Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Faculty of Science
Ayşenur Yazıcı
Asst. Prof
Araştırma Alanları Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik

1- Aspergillus cinsine ait funguslardan antibakteriyel peptitlerin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

2- Çeşitli Klinik Örneklerden Elde Edilen Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Biyofilm Dirençliliğinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi ,Devam Ediyor, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

3- İnsan Beta-Defensin-2 (HBD-2) Proteinin Pichia Pastoris’te Rekombinant Üretimi ve İnsan ACE-2 Reseptör Proteini ile in vitro Etkileşimlerinin İncelenmesi ,Devam Ediyor, -Tübitak 1002, Yürütücü, ULUSAL

4- Çeşitli Antibiyotiklerin Pseudomonas aeruginosa Biyofilm Spesifik Dirençlilik Genleri Üzerine Etkileri ,Devam Ediyor, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

5- Aspergillus tubingensis’ten Elde Edilen Antibiyofilm Polipeptidin Rekombinant Üretimi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

6- Bazı Yeni sentezlenmiş Nonsteroid Anti-inflamatuvar bileşiklerin ve Karvakrol türevlerinin Prostat Kanseri Modeli PC-3 hücre hattı üzerine Moleküler ve Biyokimyasal Etkileri ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

7- Filamentöz Funguslardan Antibiyofilm Aktivitesine Sahip Ektrasellüler Polipeptitlerin İzolasyonu ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

8- Itriyum Oksit Nanopartikülünün İnsan U87MG Glioma ve PC3 Prostat Kanser Hücrelerinde Apoptoz, Nekroz ve Sitokrom p450 Metabolizması Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Aydınlatılması ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

9- Baveriana bassiana Metabolitlerinin Quorum Sensing Modülatörü Olarak Değerlendirilmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

1- Tribological, biocompatibility, and antibiofilm properties of tungsten-germanium coating using magnetron sputtering , SCI-Expanded, KURT MUSTAFA ŞÜKRÜ, ARSLAN MEHMET ENES, YAZICI AYŞENUR, MUDU İlkan, ARSLAN Elif, Journal of Materials Science: Materials in Medicine,2021

2- Screening and characterization of a novel Antibiofilm polypeptide derived from filamentous Fungi , SCI-Expanded, YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT, Journal of Proteomics,2021

3- Potential Anticancer Effect of Carvacrol Codrugs on Human Glioblastoma Cells , SCI-Expanded, YAZICI AYŞENUR, Marinelli Lisa, Cacciatore Ivana, Emsen Bugrahan, Eusepi Piera, Di Biase Giuseppe, Di Stefano Antonio, Mardinoğlu Adil, TÜRKEZ HASAN, Current Drug Delivery,2020

4- ING5 inhibits cancer aggressiveness by inhibiting Akt and activating p53 in prostate cancer , SCI-Expanded, Barlak Neslişah,Çapik Özel,Şanlı Fatma,Kılıç Ahsen,Aytatlı Abdülmelik,YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,Ittmann Michael,KARATAŞ ÖMER FARUK, CELL BIOLOGY INTERNATIONAL,2020

5- Direct conversion of waste loquat kernels to pigments using Monascus purpureus ATCC16365 with proteolytic and amylolytic activity , SCI-Expanded, ARSLAN NAZLI PINAR, YAZICI AYŞENUR, Komesli Senba, ESİM NEVZAT, ÖRTÜCÜ SERKAN, Biomass Conversion and Biorefinery,2020

6- The Evaluation of Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Bioactive Compounds Obtained from Aspergillus Sclerotiorum , TR DİZİN, ÜSTÜN AYŞE,YAZICI AYŞENUR,ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,2019

7- Natural-based Antibiofilm and Antimicrobial Peptides from Microorganisms , SCI-Expanded, YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT,Marinelli Lisa, CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY,2018

8- Antioxidant and anticancer activities of extract of Inula helenium (L.) in human U-87 MG glioblastoma cell line , SCI-Expanded, KOÇ KÜBRA,ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM,YAZICI AYŞENUR,DOĞRU ÜNSAL,TÜRKEZ HASAN, Journal of Cancer Research and Therapeutics,2018

9- Evaluation of Waste Loquat Kernels as Substrate for Lipid Production by Rhodotorula glutinis SO28 , SCI-Expanded, ÖRTÜCÜ SERKAN,ÖZDEMİR AYŞENUR,TAŞKIN MESUT,ÇEBİ KADİR, Waste and Biomass Valorization,2016

10- The Genotoxic and Cytotoxic Effects of Polystyrene Polymers Doped with Boron and Coumarin Derviatives , Advanced Science Index, AKMAN FERİDE,ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR,ÖZDEMİR AYŞENUR,TÜRKEZ HASAN, Natural Science and Discovery,2016

1- Biyoteknoloji I ve II , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 4

2- Genom Yapısı ve Organizasyonu , Doktora, 2020-2021, Türkçe, 3

3- Prokaryotik ve Ökaryotik Gen Regülasyonu , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

4- Mikroorganizmalar ve Yaşam , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

5- Mikroorganizmalar ve Yaşam , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

6- Fermentasyon Teknolojisi , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

7- Genomik ve Proteomik , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

8- Moleküler Biyoloji , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 4

9- Genomik ve Proteomik , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

10- Biyoteknoloji I ve II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

11- Genom Yapısı ve Organizasyonu , Doktora, 2019-2020, Türkçe, 3

12- Prokaryotik ve Ökaryotik Gen Regülasyonu , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

13- İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 1

14- Fermentasyon Teknolojisi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

15- Genomik ve Proteomik , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

16- Biyoteknoloji I ve II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

1- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019, 2020

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik , Toxicology and Industrial Health, Dergi, İngilizce,

2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ