Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Post-Doktora Rotterdam School of Management, Erasmus University, , , 2020, 2021

Doktora University of Arkansas, Fayetteville, Endüstri Mühendisliği, , 2015, 2018

Yüksek Lisans University of Arkansas, Fayetteville {Arkansas}, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, , 2013, 2015

Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2006, 2011

1- Önceden Planlanmış Rota Üzerindeki Yol ve Trafik Sinyal Bilgileri Temelinde Otonom Araçlar İçin Enerji Tüketiminin Optimizasyonu
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Robotik Kompakt Depolama/Boşaltma Sistemi için Ayrık Olay Simülasyonu ile Faktör Analizi ve Senaryo Bazlı Sistem Tasarımı
Devam Ediyor Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Robot Tabanlı Bir Kompakt Depolama Ve Boşaltma Sistemi Tasarımının Optimizasyonu Ve İyileştirilmesi
Devam Ediyor -Tübitak 3501 Yürütücü ULUSAL

1- Logistics 4.0 and Future of Supply Chains
Bölüm Adı:Warehousing 4.0 in Logistics 4.0, TUTAM MAHMUT Yayın Yeri:Springer Singapore, Editör: İsmail İyigün, Ömer Faruk Görçün Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:279 ISBN:978-981-16-5644-6 Bölüm Sayfaları:95-118

2- Health 4.0 and Medical Supply Chain
Bölüm Adı:Pharmaceutical Warehousing 4.0 in Healthcare Supply Chain, TUTAM MAHMUT Yayın Yeri:Springer Singapore, Editör: İsmail İyigün, Ömer Görçün Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:177 ISBN:978-981-99-1818-8 Bölüm Sayfaları:35-50

1- 2015 ISERC Best Paper Award
2015 Industrial and Systems Engineering Research Conference AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

2- Award for Outstanding Service
2018 University of Arkansas AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

3- 2023 Facilities Design and Planning Track Best Paper Award
2023 Institute of Industrial and Systems Engineers AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

4- Honorable Mention
2022 Rutgers University AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

1- Uluslararası
International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology Emerging topics in Engineering, Architecture, Science, and Technology 15.12.2021 17.02.2024

2- Uluslararası
MEB Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Bursu (YLSY) Modeling expected travel distances for a common warehouse design with multiple docks Configuring Traditional Multi-Dock, Unit-Load Warehouses 11.10.2011 03.08.2018

3- Uluslararası
TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu Optimization of Order-Picking Warehouse Designs With Collaborative Robots 15.09.2020 15.09.2021

4- Uluslararası
Invited Lecture Warehousing 5.0 26.02.2024

5- Uluslararası
Invited Lecture Compact Storage and Retrieval Systems 22.10.2023 28.10.2023

6- Ulusal
Dijital İkiz: İmalatta Yeni Fırsatlar Çalıştayın amacı; bilim insanlarını, araştırmacıları ve profesyonelleri Dijital İkiz kavramıyla tanıştırmak, uygulama alanları hakkında bilgi vermek ve yenilikçi fikirleri tartışmak üzere bir araya getirmektir. 03.07.2023 03.07.2023

7- Ulusal
Lojistikte Yeni Yönelimler Çalıştayın amacı; bilim insanlarını, araştırmacıları ve profesyonelleri lojistikte yeni yönelimlerle tanıştırmak, araştırmacılara yeni yaklaşımların uygulama alanları hakkında bilgi vermek ve yenilikçi fikirleri tartışmak üzere bir araya getirmektir. 04.07.2023 04.07.2023

8- Uluslararası
2017 Material Handling Teachers Institute and Future Faculty Symposium The event is designed to provide new and upcoming professors of material handling, logistics and supply chain with an opportunity to learn best practices from established educators in their field. 23.07.2017 29.07.2017

9- Uluslararası
2017 INFORMS Teaching Effectiveness Colloquium, The 2017 Teaching Effectiveness Colloquium is designed to address the needs of graduate students about to enter the academic job market as well as faculty looking to stay abreast of the “best practices” regarding O.R./MS/Analytics pedagogy. 11.09.2017 11.09.2017

10- Uluslararası
Certified Wolfram Technology Associate Ability to use Mathematica for solving a variety of computing and visualization tasks. 01.09.2017

1- Design and Performance Measures of AVS/R Systems: A Bibliometric Literature Review
Kızılırmak Elif Burcu, ÖZTAŞ SİNAN, ÇAĞLAYAN NADİDE, TUTAM MAHMUT, Yayın Yeri:Archives of Computational Methods in Engineering ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Derleme Makale

2- Optimizing order-picking warehouse designs using collaborative robots
TUTAM MAHMUT, Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

3- Consideration of skewness in designing robotic compact storage and retrieval systems
TUTAM MAHMUT, Liu Jingming, White John A., Yayın Yeri:Expert Systems with Applications ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Performance Analysis for A Dual-Crane Automated Storage and Retrieval System
Pohl Letitia M., TUTAM MAHMUT, Yayın Yeri:European J. of Industrial Engineering ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Comparison of Expected Distances in Traditional and Non-Traditional Layouts
TUTAM MAHMUT, White John A., Yayın Yeri:Asia-Pacific Journal of Operational Research ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

6- Bir sipariş toplama deposunda iş birlikçi robot hızının çıktı performansı üzerindeki etkisi
TUTAM MAHMUT, Yayın Yeri:Journal of Turkish Operations Management ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

7- Minimization of Metabolic Energy Expenditure in Collaborative Order Picking
TUTAM MAHMUT, Yayın Yeri:Journal of Scientific Reports-A ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

8- Evaluating the shape and the mid-cross-aisle location in a multi-dock unit-load warehouse design
TUTAM MAHMUT, Yayın Yeri:Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

9- To restrict or not to restrict? Use of artificial neural network to evaluate the effectiveness of mitigation policies: A case study of Turkey
ÇAPAROĞLU ÖMER FARUK, OK YEŞİM, TUTAM MAHMUT, Yayın Yeri:Elsevier BV ,2021
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

10- A multi-dock, unit-load warehouse design
TUTAM MAHMUT,White John A, Yayın Yeri:IISE Transactions ,2019
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

11- Multi-dock unit-load warehouse designs with a cross-aisle
TUTAM MAHMUT,White John A, Yayın Yeri:TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW ,2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

1- Yöneylem Araştırması Derneği
2020 Üye

2- Institute of Industrial and Systems Engineers
2015 Üye

3- Institute for Operations Research and the Management Sciences
2015 2018 Üye

4- Alpha Pi Mu
2014 Üye

1- Robot Tabanlı Kompakt Bir Depolama Ve Boşaltma Sisteminin Optimal Tasarımı
TUTAM MAHMUT, Liu Jingming, White John A. 01.11.2023, Yayın Yeri:42. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi Ulusal Özet bildiri

2- Entegre Otobüs Şebeke Tasarımı Uygulaması
ÖZÇELİK GÖKHAN,TUTAM MAHMUT,GENCER CEVRİYE 15.05.2014, Yayın Yeri:Proceedings of the National Logistics and Supply Chain Management Congress Ulusal Tam metin bildiri

3- Predicting the Impact of Public Health Measures on Epidemics with Artificial Neural Networks: The Case of COVID 19
ÇAPAROĞLU ÖMER FARUK, OK YEŞİM, TUTAM MAHMUT 04.07.2021, Yayın Yeri:National Operations Research / Industrial Engineering Congress Ulusal Özet bildiri

4- Optimization of A Traditional Order-Picking Warehouse Design with Collaborative Robots
TUTAM MAHMUT 04.07.2021, Yayın Yeri:National Operations Research / Industrial Engineering Congress Ulusal Özet bildiri

5- Performance Analysis of a Class-based Robotic Compact Storage and Retrieval System
TUTAM MAHMUT, White John A., Liu Jingming 19.05.2023, Yayın Yeri:Proceedings of the IISE Annual Conference and Expo Uluslararası Tam metin bildiri

6- Designing Unit-Load Warehouses: Use Deterministic or Probabilistic Models?
TUTAM MAHMUT, Liu Jingming, White John A., Liao Haitao 23.05.2021, Yayın Yeri:Proceedings of the IISE Annual Conference and Expo Uluslararası Tam metin bildiri

7- Configuring a Multi-Dock Unit-Load Warehouse with an Optimally Placed Middle-Cross-Aisle
TUTAM MAHMUT,White John A 19.05.2018, Yayın Yeri:IISE Annual Conference and Expo Uluslararası Özet bildiri

8- Effects of Storage Policies on a Multi-Dock Unit-Load Warehouse
TUTAM MAHMUT,White John A 20.05.2017, Yayın Yeri:IISE Annual Conference and Expo Uluslararası Özet bildiri

9- Configuring a Multi-Dock Unit-Load Warehouse with a Cross-Aisle
TUTAM MAHMUT,White John A 18.05.2016, Yayın Yeri:Proceedings of the IIE Annual Conference and Expo Uluslararası Tam metin bildiri

10- A Conventional Warehouse Design with Multiple Docks
TUTAM MAHMUT,White John A 30.05.2015, Yayın Yeri:Proceedings of the IIE Annual Conference and Expo Uluslararası Tam metin bildiri

11- An Analysis of Storage Policies on a Multi-Dock Unit-load Warehouse with Contour-Line Shaped Storage Regions
TUTAM MAHMUT,White John A 22.10.2017, Yayın Yeri:INFORMS Annual Meeting Uluslararası Özet bildiri

12- Order Picking with Collaborative Drive-on Robots
TUTAM MAHMUT, de Koster René 21.01.2021, Yayın Yeri:Proceedings of the CEMS Research Seminar on Supply Chain Management Uluslararası Tam metin bildiri

13- Effects of Multiple Docks on Expected Distance Traveled in a Unit Load Warehouse with a Cross-Aisle
TUTAM MAHMUT,White John A 01.11.2015, Yayın Yeri:INFORMS Annual Meeting Uluslararası Özet bildiri

14- Minimizing Customer Waiting Time in a Unit-Load Warehouse
TUTAM MAHMUT,White John A 13.11.2016, Yayın Yeri:INFORMS Annual Meeting Uluslararası Özet bildiri

15- Prediction of COVID-19 Death Rates with Artificial Neural Network Under Different Time Series Models Based on Moving Averages
ÇAPAROĞLU ÖMER FARUK, OK YEŞİM, TUTAM MAHMUT 15.12.2021, Yayın Yeri:Proceedings of the International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology Uluslararası Tam metin bildiri

16- Human-Robot Collaboration in Order Picking Operations
TUTAM MAHMUT, De Koster René 24.10.2021, Yayın Yeri:INFORMS Annual Meeting Uluslararası Özet bildiri

17- An Ergonomic Evaluation of Order Picking Operations with Collaborative Robots
TUTAM MAHMUT 01.10.2021, Yayın Yeri:National Ergonomics Congress Ulusal Özet bildiri

18- Modeling of COVID-19 Pandemic with Artificial Neural Network: A Case Study for Turkey and the USA
ÇAPAROĞLU ÖMER FARUK, ÇAĞLAYAN NADİDE, KAYACI ÇODUR MERVE, TUTAM MAHMUT 15.12.2021, Yayın Yeri:International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology Uluslararası Özet bildiri

19- Probabilistic Analysis of Robot-based Compact Storage and Retrieval Systems
Liu Jingming, TUTAM MAHMUT, White John A. 24.10.2021, Yayın Yeri:INFORMS Annual Meeting Uluslararası Özet bildiri

1- Girişimcilik ve Liderlik
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

2- Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

3- Mühendislik Ekonomisi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

4- Engineering Economic Analysis
Lisans 2018-2019 İngilizce 8

1- Yüksek Lisans
Yapay sinir ağları ile pandemi sürecinde kısıtlama stratejilerinin etkinliğinin belirlenmesi için bir model önerisi ÖMER FARUK, Tamamlandı ÖMER FARUK ÇAPAROĞLU Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
ROBOTİK KOMPAKT DEPOLAMA BOŞALTMA SİSTEMLERİNİN (RKD/B) İNCELENMESİ ve BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI ELİF RAVZA, Devam Ediyor ELİF RAVZA ÖZARAS Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

2- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2022

1- Bir depolama sistemi
SECTION B - PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING Ulusal 2024

2019 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 araştirma görevlisi University of Arkansas at Fayetteville
2017 okutman University of Arkansas at Fayetteville
ETÜ Asistan Snow