Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (DR), 2018,

Yüksek Lisans ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2013, 2018

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Firmalar Arasındaki Rekabetin Stratejik Olarak İncelenmesi: Oyun Teorisi Aracılığıyla Kahve İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama ,Devam Ediyor, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

1- TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİ , TR DİZİN, EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN, Verimlilik Dergisi,2022

2- Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi , TR DİZİN, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2021

3- Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Rekabet , TR DİZİN, EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2021

4- Regional Technological Learning in Turkish Cement Industry , Ulrich's Periodicals Directory,World Banking Abstracts, Scilit, Google Scholar, ECONIS, CrossRef, Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals Index, SHERPA/Romeo, EZB - Electronic Journals Library, WorldCat, J-Gate, NewJour, RePEc, ProQuest, CNKI Scholar, Index Copernicus International - Journal Master List, IBSS: International Bibliography of the Social Sciences, ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM, Eurasian Journal of Economics and Finance,2020

5- Türk Bankacılık Endüstrisinde Etkinlik Analizi: Küresel Finans Krizi Sonrası İçin Bir Uygulama , TR DİZİN, EMRE AYSİN MERYEM,ÇALMAŞUR GÜRKAN, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,2020

6- Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Hedonik Modelle Belirlenmesi: TRA1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama , TR DİZİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN,EMRE AYSİN MERYEM, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,2019

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Firmalar Arasındaki Rekabetin Oyun Teorisi Aracılığıyla İncelenmesi, ÇALMAŞUR GÜRKAN, DAŞTAN HÜSEYİN, AYSİN MERYEM, ORAL FATMANUR, TÜRKİYE, 8. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Bir Politika Aracı Olarak Davranışsal İktisat: Varsayılan Etkisinin BES Üzerinden İncelenmesi, DAŞTAN HÜSEYİN, ÇALMAŞUR GÜRKAN, ORAL FATMANUR, AYSİN MERYEM, TÜRKİYE, 8. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sanayi Ekonomisi>Davranışsal İktisat

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, EKONOMİK KRİZLER VE SAĞLIK, AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN, , CUMHURIYET 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>İktisat Teorisi>Sağlık Ekonomisi>Sağlık Ekonomisi, Ekonomik Kriz, Sağlık, Halk Sağlığı

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, COVİD-19 PANDEMİSİNİN KÜRESEL BESİN ZİNCİRİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ, EMRE AYSİN MERYEM, ÇALMAŞUR GÜRKAN, , 4th INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Mikro İktisat>Sağlık Ekonomisi>İktisat Teorisi>Doğal Kaynaklar Ekonomisi

5- Ulusal , Özet bildiri, 2001 Krizi Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde Rekabet Düzeyinin Panzar-Rosse Modeli ile Belirlenmesi, ÇALMAŞUR GÜRKAN,EMRE AYSİN MERYEM, TÜRKİYE, 20. Ulusal İktisat Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Küresel Finans Krizi Sonrası Türk Bankacılık Endüstrisinin Etkinlik Analizi, EMRE AYSİN MERYEM,ÇALMAŞUR GÜRKAN, TÜRKİYE, 4. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Mikro İktisat

1- 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Koordinatör Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- ETÜ İİBF ETKİN GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ, Danışman. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

3- İntibak Komisyon Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2020,

4- Mevlana Bölüm Koordinatörlüğü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

2019 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ