Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora The University of Sheffield, , , 2014, 2018

Yüksek Lisans University of Sheffield {England}, , , 2012, 2013

Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2004, 2009

1- Emergency Management by Communities’ Interaction Through Youth Erasmus+ Key Action 2: Strategic Partnership for Youth (EM-CITY)
Devam Ediyor Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

2- Development of A New Life Expectancy And Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural And Multidımensional Perspective (Invented Life/Keşfedilen Yaşam)
Tamamlandı Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

3- Intergenerational Learning for Adult Learners through STEAM: From the point of Hofstede's 6D Model (STEAM Plus)
Devam Ediyor Avrupa Birliği Araştırmacı ULUSLARARASI

1- Alanya: Kadim Medeniyetler Kalesi
Bölüm Adı:Şehir Diplomasisi ve Kardeş Şehirler: Alanya Örneği, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:VakıfBank Kültür Yayınları, Editör: KARAOĞLU Orhan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:496 ISBN:978-625-6385-27-6 Bölüm Sayfaları:247-262

2- Siyaset Bilimi
Bölüm Adı:Üçüncü Yol, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: ÖZKAYA Yakup, ERAT Veysel, SAVUT Emre, DEMİRKANOĞLU Yahya Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:606 ISBN:978-625-427-894-5 Bölüm Sayfaları:570-575

3- Siyaset Bilimi
Bölüm Adı:Hegemonya, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: ÖZKAYA Yakup, ERAT Veysel, SAVUT Emre, DEMİRKANOĞLU Yahya Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:606 ISBN:978-625-427-894-5 Bölüm Sayfaları:203-209

4- Siyaset Bilimi
Bölüm Adı:Antonio Gramsci, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: ÖZKAYA Yakup, ERAT Veysel, SAVUT Emre, DEMİRKANOĞLU Yahya Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:606 ISBN:978-625-427-894-5 Bölüm Sayfaları:13-20

5- Uluslararası İlişkiler Tahlilleri: Küresel ve Bölgesel Politikalara Akademik Bakış
Bölüm Adı:Bir Küresel Yönetişim Meselesi Olarak İnsani Müdahale: Temel Sorunlar, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Siyasal Kitabevi, Editör: KARAOĞLU Orhan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:256 ISBN:978-605-7877-40-6 Bölüm Sayfaları:219-249

6- Siyaset Yazıları
Bölüm Adı:Rıza ve Siyaset: Gramsci’nin Kültürel Hegemonya Kavramında Bir Rıza Alanı Olarak Din, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Nobel Bilimsel Eserler, Editör: KAHRAMAN Selçuk Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:717 ISBN:978-625-433-747-5 Bölüm Sayfaları:227-252

7- Duygular Sosyolojisi: Sosyolojide Duyguların İzini Sürmek
Bölüm Adı:Duygular ve Siyaset: Popülist Siyasal Söylem İnşasında Geçmişe Özlem ve Gurur, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Paradigma Akademi, Editör: YÜCEDAĞ İbrahim Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:349 ISBN:978-625-72858-3-6 Bölüm Sayfaları:85-117

8- Uluslararası Göç ve Mültecilik
Bölüm Adı:Zorunlu Göç, Toplumsal Cinsiyet ve Mülteci Kadınlar, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Siyasal Kitabevi, Editör: BAŞKAN Burak, KULA Mehmet Emirhan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:256 ISBN:978‐625‐7424‐27‐1 Bölüm Sayfaları:115-134

9- Uluslararası İlişkiler Tahlilleri 2: Küresel ve Bölgesel Politikalara Akademik Bakış
Bölüm Adı:Kanada’nın Kamu Diplomasisi Gücü: Justin Trudeau’nun Ulus Markalama Stratejisi, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Siyasal Kitabevi, Editör: KARAOĞLU Orhan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:358 ISBN:978-605-7877-58-1 Bölüm Sayfaları:57-80

10- Regional Differences in Women Entrepreneurship
Bölüm Adı:Gender and Politics: The Structural Hegemony of Popular Culture over Women, BAŞKAN BURAK Yayın Yeri:Peter Lang, Editör: TÜRKO Esra Sena Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:223 ISBN:978-3-631-85344-3 Bölüm Sayfaları:191-208

1- Yurt Dışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu (YLSY )
2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE

2- The University of Sheffield | Yüksek Lisans Üstün Başarı Derecesi | Master's Degree with Distinction
2013 The University of Sheffield İNGİLTERE

3- 2024 Yılın Eğitimcisi Ödülü
2024 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

1- Stajyer (Öğrenci)
2008 2008 Coca-Cola İçecek A.Ş. Satış Departmanı Stajyeri

2- Satın Alma Uzmanı
2010 2011 Şölen Çikolata A.Ş. Tedarik Zinciri Departmanı - Yönetici / Satın Alma Uzmanı

1- Uluslararası
MEND Media Master Class Media Industry in the UK 05.09.2015 05.09.2015

2- Uluslararası
MEND Politics Master Class British Political System 06.09.2015 06.09.2015

3- Uluslararası
CTR International Certification Auditing Co. Ltd. ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 11.07.2009 12.07.2009

1- Determinants of Intimate Partner Controlling Behaviour Targeting Women in Turkey
BAŞKAN BURAK, ALKAN ÖMER, Yayın Yeri:Frontiers in Psychology (Q2) ,2023
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

2- Democrats and Republicans in the 2010s: A Study on Political Communication in US Politics
BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:International Journal of Social Sciences ,2023
Uluslararası Hakemli MLA, Index Copernicus, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, International Citation Index, CrossRef, WorldCat, Türk Eğitim İndeksi, Directory of Indexing and Impact Factor, Sindex, CiteFactor, ASOS İndeks, Özgün Makale

3- International Politics and Ethics: Positive, Negative and Reciprocal Duties on Global Poverty
BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- Fiziksel Mesafe ve Toplumsal Mesafe Kavramları Arasındaki İlişkinin COVID-19 Salgını Bağlamında İncelenmesi
KULA MEHMET EMİRHAN, BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Margaret Thatcher ve Turgut Özal’ın Yeni Sağında Yeni Tarz Siyasal İletişim
BAŞKAN BURAK, Yayın Yeri:Muhafazakar Düşünce Dergisi ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

1- Sheffield University Political Theory Research Group
2014 2018 Üye

2- Sheffield University Alumni Association
2013 Üye

1- Can Artificial Intelligence Close Gender Gap? Gender-Neutral Intelligence against Men-Made Social Inequality
BAŞKAN BURAK 03.05.2023, Yayın Yeri:Ufuk University 2. International Congress on Social Sciences: Artificial Intelligence and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri

2- Wales Under Threat: A Study on the Political Discourse of Plaid Cymru
BAŞKAN BURAK 23.03.2023, Yayın Yeri:3. International Black Sea Modern Scientific Research Congress Uluslararası Tam metin bildiri

3- Tony Blair’s Discourse on New Left as a Political Communication Campaign
BAŞKAN BURAK 14.02.2023, Yayın Yeri:3. International Antalya Scientific Research and Innovative Studies Congress Uluslararası Tam metin bildiri

4- İngiliz Solunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Söylemi
BAŞKAN BURAK 22.12.2022, Yayın Yeri:6. Uluslararası Ege Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri

5- Doğal Afetler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Deprem Bölgesinde Kadın Olmak
BAŞKAN BURAK 07.12.2023, Yayın Yeri:Altınbaş Üniversitesi 5. Küresel Eşitsizlikler Konferansı Ulusal Özet bildiri

6- Threat Perception and Fear as a Means of Political Communication in British Politics: The Case of UKIP
BAŞKAN BURAK 24.03.2022, Yayın Yeri:KAYFOR 21. International Public Administration Forum Uluslararası Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör Uluslararası Göç ve Mültecilik BAŞKAN BURAK, KULA MEHMET EMİRHAN Türkçe 2022

2- Uluslararası
Dergi Yrd. Editör ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi BAŞKAN BURAK İngilizce 2020

3- Ulusal
Dergi Yrd. Editör Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED) GÖZİTOK MEHMET AKİF,BAŞKAN BURAK,EKİNCİ OĞUZHAN Türkçe 2020

1- Çok Uluslu Şirketler ve Örgüt Kültürü
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- Küresel Yönetişim
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- İletişim ve Medya
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

4- Halkla İlişkiler
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

5- Örgüt Kültürü
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

6- Küresel Yönetişim
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Siyasal İletişim
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- Örgüt Kültürü
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

9- Halkla İlişkiler
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Siyasal İletişim
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Siyasal Pazarlama
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- Küresel Yönetişim
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

13- Örgüt Kültürü
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

14- Halkla İlişkiler
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

15- Küresel Yönetişim
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- Örgüt Kültürü
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

17- Halkla İlişkiler
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

18- Küresel Yönetişim
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

19- Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

20- Örgüt Kültürü
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Erzurum'un Yerel Gazetelerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Kadınlığın İnşası BÜŞRANUR, Devam Ediyor BÜŞRANUR SALTAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Politik Pazarlamadaki Kitle İletişim Araçlarının ve Seçmenlerin Oy Davranışlarının Z Kuşağı Üzerinden İncelenmesi MUHAMMED FATİH, Devam Ediyor MUHAMMED FATİH ÇELİK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Erkek Eğitimcilerde Mansplaining Davranışı HİLAL, Devam Ediyor HİLAL BULAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Erzurum'da Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi NEŞE, Devam Ediyor NEŞE ARSLAN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Z KUŞAĞI İŞÇİLERİNİN YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ: MUĞLA SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ MURAT, Devam Ediyor MURAT KOTİL Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
SIK DEĞİŞİM GİRİŞİMLERİNİN DEĞİŞİM YORGUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELİF, Devam Ediyor ELİF YILMAZ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Toplumsal Katkı ve Eşitlik Politikaları Koordinatörlüğü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2024

2- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023 2023

3- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023 2023

4- Fakülte Tanıtım Komisyonu Başkanlığı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

5- Kalite Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

6- Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2021

7- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2020 2021

8- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

9- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021 2023

10- Farabi Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021 2023

11- Erasmus Koordinatörü .
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2020 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow