Hızlı Erişim

Ders Kaydı

Hesap Yönetimi Genel

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
FEN FAKÜLTESİ
ayşenur yazıcı
dr. öğr. üyesi
Araştırma Alanları Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik

Doktora ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (DR) (ATATÜRK ÜNİV. ORTAK), 2015, 2018

Yüksek Lisans ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (YL) (TEZLİ) (ATATÜRK ÜNİV. ORTAK), 2014, 2015

Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- Antimikrobiyal Peptitlere Karşı Gelişen Direnç Mekanizmalarının Aydınlatılması: Pseudomonas aeruginosa Proteom Düzeyinde Bir Çalışma
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Küçük, Katyonik Özellikli Antibiyofilm Peptitlerin Dizaynı, Karakterizasyonu ve Biyolojik Fonksiyonlarının In vitro ve In vivo Şartlarda İncelenmesi
Devam Ediyor -Tübitak 1001 Yürütücü ULUSAL

3- Aspergillus cinsine ait funguslardan antibakteriyel peptitlerin izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Çeşitli Klinik Örneklerden Elde Edilen Pseudomonas aeruginosa İzolatlarının Biyofilm Dirençliliğinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

5- İnsan Beta-Defensin-2 (HBD-2) Proteinin Pichia Pastoris’te Rekombinant Üretimi ve İnsan ACE-2 Reseptör Proteini ile in vitro Etkileşimlerinin İncelenmesi
Tamamlandı -Tübitak 1002 Yürütücü ULUSAL

6- Çeşitli Antibiyotiklerin Pseudomonas aeruginosa Biyofilm Spesifik Dirençlilik Genleri Üzerine Etkileri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

7- Aspergillus tubingensis’ten Elde Edilen Antibiyofilm Polipeptidin Rekombinant Üretimi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

8- Bazı Yeni sentezlenmiş Nonsteroid Anti-inflamatuvar bileşiklerin ve Karvakrol türevlerinin Prostat Kanseri Modeli PC-3 hücre hattı üzerine Moleküler ve Biyokimyasal Etkileri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

9- Filamentöz Funguslardan Antibiyofilm Aktivitesine Sahip Ektrasellüler Polipeptitlerin İzolasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

10- Itriyum Oksit Nanopartikülünün İnsan U87MG Glioma ve PC3 Prostat Kanser Hücrelerinde Apoptoz, Nekroz ve Sitokrom p450 Metabolizması Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Aydınlatılması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

11- Baveriana bassiana Metabolitlerinin Quorum Sensing Modülatörü Olarak Değerlendirilmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- En Yüksek Etki Faktörlü Dergide Yayın Ödülü
2021 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- Ulusal
SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS) EĞİTİMİ LC-MS/MS Eğitimi 28.11.2022 02.01.2023

2- Ulusal
HEDEFLİ PROTEOMİK ANALİZ KURSU Proteomik, Hedefli Proteomik 13.10.2022 13.10.2022

1- Effects of Four Antibiotics on Pseudomonas aeruginosa Motility, Biofilm Formation, and Biofilm-Specific Antibiotic Resistance Genes Expression
ARSLAN ELİF, Coşkun Muhammed Kürşad, ÇOBANOĞLU ŞEYMANUR, Aslan Mehtap Hülya, YAZICI AYŞENUR, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2023 2023

2- The Effect of Nisin and Chloramphenicol Combinationon Staphylococcus aureus ATCC 6538 Biofilm Structure
KOÇAK UMUT ÇAĞRI, ARSLAN ELİF, ÇOBANOĞLU ŞEYMANUR, Coşkun Muhammed Kürşad, YAZICI AYŞENUR, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Bilecik Seyh Edebali Universitesi Fen Bilimleri Dergisi ,2022 2022

3- Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Methanol and Ethyl Acetate Extract of Ferula sp. Growing in Erzurum
Topçu Şimal, ARSLAN ELİF, ÇOBANOĞLU ŞEYMANUR, YAZICI AYŞENUR, İNCEKARA ÜMİT, Yayın Yeri:Erzurum Technical University ,2022 2022

4- Structural, biocompatibility, and antibacterial properties of Ge–DLC nanocomposite for biomedical applications
ARSLAN MEHMET ENES, KURT MUSTAFA ŞÜKRÜ, ASLAN NAİM, Kadı Abdurrahim, Öner Sena, Çobanoğlu Şeymanur, YAZICI AYŞENUR, Yayın Yeri:Wiley ,2022 2022

5- Isolation, Characterization, and Antibiofilm Activity of Pigments Synthesized by Rhodococcus sp. SC1
Çobanoğlu Şeymanur, YAZICI AYŞENUR, Yayın Yeri:Current Microbiology ,2022 2022

6- Tribological, biocompatibility, and antibiofilm properties of tungsten-germanium coating using magnetron sputtering
KURT MUSTAFA ŞÜKRÜ, ARSLAN MEHMET ENES, YAZICI AYŞENUR, MUDU İlkan, ARSLAN Elif, Yayın Yeri:Journal of Materials Science: Materials in Medicine ,2021 2021

7- Investigating the Effect of Yttrium Oxide Nanoparticle in U87MG Glioma and PC3 ProstateCancer: Molecular Approaches
AYDIN KARATAŞ ELANUR, BAYINDIRLI KÜBRA NUR, ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM, SÖNMEZ ERDAL, KERLİ SÜLEYMAN, TÜRKEZ HASAN, YAZICI AYŞENUR, Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2021 2021

8- Antimicrobial Activity of Pigments Extracted from Auxenochlorella protothecoides SC3 against Pseudomonas aeruginosa
Arslan Elif, Çobanoğlu Şeymanur, YAZICI AYŞENUR, Yayın Yeri:Türk Doğa ve Fen Dergisi ,2021 2021

9- MicroRNA\u2010145 transcriptionally regulates Semaphorin 3A expression in prostate cancer cells
Barlak Neslişah, Çapik Özel, Kılıç Ahsen, Şanlı Fatma, AYTATLI ABDULMELİK, YAZICI AYŞENUR, AYDIN KARATAŞ ELANUR, ÖRTÜCÜ SERKAN, KARATAŞ ÖMER FARUK, Yayın Yeri:Cell Biology International ,2021 2021

10- Direct conversion of waste loquat kernels to pigments using Monascus purpureus ATCC16365 with proteolytic and amylolytic activity
ARSLAN NAZLI PINAR, YAZICI AYŞENUR, Komesli Senba, ESİM NEVZAT, ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Biomass Conversion and Biorefinery ,2021 2021

11- Screening and characterization of a novel Antibiofilm polypeptide derived from filamentous Fungi
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT, Yayın Yeri:Journal of Proteomics ,2021 2021

12- Potential Anticancer Effect of Carvacrol Codrugs on Human Glioblastoma Cells
YAZICI AYŞENUR, Marinelli Lisa, Cacciatore Ivana, Emsen Bugrahan, Eusepi Piera, Di Biase Giuseppe, Di Stefano Antonio, Mardinoğlu Adil, TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Current Drug Delivery ,2021 2021

13- ING5 inhibits cancer aggressiveness by inhibiting Akt and activating p53 in prostate cancer
Barlak Neslişah,Çapik Özel,Şanlı Fatma,Kılıç Ahsen,Aytatlı Abdülmelik,YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,Ittmann Michael,KARATAŞ ÖMER FARUK, Yayın Yeri:Cell Biology International ,2019 2019

14- The Evaluation of Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Bioactive Compounds Obtained from Aspergillus Sclerotiorum
ÜSTÜN AYŞE,YAZICI AYŞENUR,ALBAYRAK İSKENDER NURCAN,ÖRTÜCÜ SERKAN, Yayın Yeri:Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ,2019 2019

15- Antioxidant and anticancer activities of extract of Inula helenium (L.) in human U-87 MG glioblastoma cell line
KOÇ KÜBRA,ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM,YAZICI AYŞENUR,DOĞRU ÜNSAL,TÜRKEZ HASAN, Yayın Yeri:Journal of Cancer Research and Therapeutics ,2018 2018

16- Natural-based Antibiofilm and Antimicrobial Peptides from Microorganisms
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT,Marinelli Lisa, Yayın Yeri:CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY ,2018 2018

17- Evaluation of Waste Loquat Kernels as Substrate for Lipid Production by Rhodotorula glutinis SO28
ÖRTÜCÜ SERKAN,ÖZDEMİR AYŞENUR,TAŞKIN MESUT,ÇEBİ KADİR, Yayın Yeri:Waste and Biomass Valorization ,2016 2016

1- Rhodococcus jostii SC4 Pigmentlerinin Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Çobanoğlu Şeymanur, YAZICI AYŞENUR 19.12.2020, Yayın Yeri:9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri

2- ADDITIVE EFFECT OF TOBRAMYCIN AND POLYMYXIN B ON Pseudomonas aeruginosa (ATCC 10145)
Arslan Elif, YAZICI AYŞENUR 12.09.2021, Yayın Yeri:1st INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL SCIENCES (ICNAS-2021) Uluslararası Tam metin bildiri

3- GÜMÜŞ NİTRAT (AgNO3) İÇERİKLİ AĞIZ BAKIM SUYU ÜRETİMİ VE CANDIDA ALBICANS ÜZERİNE ETKİSİ
Baba Cem, Çobanoğlu Şeymanur, Arslan Elif, YAZICI AYŞENUR 12.09.2021, Yayın Yeri:1st INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL SCIENCES (ICNAS-2021) Uluslararası Tam metin bildiri

4- İnsan β-defensin 2 (hBD-2)’nin Covid-19 Tedavisinde Kullanılabilme Potansiyeli
Çobanoğlu Şeymanur, ÖRTÜCÜ SERKAN, YAZICI AYŞENUR 18.12.2021, Yayın Yeri:10. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ Ulusal Özet bildiri

5- Overexpression of HBD-2 in FaDu cell line and design of pPICZ alpha recombinant vector containing Human β defensin-2
Çobanoğlu Şeymanur, YAZICI AYŞENUR 24.11.2021, Yayın Yeri:4 th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences Uluslararası Özet bildiri

6- CONSTRUCTION OF pPIC9 RECOMBINANT VECTOR CONTAINING ANTIMICROBIAL PROTEIN
YAZICI AYŞENUR,ÜSTÜN AYŞE,ÖZTÜRK SANİYE ELVAN,ÖRTÜCÜ SERKAN 29.02.2020, Yayın Yeri:IV. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

7- EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES ANALYSIS OF BIOFILMS FORMED BY STAPHYLOCOCCUS AUREUS CLINICAL ISOLATES
Arslan Elif,ÜSTÜN AYŞE,Özdemir Beyza,YAZICI AYŞENUR 06.12.2019, Yayın Yeri:HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

8- EVALUATION OF ANTIFUNGAL ACTIVITY OF STREPTOMYCES NETROPSIS A07 EXTRACELLULAR CULTURE FILTRATE
Özdemir Beyza,ÜSTÜN AYŞE,Arslan Elif,YAZICI AYŞENUR 06.12.2019, Yayın Yeri:HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

9- The Hydrophobicity of the surfaces of fungi comes from hydrophobins
Albayrak Büşra,YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN 30.11.2018, Yayın Yeri:International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS 2018) Uluslararası Özet bildiri

10- The Comparison of Anticandidal Activity derived from Protein and Non-protein Compounds of Two Penicillium species
YAZICI AYŞENUR,Turgut Alpgiray,Daş Albdul Saltuk Buğra,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT 26.11.2018, Yayın Yeri:ISASE 2018 Uluslararası Tam metin bildiri

11- Anticandidal Activity of Ethyl Acetate Extract from Aspergillus sclerotiorum
ÜSTÜN AYŞE,YAZICI AYŞENUR,KARALTI İSKENDER,ÖRTÜCÜ SERKAN 30.11.2018, Yayın Yeri:International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies(ISAS 2018) Uluslararası Özet bildiri

12- ANTIBIOFILM EFFECT OF LEVOFLOXACIN-LOADED POLYMERIC NANOPARTICLES AGAINST Staphylococcus aureus
ÜSTÜN AYŞE,TURGUT ALPGİRAY,ALBAYRAK BÜŞRA,DAŞ ABDULSALTUK BUĞRA,YAZICI AYŞENUR 26.11.2018, Yayın Yeri:International Symposium on Applied Sciences and Engineering (ISASE 2018) Uluslararası Özet bildiri

13- Itriyum oksit nanopartikülünün insan U87MG glioma ve PC3 prostat kanser hücrelerinde apoptoz, nekroz ve sitokrom p450 metabolizması üzerine olan etkilerinin moleküler düzeyde aydınlatılması
AYDIN KARATAŞ ELANUR,ÖZDEMİR TOZLU ÖZLEM,TÜRKEZ HASAN,YAZICI AYŞENUR 11.10.2018, Yayın Yeri:7. Multidisipliner Kanser araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

14- Evaluation of carvacrol derivatives on treatment of glioblastoma multiforme
YAZICI AYŞENUR,Erica Fornesari,TÜRKEZ HASAN,Ivana Cacciatore 22.10.2015, Yayın Yeri:The second congress of the Serbian association for cancer research Uluslararası Özet bildiri

15- The Effects of the Pigments of Sporobolomyces roseus on Biofilm structure
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Congress Uluslararası Özet bildiri

16- The Isolation and Molecular Characterization of Uv-Protectant Pigment Producing Fungi for Using in Commercial Formulations of Fungal Biopreparats
YENİLMEZ AYŞE,YAZICI AYŞENUR,TAŞKIN MESUT,ÖRTÜCÜ SERKAN 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Congress Uluslararası Özet bildiri

17- Evaluation of Antibiofilm Activities of Nicotine
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Congress Uluslararası Özet bildiri

18- Isolation of Beauveria bassiana Secondary Metabolites and Evaluation of Their Antibacterial and Antibiofilm Activities
YAZICI AYŞENUR,ÖRTÜCÜ SERKAN,KARALTI İSKENDER 03.07.2017, Yayın Yeri:1st Internatıonal Eurasıa Mycology Uluslararası Özet bildiri

19- Isolation Characterization and Selection of Non Toxic Penicilium roqueforti strains from Civil Cheese
ÖRTÜCÜ SERKAN,ARSLAN MEHMET ENES,ÖZDEMİR AYŞENUR 27.12.2016, Yayın Yeri:Milano 2016 Uluslararası Özet bildiri

20- The New Promising OleaginousYeast For Biodiesel Production
ÖRTÜCÜ SERKAN,TAŞKIN MESUT,ÖZDEMİR AYŞENUR 18.08.2016, Yayın Yeri:İCABEE 2016 Uluslararası Özet bildiri

1- Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Bakteri Genetiği
Doktora 2022-2023 Türkçe 3

3- Prokaryotik ve Ökaryotik Gen Regülasyonu
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Protein Mühendisliği
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Proteomik
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- Mikrobiyoloji
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Prokaryotik ve Ökaryotik Gen Regülasyonu
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

8- Genom Yapısı ve Organizasyonu
Doktora 2021-2022 Türkçe 3

9- Mikroorganizmalar ve Yaşam
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- Mikrobiyoloji
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

11- Biyoteknoloji I ve II
Lisans 2020-2021 Türkçe 4

12- Genom Yapısı ve Organizasyonu
Doktora 2020-2021 Türkçe 3

13- Prokaryotik ve Ökaryotik Gen Regülasyonu
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- Mikroorganizmalar ve Yaşam
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- Mikroorganizmalar ve Yaşam
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

16- Fermentasyon Teknolojisi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

17- Genomik ve Proteomik
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

18- Moleküler Biyoloji
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

19- Genomik ve Proteomik
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

20- Biyoteknoloji I ve II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

21- Genom Yapısı ve Organizasyonu
Doktora 2019-2020 Türkçe 3

22- Prokaryotik ve Ökaryotik Gen Regülasyonu
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

23- İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

24- Fermentasyon Teknolojisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

25- Genomik ve Proteomik
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

26- Biyoteknoloji I ve II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Pseudomonas aeruginosa'da biyofilm direnç genleri üzerine bazı antibiyotiklerin etkileri ELİF, Tamamlandı ELİF ARSLAN Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
İnsan β-defensin-2 proteininin Pichia pastoris'te rekombinant üretimi ŞEYMANUR, Tamamlandı ŞEYMANUR ÇOBANOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Bazı antibiyotik ve antibiyofilm peptid kombinasyonlarının Staphylococcus aureus biyofilm yapısı üzerine etkisi UMUT ÇAĞRI, Tamamlandı UMUT ÇAĞRI KOÇAK Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021 2023

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik
Toxicology and Industrial Health Dergi İngilizce

2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR