Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (DR), 2013, 2017

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2005, 2011

1- Ortopedik İmplantlar Için Seçici Lazer Ergitmeli (Sle) Eklemeli Üretim Yöntemi Ile Özgün Ti-Ag Alaşım Malzemesinin Üretimi
Devam Ediyor -Tübitak 3501 Yürütücü ULUSAL

2- Plazma Nitrürleme Işleminin Çelik ve Döküm Kam Milleri Üzerindeki Yapisal, Mekanik ve Tribolojik Etkilerinin Incelenmesi.
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- AISI 4140 çeliğinin farklı kontak basınçlarda Fretting yorulma ömrünün belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Kaynak Teknolojisi Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Kaynak Teknolojileri>Malzeme Tasarım ve Davranışları
KARADENİZ SÜLEYMAN, ÇELİK AYHAN, YETİM ALİ FATİH, KOVACI HALİM, BAYRAK ÖZGÜ, UZUN YAKUP, ÇOMAKLI ONUR, ASLAN MEVRA Ulusal Tümü

1- Effect of bilayer numbers on structural, mechanical, tribological and corrosion properties of TiO2–SiO2 multilayer film-coated β-type Ti45Nb alloys
SCI-Expanded ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, DEMİR Merve, YETİM ALİ FATİH, ÇELİK AYHAN Ceramics International
10.1016/j.ceramint.2022.09.285,

2- Influence of Scanning Velocity on a CoCrMoW Alloy Built via Selective Laser Melting: Microstructure, Mechanical, and Tribological Properties
SCI-Expanded Al-Aloosi Raghad Ahmed, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, Taha Ziad A. Journal of Materials Engineering and Performance
10.1007/s11665-022-07599-2,

3- Improved structural, mechanical, corrosion and tribocorrosion properties of Ti45Nb alloys by TiN, TiAlN monolayers, and TiAlN/TiN multilayer ceramic films
SCI-Expanded ÇOMAKLI ONUR CERAMICS INTERNATIONAL
10.1016/j.ceramint.2020.09.292,

4- The tribological and corrosion properties of anodized Ti6Al4V/316L bimetallic structures manufactured by additive manufacturing
SCI-Expanded TURALIOĞLU Kerem, TAFTALI Merve, TEKDİR HİLMİ, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, YETİM TUBA, YETİM ALİ FATİH Surface and Coatings Technology
126635 10.1016/j.surfcoat.2020.126635,

5- Effect of Oxidation Time on Wear Behaviour of Thermally Oxidized CoCrMo Alloy
TR DİZİN ÇOMAKLI ONUR Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
,

6- Influence of CrN, TiAlN monolayers and TiAlN/CrN multilayer ceramic films on structural, mechanical and tribological behavior of β-type Ti45Nb alloys
SCI-Expanded ÇOMAKLI ONUR CERAMICS INTERNATIONAL
6 10.1016/j.ceramint.2019.12.046,

7- Effect of gas mixture on tribological performance of plasma nitrided grey cast iron under dry and lubricated conditions
SCI ÇOMAKLI ONUR,YETİM ALİ FATİH,Karaca Bahadır,ÇELİK AYHAN Materials Research Express
,

8- Tribological and electrochemical behavior of Ag2O/ZnO/NiO nanocomposite coating on commercial pure titanium for biomedical applications
SCI-Expanded ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Industrial Lubrication and Tribology
10.1108/ILT-11-2018-0414,

9- The Effect of Plasma Oxidation and Nitridation on Corrosion Behavior of CoCrMo Alloy in SBF Solution
SCI-Expanded ASLAN MEVRA, ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, YETİM ALİ FATİH, BAYRAK ÖZGÜ, ÇELİK AYHAN Surface Review and Letters
8 10.1142/S0218625X19500240,

10- Effect of Ti amount on wear and corrosion properties of Ti-doped Al 2 O 3 nanocomposite ceramic coated CP titanium implant material
SCI ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Ceramics International
7 7428 10.1016/j.ceramint.2018.01.046, 7421

11- Tribological and electrochemical properties of TiO2 films produced on Cp-Ti by sol-gel and SILAR in bio-simulated environment
SCI ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,KOVACI HALİM,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN SURFACE COATINGS TECHNOLOGY
,

12- Effect of Nitrogen Amount on Tribological Behavior of Plasma Nitrided 31CrMoV9 Steel
SCI-Expanded ÇOMAKLI ONUR,YETİM ALİ FATİH,Karaca Bahadır,ÇELİK AYHAN SURFACE REVIEW AND LETTERS
,

13- The Effects of Aging Time on the Structural and ElectrochemicalProperties of Composite Coatings on CP-Ti Substrate
SCI ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Journal of Bionic Engineering
539 , 532

14- Tribological properties of TiO2 SiO2 double layer coatings deposited on CP Ti
SCI ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Surface Review and Letters
10.1142/S0218625X17500822,

15- Effect of sol aging time on the wear properties of TiO2 SiO2 composite films prepared by a sol gel method
SCI-Expanded YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Tribology International
182 10.1016/j.triboint.2016.08.041, 175

16- The effect of calcination temperatures on structural and electrochemical properties of TiO2 film deposited on commercial pure titanium
SCI-Expanded ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Surface and Coatings Technology
303 10.1016/j.surfcoat.2015.11.055, 298

17- The effect of plasma nitriding temperature on the electrochemical and semiconducting properties of thin passive films formed on 316L stainless steel implant material in SBF solution
SCI-Expanded YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Surface and Coatings Technology
188 10.1016/j.surfcoat.2014.11.037, 181

18- The effect of calcination temperatures on wear properties of TiO2 coated CP Ti
SCI-Expanded ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,ÇELİK AYHAN Surface and Coatings Technology
39 10.1016/j.surfcoat.2014.02.059, 34

1- Effect Of Oxidation Time On Wear Behaviour Of Thermally Oxidızed CoCrMo Alloy
ÇOMAKLI ONUR Uluslararası Özet bildiri

2- Effect of Plasma Oxidation on Wear Behavior of CoCrW Alloy Produced via Additive Manufacturing
ÇOMAKLI ONUR, YAZICI MUSTAFA, TEKDİR HİLMİ, YETİM ALİ FATİH Uluslararası Tam metin bildiri

3- Structural and Tribological Properties of TiO2-Cr2O3 Mixed Oxide Films Produced on Titanium Alloys by Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR Uluslararası Özet bildiri

4- Comparison of Wear, Corrosion and Tribocorrosion Properties of Al2O3 Thin Film and TiO2–Al2O3 Composite Coating Deposited on Ti45Nb Alloys
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Tam metin bildiri

5- The Corrosion Resistance of Ag2O/ZnO/NiO Nanocomposite Film Coated CP-Ti
YETİM TUBA,ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Özet bildiri

6- Corrosion and wear behavior of Ti-doped Al2O3 nanocomposite coatings on CP-Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Özet bildiri

7- Comparison Of Structure And Tribological Properties Of Titanium OxideFilms Fabricated By Thermal Oxidation, DC Plasma Oxidation, And The Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Özet bildiri

8- Comparison of Structure and Corrosion Properties of Titanium Oxide Films Prepared by ThermalOxidation, DC Plasma Oxidation, and by The Sol-Gel
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Özet bildiri

9- ”Comparison of tribologicalproperties of TiO2, ZrO2 and TiO2–ZrO2 composite films prepared by sol–gel method
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Özet bildiri

10- Investigation of Corrosion Behavior of Ni-DOPED Al2O3 Film Coated CP-Ti
TAFTALI Merve,TURALIOĞLU Kerem,YETİM TUBA,YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,KOVACI HALİM,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Özet bildiri

11- Corrosion Performance And Semiconductor Properties Of SiO2 TiO2 Multilayer TiO2 SiO2 Coatings Deposited On Cp Ti İmplant Material In Simulated Body Fluid SBF Solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Tam metin bildiri

12- Tribological properties of SiO2 TiO2 multilayer TiO2 SiO2 coatings deposited onCP Ti implant material in simulated body fluid SBF solution
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Tam metin bildiri

13- The Effects of Aging Time on The Structural And Electrochemical Properties of Sol Gel Prepared Composite Coatings on Cp Ti
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Tam metin bildiri

14- Effect of Sol Aging Time on the Wear Properties of TiO2 SiO2 Composite Films Prepared by A Sol Gel Method
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Tam metin bildiri

15- Corrosion Behaviour Of Plasma Oxidized Commercial Pure Titanium Under Artificial Saliva AndRinger Solution Environments
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Tam metin bildiri

16- Titanyum Üzerine Kaplanan Ca3 PO4 2 Bileşiğinin Biyomekanik Özellikleri
ÇOMAKLI ONUR Ulusal Tam metin bildiri

17- INVESTIGATION OF CHARACTERIZATION AND WEARPROPERTIES OF TIO2 AL2O3 COMPOSITE FILM COATED ON CP TI
YAZICI MUSTAFA,ÇOMAKLI ONUR,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Tam metin bildiri

18- INVESTIGATION OF STRUCTURAL ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OFTiO2 Al2O3 COMPOSİTE FILMS COATED CP Ti BİOMATERIAL
ÇOMAKLI ONUR,YAZICI MUSTAFA,YETİM TUBA,YETİM ALİ FATİH,ÇELİK AYHAN Uluslararası Tam metin bildiri

1- Plazma Mühendisliği
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

2- Yüzey Kaplama Teknolojisi
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

3- Makine Tasarım-I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- Elektrik Elektronik Bilgisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- Ölçme Tekniği
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

6- İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

7- Bitirme Projesi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

8- Makine Tasarım-II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- Hasar Analizi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

10- Ölçme Tekniği
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

11- Sayısal Yöntemler
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

12- Makine Tasarım-I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

13- Elektrik Elektronik Bilgisi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- Teknik Resim
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Seçici lazer ergitme yöntemi ile imal edilmiş Ti-6Al-4V ELI alaşımı üzerine anodizasyon ve SILAR tekniklerinin kombinasyonu ile dubleks katmanlı koruyucu tabakaların üretimi ABDULHAMİT, Tamamlandı ABDULHAMİT ATMACA Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
TiO2-SiO2 çok tabakalı kompozit ince filmlerin ti45nb alaşımı üzerine sentezlenmesi: Yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerin araştırılması MERVE, Tamamlandı MERVE DEMİR Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Dergi İngilizce

2- Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Materials Science S Engineering C-Materials for Biological Applications Dergi İngilizce

2012 araştirma görevlisi
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR