRESSOR STATUS IN WATER-TO-AIR HEAT PUMPS
CEVİZ MEHMET AKİF, AFSHARI FARAZ, CEYLAN MURAT, MURATÇOBANOĞLU BURAK, MANDEV EMRE, GELEN GÖKHAN, Yayın Yeri:HEAT TRANSFER RESEARCH ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Effects of double glazing, black wall, black carpeted floor and insulation on thermal performance of solar-glazed balconies
AFSHARI FARAZ, MURATÇOBANOĞLU BURAK, MANDEV EMRE, CEVİZ MEHMET AKİF, mirzaee ziba, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- Experimental analysis of energy storage performance of phase change materials in horizontal double-glazing applications
CEVİZ MEHMET AKİF, MANDEV EMRE, MURATÇOBANOĞLU BURAK, çelik ali, AFSHARI FARAZ, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- Study on a novel inclined solar water distillation system using thermoelectric module for condensation
çolak akif, çelik ali, MANDEV EMRE, MURATÇOBANOĞLU BURAK, gülmüş berrak, AFSHARI FARAZ, CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- Experimental and numerical study on a novel fanless air-to-air solar thermoelectric refrigerator equipped with boosted heat exchanger
AFSHARI FARAZ, MANDEV EMRE, MURATÇOBANOĞLU BURAK, YETİM ALİ FATİH, CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

9- A novel ignition timing strategy to regulate the energy balance during the warm up phase of an SI engine
KÖKSAL HÜSEYİN, CEVİZ MEHMET AKİF, YAKUT KENAN, KALTAKKIRAN GALİP, ÖZAKIN AHMET NUMAN, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

10- Performance analysis of air-to-water binary thermoelectric Peltier cooling systems and determination of optimum arrangement
AFSHARI FARAZ, CEVİZ MEHMET AKİF, MANAY EYÜPHAN, CEYLAN MURAT, MURATÇOBANOĞLU BURAK, Yayın Yeri:Springer Science and Business Media LLC ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

11- Instantaneous energy balance and performance analysis during warm up period of a spark ignition engine under several thermal energy management strategies
KALTAKKIRAN GALİP, CEVİZ MEHMET AKİF, BAKIRCI KADİR, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2022
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

12- Effects of secondary fluid flow rate on cooling performance of vapor compression systems
AFSHARI FARAZ, ÇİLOĞLU DOĞAN, CEVİZ MEHMET AKİF, CEYLAN MURAT, Yayın Yeri:Gumushane University Journal of Science and Technology Institute ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- Effect of heat exchanger base thickness and cooling fan on cooling performance of Air-To-Air thermoelectric refrigerator; experimental and numerical study
AFSHARI FARAZ, CEVİZ MEHMET AKİF, MANDEV EMRE, YILDIZ FATİH, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- Computational fluid dynamics simulation and experimental investigation of a thermoelectric system for predicting influence of applied voltage and cooling water on cooling performance
CEVİZ MEHMET AKİF, AFSHARI FARAZ, MURATÇOBANOĞLU BURAK, CEYLAN MURAT, MANAY EYÜPHAN, Yayın Yeri:Emerald ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- The performance improvement of direct injection engines in cold start conditions integrating with phase change material: Energy and exergy analysis
KALTAKKIRAN GALİP, CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:JOURNAL OF ENERGY STORAGE ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

16- Dizel ve Biyodizel Yakıtlı Bir Motorda Yakıt Sıcaklığının Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi
GÜNER ERDOĞAN,CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi ,2020
Ulusal Hakemli Google Scholar, Özgün Makale

17- Optimization of Turbocharged Diesel Engines
BİLEN KADİR,CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering ,2019
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

18- Optimization of waste gate in the diesel engines with turbocharger
BİLEN KADİR,CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:International Journal of Automotive Engineering ,2019
Uluslararası Hakemli SID, Özgün Makale

19- Comparative engine characteristics of biodiesels from hazelnut, corn, soybean, canola and sunflower oils on DI diesel engine
EFE ŞÜKRAN, CEVİZ MEHMET AKİF, TEMÜR HAKAN, Yayın Yeri:Renewable Energy ,2018
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

20- An Investigation of Effect of Fuel Temperature on Engine Performanceand NO Emissions in a Spark Ignition Engine Running on LPG
ÖNER İLHAN VOLKAN,CEVİZ MEHMET AKİF,KALELİ ALİRIZA, Yayın Yeri:International Journal of Innovative Research and Reviews ,2017
Ulusal Hakemli Google Scholar, Index copernicus, Road, RKP Index, Dergi Park Akademik, ESJI, Özgün Makale

21- EFFECTS OF USING PHASE CHANGE MATERIALS ON THE COLD START EXHAUST EMİSSİONS CHARACTERİSTİCS OF DIESEL ENGINES
KAYA FERHAT,CEVİZ MEHMET AKİF,KALELİ ALİRIZA,GÜLLÜCE HÜSEYİN,ÖZAKIN AHMET NUMAN, Yayın Yeri:Mugla Journal of Science and Technology ,2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

22- Analysis of windbreaker combinations on steam power plant natural draft dry cooling towers
CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:APPLIED THERMAL ENGINEERING ,2016
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

23- Controlling LPG temperature for SI engine applications
CEVİZ MEHMET AKİF,KALELİ ALİRIZA,GÜNER ERDOĞAN, Yayın Yeri:Applied Thermal Engineering ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

24- Controlling spark timing for consecutive cycles to reduce the cyclic variations of SI engines
KALELİ ALİRIZA,CEVİZ MEHMET AKİF,ERENTÜRK KÖKSAL, Yayın Yeri:Applied Thermal Engineering ,2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

25- Effects of using vortex tubes on events during cold start of a direct injection diesel engine
çelik adem,CEVİZ MEHMET AKİF,YILMAZ MEHMET,ÖNER İLHAN VOLKAN,KARAGÖZ ŞENDOĞAN, Yayın Yeri:Journal of Renewable and Sustainable Energy ,2013
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

26- Engine performance exhaust emissions and cyclic variations in a lean burn SI engine fueled by gasoline hydrogen blends
CEVİZ MEHMET AKİF,Sen Asok K,Alp Kerem Küler,ÖNER İLHAN VOLKAN, Yayın Yeri:Applied Thermal Engineering ,2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

27- Analysis of Combustion Stability and Its Relation to Performance Characteristics in a Compression Ignition Engine Fueled with Diesel-biodiesel Blends
CEVİZ MEHMET AKİF, Koncuk Fahri, KÜÇÜK ÖZKAN, GÖREN AHMET CEYHAN, YÜKSEL FİKRET, Yayın Yeri:ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

28- ANALYSIS OF THE THERMAL EFFICIENCY AND CYCLIC VARIATIONS IN A SI ENGINE UNDER LEAN COMBUSTION CONDITIONS
CEVİZ MEHMET AKİF, ÖNER İLHAN VOLKAN, KAYA FERHAT, KARACALI TEVHİT, Yayın Yeri:ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

29- Determination of cycle number for real in cylinder pressure cycle analysis in internal combustion engines
CEVİZ MEHMET AKİF,ÇAVUŞOĞLU BÜLENT,KAYA FERHAT,ÖNER İLHAN VOLKAN, Yayın Yeri:Energy ,2011
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

30- Design of a new SI engine intake manifold with variable length plenum
CEVİZ MEHMET AKİF,akın mustafa, Yayın Yeri:Energy Conversion and Management ,2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

31- Intake plenum volume and its influence on the engine performance cyclic variability and emissions
CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Energy Conversion and Management ,2007
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

32- Cyclic variations on LPG and gasoline fuelled lean burn SI engine
CEVİZ MEHMET AKİF,YÜKSEL FİKRET, Yayın Yeri:Renewable Energy ,2006
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

33- Effects of ethanol unleaded gasoline blends on cyclic variability and emissions in an SI engine
CEVİZ MEHMET AKİF,YÜKSEL FİKRET, Yayın Yeri:Applied Thermal Engineering ,2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

34- Temperature and air fuel ratio dependent specific heat ratio functions for lean burned and unburned mixture
CEVİZ MEHMET AKİF,KAYMAZ İRFAN, Yayın Yeri:Energy Conversion and Management ,2005
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

35- Thermal balance of a four stroke SI engine operating on hydrogen as a supplementary fuel
YÜKSEL FİKRET,CEVİZ MEHMET AKİF, Yayın Yeri:Energy ,2003
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

36- Hava Yönlendirici Güneş Kollektörleri
ÇOMAKLI ÖMER,YÜKSEL BEDRİ,YÜKSEL FİKRET, Yayın Yeri:Mühendis ve Makina ,1994
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

1- Makina Mühendisleri Odası
2007 Üye

1- Modeling Of Vehicle Thermal Management System with AVL Cruise ™ M Program And Investigation of the Effect of Radiator Ram Flow
CEVİZ MEHMET AKİF, CEYLAN MURAT 08.09.2021, Yayın Yeri:23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

2- Conformity in Theoretical and Experimental Analyses, Performance of Heat Pumps
AFSHARI FARAZ, CEVİZ MEHMET AKİF 15.12.2021, Yayın Yeri:1 st International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology Ulusal Tam metin bildiri

3- A Review Study On Peltier Cooling Devices Applications and Performance
AFSHARI FARAZ,Afshari Farzad,CEYLAN MURAT,CEVİZ MEHMET AKİF 18.12.2020, Yayın Yeri:3. International Conference on Technology and Science Uluslararası Tam metin bildiri

4- A STUDY ON PHASE CHANGE MATERIALS TO ASSIST THE COLD START OF A DIESEL ENGINE
CEVİZ MEHMET AKİF,KALTAKKIRAN GALİP,AKOLAŞ HALİL İBRAHİM,KÖKSAL HÜSEYİN 31.05.2015, Yayın Yeri:International Symposium on Sustainable Aviation Uluslararası Özet bildiri

5- A Study On Phase Change Materials To Assist The Cold Start Of A Diesel Engine
CEVİZ MEHMET AKİF,KALTAKKIRAN GALİP,AKOLAŞ HALİL İBRAHİM,KÖKSAL HÜSEYİN 31.05.2015, Yayın Yeri:ISSA International Symposium on the Sustainable Aviation Uluslararası Tam metin bildiri

6- Investigation The Effect Of Canola Methyl Ester On Cyclic Variaton Using Wavelet Analysis Method
CEVİZ MEHMET AKİF,EFE ŞÜKRAN 31.05.2015, Yayın Yeri:Investigation The Effect Of Canola Methyl Ester On Cyclic Variaton Using Wavelet Analysis Method Uluslararası Tam metin bildiri

7- Development Of An Adaptive Self Tuning Controller For Lpg Injection Systems
CEVİZ MEHMET AKİF,KALELİ ALİRIZA,GÜNER ERDOĞAN,ÖNER İLHAN VOLKAN 31.05.2015, Yayın Yeri:ISSA International Symposium on the Sustainable Aviation Uluslararası Tam metin bildiri

8- Minimum Variance Spark Timing Controller For Reducing Cycle To Cycle Variations In Si Engine
KALELİ ALİRIZA,CEVİZ MEHMET AKİF,ERENTÜRK KÖKSAL 31.05.2015, Yayın Yeri:ISSA International Symposium on the Sustainable Aviation Uluslararası Tam metin bildiri

9- Self tuning controller for reducing cycle to cycle variations in SI Engine
KALELİ ALİRIZA,CEVİZ MEHMET AKİF 25.10.2015, Yayın Yeri:2015 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering(SEEE2015 Uluslararası Tam metin bildiri

10- Pressure regulator optimization in LPG fuel injection systems
CEVİZ MEHMET AKİF,KALELİ ALİRIZA 25.10.2015, Yayın Yeri:2015 International Conference on Sustainable Energy and Environmental Engineering(SEEE2015) Uluslararası Tam metin bildiri

1- Motorlar
Lisans 2014-2015 Türkçe 1

2- Bilgisayar destekli teknik resim
Lisans 2013-2014 Türkçe 1

3- Bilgisayar destekli teknik resim
Lisans 2010-2011 Türkçe 1

4- Bilgisayar destekli teknik resim
Lisans 2009-2010 Türkçe 1

5- Bilgisayar programlama
Lisans 2013-2014 Türkçe 1

6- Bilgisayar programlama
Lisans 2012-2013 Türkçe 1

7- Bilgisayar programlama
Lisans 2011-2012 Türkçe 1

8- Bilgisayar programlama
Lisans 2010-2011 Türkçe 1

9- Bilgisayar programlama
Lisans 2009-2010 Türkçe 1

10- Otomotiv Teknolojileri
Lisans 2013-2014 Türkçe 1

11- Otomotiv Teknolojileri
Lisans 2012-2013 Türkçe 1

12- Motorlar
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

13- Motorlar
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

14- Motorlar
Lisans 2011-2012 Türkçe 3

15- Motorlar
Lisans 2010-2011 Türkçe 3

16- Motorlar
Lisans 2009-2010 Türkçe 3

17- Motorlar
Lisans 2008-2009 Türkçe 3

1- Doktora
Dizel motorlarında soğukta ilk harekete geçişi kolaylaştımak ve emisyon karakteristiklerini iyileştirmek için vorteks tüplerinin kullanılması ADEM, Tamamlandı ADEM ÇELİK Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Yakıt sıcaklığının biyodizel ve dizel yakıtlı motorda performans ve egzoz emisyonlarına etkisinin sabit devir sayısında deneysel incelenmesi ERDOĞAN, Tamamlandı ERDOĞAN GÜNER Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

3- Doktora
Erzurum kampüs hastanesine uygulanacak trijenerasyon sisteminin fizibilitesi DÜNDAR ARİF, Tamamlandı DÜNDAR ARİF EKİNCİ Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

4- Doktora
Biyodizelin silindir içi karateristiklerine etkileri ve wavelet analiz tekniği ile çevrimsel farklara etkilerinin incelenmesi ŞÜKRAN, Tamamlandı ŞÜKRAN EFE Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

5- Doktora
Lpg kullanan motorlarda yakıt sıcaklığının motor performansı ve çevrimsel farklara etkileri İLHAN VOLKAN, Tamamlandı İLHAN VOLKAN ÖNER Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Dizel motorlarında soğukta ilk harekete geçişi kolaylaştırmak ve emisyon karakteristiklerini iyileştirmek için faz değiştiren maddelerin kullanılması GALİP, Tamamlandı GALİP KALTAKKIRAN Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

7- Doktora
Dizel motorlarda soğukta ilk hareket desteği için FDM kullanımı FERHAT, Tamamlandı FERHAT KAYA Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Yanmanın modellenmesi ve bir grafik ara yüz kullanımı ile emisyon tahmini EMRAH, Tamamlandı EMRAH ESİN Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

9- Doktora
Buji ateşlemeli motorlarda çevrimsel farklılıkların azaltılması için ardışık çevrimlerde ateşleme zamanının elektronik kontrol ünitesi geliştirilerek denetlenmesi ALİRIZA, Tamamlandı ALİRIZA KALELİ Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

10- Doktora
Dizel motorlarda çoklu yakıt püskürtme stratejisinin deneysel belirlenmesi ve modellenmesi ERDOĞAN, Tamamlandı ERDOĞAN GÜNER Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

11- Yüksek Lisans
Dizel motorlu taşıtta kabin ısıtma sisteminin motor ısınma periyoduna etkisinin AVL CRUISE™ M ile analizi GÖKHAN, Tamamlandı GÖKHAN GELEN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

12- Yüksek Lisans
İçten yanmalı motorlarda atık ısı geri kazanımı için R134a ve R245fa gazlarının rankine çevrimi analizlerinin AVL cruıse™ M ile yapılması TAHA KUBİLAYHAN, Tamamlandı TAHA KUBİLAYHAN KAYAALP Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

13- Yüksek Lisans
Faz Değiştiren Malzemeler ile Isı Depolama Uygulamasının Kesikli Reaktörde İncelenmesi NUR EFŞAN, Devam Ediyor NUR EFŞAN KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Energy Dergi İngilizce

2019 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 profesör ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2008 doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2004 yardimci doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1998 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow