Hızlı Erişim

Ders Kaydı

Hesap Yönetimi Genel

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Araştırma Alanları Malzeme Tasarım ve Davranışları, Üretim Teknolojileri,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (DR), 2013, 2017

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2005, 2011

1- Ortopedik İmplantlar Için Seçici Lazer Ergitmeli (Sle) Eklemeli Üretim Yöntemi Ile Özgün Ti-Ag Alaşım Malzemesinin Üretimi
Devam Ediyor -Tübitak 3501 Yürütücü ULUSAL

2- PLAZMA NİTRÜRLEME İŞLEMİNİN ÇELİK VE DÖKÜM KAM MİLLERİ ÜZERİNDEKİ YAPISAL, MEKANİK VE TRİBOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ.
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- AISI 4140 çeliğinin farklı kontak basınçlarda Fretting yorulma ömrünün belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Kaynak Teknolojisi
Bölüm Adı:, KARADENİZ SÜLEYMAN,ÇELİK AYHAN,YETİM ALİ FATİH,KOVACI HALİM,BAYRAK ÖZGÜ,UZUN YAKUP,ÇOMAKLI ONUR,ASLAN MEVRA Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Editör: Ayhan ÇELİK Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:198 ISBN:978-625-406-751-8 Bölüm Sayfaları:-

1- Effect Of Oxidation Time On Wear Behaviour Of Thermally Oxidızed CoCrMo Alloy
ÇOMAKLI ONUR 08.05.2020, Yayın Yeri:ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

2- Effect of Plasma Oxidation on Wear Behavior of CoCrW Alloy Produced via Additive Manufacturing
ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, TEKDİR HİLMİ, YETİM ALİ FATİH 01.12.2020, Yayın Yeri:Proceedings of the 4th International Symposium on Advanced Materials and Nanotechnology 2020 Uluslararası Tam metin bildiri

3- Structural and Tribological Properties of TiO2-Cr2O3 Mixed Oxide Films Produced on Titanium Alloys by Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR 25.04.2020, Yayın Yeri:KARADENİZ ZİRVEİ 3 . ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

4- Comparison of Wear, Corrosion and Tribocorrosion Properties of Al2O3 Thin Film and TiO2–Al2O3 Composite Coating Deposited on Ti45Nb Alloys
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 14.07.2019, Yayın Yeri:ICCE-27(27th Annual International Conference on Composites or Nano Engineering) Uluslararası Tam metin bildiri

5- The Corrosion Resistance of Ag2O/ZnO/NiO Nanocomposite Film Coated CP-Ti
YETİM TUBA,ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 04.09.2017, Yayın Yeri:20th. International Conference on Composite Structures (ICCS2017) Uluslararası Özet bildiri

6- Corrosion and wear behavior of Ti-doped Al2O3 nanocomposite coatings on CP-Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 04.09.2017, Yayın Yeri:20th. International Conference on Composite Structures (ICCS2017) Uluslararası Özet bildiri

7- Comparison Of Structure And Tribological Properties Of Titanium OxideFilms Fabricated By Thermal Oxidation, DC Plasma Oxidation, And The Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 10.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE )2017 / ELAZIG Uluslararası Özet bildiri

8- Comparison of Structure and Corrosion Properties of Titanium Oxide Films Prepared by ThermalOxidation, DC Plasma Oxidation, and by The Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2ndInternational Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’xx17) Uluslararası Özet bildiri

9- ”Comparison of tribologicalproperties of TiO2, ZrO2 and TiO2–ZrO2 composite films prepared by sol–gel method
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2ndInternational Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET’xx17) Uluslararası Özet bildiri

10- Investigation of Corrosion Behavior of Ni-DOPED Al2O3 Film Coated CP-Ti
TAFTALI Merve,TURALIOĞLU Kerem,YETİM TUBA,YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 21.09.2017, Yayın Yeri:2nd International Conference on AdvancedEngineering Technologies (ICADET’xx17) Uluslararası Özet bildiri

11- Corrosion Performance And Semiconductor Properties Of SiO2 TiO2 Multilayer TiO2 SiO2 Coatings Deposited On Cp Ti İmplant Material In Simulated Body Fluid SBF Solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.10.2016, Yayın Yeri:KORSEM 16 Uluslararası Tam metin bildiri

12- Tribological properties of SiO2 TiO2 multilayer TiO2 SiO2 coatings deposited onCP Ti implant material in simulated body fluid SBF solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 18.08.2016, Yayın Yeri:ICABEE 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

13- The Effects of Aging Time on The Structural And Electrochemical Properties of Sol Gel Prepared Composite Coatings on Cp Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 25.02.2016, Yayın Yeri:IPCAP 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

14- Effect of Sol Aging Time on the Wear Properties of TiO2 SiO2 Composite Films Prepared by A Sol Gel Method
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 25.02.2016, Yayın Yeri:IPCAP 2016 Uluslararası Tam metin bildiri

15- Corrosion Behaviour Of Plasma Oxidized Commercial Pure Titanium Under Artificial Saliva AndRinger Solution Environments
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.10.2016, Yayın Yeri:KORSEM16 Uluslararası Tam metin bildiri

16- Titanyum Üzerine Kaplanan Ca3 PO4 2 Bileşiğinin Biyomekanik Özellikleri
ÇOMAKLI ONUR 05.11.2015, Yayın Yeri:VII.Ulusal Biyomekanik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri

17- INVESTIGATION OF CHARACTERIZATION AND WEARPROPERTIES OF TIO2 AL2O3 COMPOSITE FILM COATED ON CP TI
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.11.2015, Yayın Yeri:ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. EGE KOMPOZIT MALZEMELER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

18- INVESTIGATION OF STRUCTURAL ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OFTiO2 Al2O3 COMPOSİTE FILMS COATED CP Ti BİOMATERIAL
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN 05.11.2015, Yayın Yeri:ULUSLAR ARASI KATILIMLI III. EGE KOMPOZIT MALZEMELER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri

1- Plazma Mühendisliği
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

2- Yüzey Kaplama Teknolojisi
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

3- Makine Tasarım-I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- Elektrik Elektronik Bilgisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- Ölçme Tekniği
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

6- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

7- Bitirme Projesi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

8- Makine Tasarım-II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- Hasar Analizi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

10- Ölçme Tekniği
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

11- Sayısal Yöntemler
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Makine Tasarım-I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

13- Elektrik Elektronik Bilgisi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- Teknik Resim
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Seçici lazer ergitme yöntemi ile imal edilmiş Ti-6Al-4V ELI alaşımı üzerine anodizasyon ve SILAR tekniklerinin kombinasyonu ile dubleks katmanlı koruyucu tabakaların üretimi ABDULHAMİT, Tamamlandı ABDULHAMİT ATMACA Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
TiO2-SiO2 Çok Tabakalı Kompozit İnce Filmlerin Ti45Nb Alaşımı Üzerine Sentezlenmesi: Yapısal, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Araştırılması MERVE, Tamamlandı MERVE DEMİR Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Dergi İngilizce

2- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Materials Science S Engineering C-Materials for Biological Applications Dergi İngilizce

2012 araştirma görevlisi
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR