Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Bütünleşik Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR), 1996, 2004

Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ, 1986, 1990

1- İşletmelerde Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Yönetim ve Maliyet Muhasebesi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KAYA NURULLAH ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 531 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 2784314274163

2- Muhasebe Tarihi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Muhasebe Tarihi>Uluslararası Muhasebe >Yönetim ve Maliyet Muhasebesi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KAYA NURULLAH ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 380 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8007-65-7

3- Stok Yönetimi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: KAYA NURULLAH ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 374 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7914-88-8

4- İnsan Sermayesi Teorisi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ,Yazar: KAYA NURULLAH ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 198 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-258-

5- Çevresel Yönetim Muhasebesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, ALMANYA,Yazar: KAYA NURULLAH ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 280 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-3639-81068-4

1- Malzeme Akışı Maliyet Muhasebesi: Vaka Değerlendirmeleri , EBSCO Host, ASOS, SOBIAD, Google Akademik, KAYA NURULLAH, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2021

2- TEDARİK ZİNCİRLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR MUHASEBE: BİR LİTERATÜR TARAMASI , Alan Endeksleri, KAYA NURULLAH, Erzincan Binali YIldırım Üniversitesi İİBF Dergisi,2019

3- ENTEGRE RAPORLAMA ve ENTELEKTÜEL SERMAYE MUHASEBESİ İLİŞKİSİ , Alan Endeksleri, KAYA NURULLAH, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi,2019

4- Sürdürülebilir Yönetim Muhasebe Sistemi , Scientific World Index, Cıte Factor, KAYA NURULLAH, Internatonal Journal of AcademicValue Studies,2016

5- İNSAN KAYNAKLARININ İNSAN SERMAYESİNE DÖNÜŞÜMÜ:BİR LİTERATÜR TARAMASI , TR DİZİN, KAYA NURULLAH,KESEN MUSTAFA, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi,2014

6- OPTIMAL USE OF HUMAN CAPITAL IN AN ORGANIZATION , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , KAYA NURULLAH,KESEN MUSTAFA, Journal of Management,Marketing and Logistic,2014

7- Çevresel Muhasebe Açısından Uluslararası Muhasebe Standartlarına Bakış , Türk Eğitim İndeksi, KAYA NURULLAH, Akademik Bakış Dergisi,2013

8- YEREL YÖNETİMLERDE SOSYAL BÜTÇE ERZURUMBÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL BÜTÇESİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ , TR DİZİN, KAYA NURULLAH, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,2012

9- Entelektüel Sermaye Raporu İçindeki Sosyal Bilgi , TR DİZİN, KAYA NURULLAH, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,2011

10- Muhasebe Meslek Ahlakı Etik ve Müşteri Tatmin İlişkisi , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , KAYA NURULLAH,YANIK RAMAZAN, EKEV Akademi Dergisi,2011

11- Social Responsibility Framework Analysis of an Event , AGRO ASIA, MedLit, KAYA NURULLAH,YANIK RAMAZAN, The Social Sciences,2010

12- Dezenflasyon Sürecinin mali Piyasalara Etkileri , TR DİZİN, KAYA NURULLAH, Muhasebe ve Denetime Bakış,2006

1- Bayburt Üniversitesi İİBF, MYO, SBEnstitüsü , 2009, 2014, Yönetim Kurulu Üyesi

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, HİZMET SEKTÖRÜNDE COVID-19’ UN GENEL YÖNETİM GİDERLERİNE ETKİSİ, KAYA NURULLAH, TÜRKİYE, International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Muhasebe

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, HİZMET SEKTÖRÜNDE, COVID-19’ UN EVDEN ÇALIŞANLARIN PERFORMANS VE VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ, KAYA NURULLAH, TÜRKİYE, IV. International Conference on Covid-19 Studies, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Muhasebe

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, STK’ LARIN TUTACAKLARI DEFTER, MUHASEBE HESAP KAYITLARIYLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR, KAYA NURULLAH, TÜRKİYE, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE VATANDAŞ ODAKLITOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARISEMPOZYUMU - I, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, STK’ LARDA BÜTÇELEME, KAYA NURULLAH, TÜRKİYE, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE VATANDAŞ ODAKLITOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARISEMPOZYUMU - 2, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, STK’ LARDA MALİ DENETİM, KAYA NURULLAH, TÜRKİYE, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE VATANDAŞ ODAKLITOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARISEMPOZYUMU - III, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe

1- Uluslararası Muhasebe , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

2- FİNANSAL KURUMLAR YÖNETİMİ , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 6

3- ŞİRKETLER MUHASEBESİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 6

4- MUHASEBE 2 , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 14

5- MUHASEBE I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 14

6- MUHASEBE DENETİMİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 8

1- Yüksek Lisans , Sürdürülebilirlik açısından stratejik maliyet yönetimi, ÇETİN, Tamamlandı, ÇETİN AVCİ, Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Borsa İstanbul firmalarının mali verilerine ve finansal oranlarına etkisi, YAKUP, Tamamlandı, YAKUP SARIIŞIK, Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı. , BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2011, 2015

2019 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2008 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2005 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1994 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ