Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Tarih Bölümü
Derya Coşkun
Doç. Dr.
Araştırma Alanları Ortaçağ Kentleri, Selçuklu Tarihi, Asya Tarihi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ORTAÇAĞ TARİHİ (DR), 2012, 2016

Yüksek Lisans KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ORTAÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ), 2010, 2012

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ, 2004, 2008

1- (Herât’tan Yükselen Işık) KERT HANEDANLIĞI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: COŞKUN DERYA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 306 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7819-71-0

2- Tarihsel Süreçte Anadolu’da Kolera Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: COŞKUN DERYA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 160 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-624-7269-57-8

3- ”TARİH YOLUNDA BİR ÖMÜR” PROF. DR. HALE ŞIVGIN’A ARMAĞAN Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: COŞKUN DERYA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 1225 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7911-02-3

4- Cenûbî Gârbî Kafkas Hükümetinin 100. Yılı Münasebetiyle Kars ve Güney Kafkasya Tarihi Yazıları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: COŞKUN DERYA ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 489 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-2101-70-4

5- ERZİNCAN TARİHİ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: COŞKUN DERYA ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 753 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-17-4615-3

1- Tuğrul Bey’in Hâkimiyet Mefkûresi Bağlamında Kafkasya’daki Faaliyetleri , Endekste taranmıyor, COŞKUN DERYA, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,2020

2- MOĞOL YÖNETİMİNE KARŞI ORTAYA ÇIKAN BİR HALK HAREKETİ “SEMERKAND SERBEDÂRÎLERİ” , Tr Dizin, COŞKUN DERYA, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,2020

3- ”ŞARKIN KUTSAL ŞEHRİ KUDÜS’ÜN SELÂHADDÎN EYYÛBÎ TARAFINDAN İSLAM TOPRAKLARINA KATILMASI” , İndex Copernicus, Akademic Resarch İndex, COŞKUN DERYA, İran ve Turan Araştırmaları Dergisi,2020

4- TEBRİZ’DE KURULAN FEODAL BİR DEVLET:REVVÂDÎLER (948/1071) , EBSCO, ULAKBİM TR, COŞKUN DERYA, TARİHİN PEŞİNDE‐ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ‐,2020

5- Şîa’nın Siyasallaşma Sürecinde Seyyid Kıvâmeddin Marâşi , ULAKBİM, TR Dizin, Modern Language Association (MLA), Scilit, MIAR,OCLC, WorldCat, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (Asosindex), Sobiad, Acarindex, Akademik Dizin, Researchgate, COŞKUN DERYA, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,2020

6- BİR SÜRGÜN HİKAYESİ: MAVERAÜNNEHİRDEKİ MARÂŞÎLER , index copernicus,academik dizin, asos, acarindeks.com, Akademic Resourceh index, DERGİNİN Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (Asos Index) Academic Researches Index ResearchBib AcademicKeys, COŞKUN DERYA, Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi,2019

7- ŞÎA’NIN OMUZLARINDA YÜKSELEN ŞEHİR: SEBZEVÂR , ASOS iNDEX, COŞKUN DERYA, Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,2019

8- XIV. YÜZYIL HORASAN’INDA ŞİÎ BİR OTORİTE:ŞEYH HASAN CEVRÎ VE SİYASET ALGISI , TR dİZİN, COŞKUN DERYA, Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Dergisi,2019

9- TABERÎSTAN VE MÂZENDERÂN ADLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , EBSCO, MLA, SOBİAD, COŞKUN DERYA, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2019

10- Mâzenderân’da Siyasî İki Cereyan: Marâşî ve Kiyâ Anlaşmazlığı , EBSCO, DOAJ, ASOS, ISLAMICUS, COPERNICUS, COŞKUN DERYA, İnternational Journey History Studies,2019

11- Musul’da İtaatsiz Bir Zümre Yabgulular , Ebsco, Tr Dizin, COŞKUN DERYA, Turkish Studies,2014

12- “XII. Yüzyıl Ortalarında Ani’de Siyasî İki İsyan: Ermeni Papazları , Endekste taranmıyor, COŞKUN DERYA, YENİ TÜRKİYE,2014

13- FOTOĞRAFLARIN DİLİYLE 1877-1878 (93) SAVAŞI Kafkasya ve Doğu Anadolu Cephesi , Endekste taranmıyor, COŞKUN DERYA, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,2013

1- Uluslararası , , Anadolu’da Sosyal Bir Kimlik Olarak Kırşehir Abdalları, COŞKUN DERYA, TÜRKİYE, ULUSLARARASI BOZKIRIN TEZENESİ NEŞET ERTAŞ SEMPOZYUMU, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Ortaçağ Tarihi>Ortaçağ Kentleri>Selçuklu Tarihi>Asya Tarihi

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, “Kazan Kelimesi Üzerine Etimolojik ve Tarihsel Bir Yaklaşım, II. Uluslarası Ankara- Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Çalıştayı, Ankara 2013, ss. 376-382., COŞKUN DERYA, TÜRKİYE, ULUSLARARASI KAZAN VE ÇEVRESİ TARİHİ VE ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Ortaçağ Seyyahlarının Anlatımlarında Erzincan’ın Kimliği, COŞKUN DERYA, , ULUSLARARASI ERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ortaçağ Tarihi

1- İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

2- İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

3- TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

4- TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

5- BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ I , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

6- İSLAM TARİHİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

7- TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

8- TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

9- ORTAÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

10- İSLAM TARİHİ KAYNAKLARI , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

11- TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

12- TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

13- BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ TARİHİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 4

14- Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

15- Türk Kültür Tarihi II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

16- Büyük Selçuklu Devleti Tarihi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 4

1- Yüksek Lisans , Beni Cehir Ailesi, Hacer, Devam Ediyor, Hacer Üçoklar, , ,

1- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2021 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ