Hızlı Erişim

Ders Kaydı

Hesap Yönetimi Genel

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
özden canlı taşar
öğr. gör.
Araştırma Alanları Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GENEL BİYOLOJİ (DR), 2009, 2015

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GENEL BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ), 2006, 2009

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2002, 2006

1- Mikrobiyal Yolla Biyoplastik Üretimi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

2- Batık Kültürde Steril Olmayan Şartlarda Fungal Kitosan Üretimi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

3- Dut Pekmezi Üretiminden Arta Kalan Dut Posasının Mikrofunguslar İçin Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

4- Erzurum ve Çevresindeki Farklı Habitatlardan İzole Edilen Fosfat Çözücü Bakterilerin Bazı Zirai Bitkilerin Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkileri
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- İnülinaz ve invertaz aktivitesine sahip mikroorganizmaların izolasyonu ve yerli atık substratlar üzerinde enzim üretiminin optimizasyonu
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- INSAC Natural and Technology Sciences Bölüm Adı: Yenilebilir Sucul Böcekler
Bölüm Adı:Yenilebilir Sucul Böcekler, TAŞAR GANİ ERHAN, CANLI TAŞAR ÖZDEN Yayın Yeri:Duvar Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:416 ISBN:978-625-8109-01-6 Bölüm Sayfaları:-

2- Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Yeni Trendler
Bölüm Adı:FONKSİYONEL BİR BİYOPOLİMER: FUNGAL KİTOSAN, CANLI TAŞAR ÖZDEN, ARSLAN NAZLI PINAR, TAŞKIN MESUT Yayın Yeri:Duvar Publishing, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:375 ISBN:978-625-8261-55-4 Bölüm Sayfaları:273-288

3- Fen Bilimleri ve Matematikte Güncel Araştırmalar
Bölüm Adı:BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARDA TAGUCHI YAKLAŞIMI, CANLI TAŞAR ÖZDEN Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:306 ISBN:978-625-430-041-7 Bölüm Sayfaları:197-218

4- Fen Bilimleri ve Matematikte Araştırma ve Değerlendirmeler - I
Bölüm Adı:MİKROBİYAL ENZİMLER: ÜRETİMDEN ENDÜSTRİYEL, TIBBİ VE BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARA, ARSLAN NAZLI PINAR, CANLI TAŞAR ÖZDEN, TAŞKIN MESUT Yayın Yeri:Gece Publishing, Editör: Prof. Dr. Hasan AKGÜL, Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:205 ISBN:978-625-8075-10-6 Bölüm Sayfaları:115-147

1- Yayın Teşvik Ödülü
2013 TÜRKİYE

2- Yayın Teşvik Ödülü
2018 TÜRKİYE

3- TÜBİTAK BİDEB 2211 YURT İÇİ DOKTORA BURSU
2009 TÜRKİYE

4- TÜBİTAK BİDEB 2210 YURT İÇİ YÜKSEK LİSANS BURSU
2006 TÜRKİYE

1- Increased keratinase production by Yarrowia lipolytica ISF7
CANLI TAŞAR ÖZDEN 23.11.2022, Yayın Yeri:5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022) Uluslararası Tam metin bildiri

2- Effects of Progesteron, B-estradiol and Androsterone on Stress Parameters in Bean Seedlings
ERDAL SERKAN, GENİŞEL MUCİP, DUMLUPINAR RAHMİ, TÜRK HÜLYA, Görçek Zeynep, Tiryaki Deniz, TAŞKIN MESUT, Kaya Özkan 26.04.2010, Yayın Yeri:5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) & 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII)) Uluslararası Özet bildiri

3- Dut Pekmezi Üretiminden Arta Kalan Dut Posasının Asit Hidrolizasyonunun Optimizasyonu
AYDOĞAN MEHMET NURİ,ÇINAR ZEYNEP,ÖRTÜCÜ SERKAN,CANLI TAŞAR ÖZDEN,ÖZDAL MURAT 03.09.2012, Yayın Yeri:21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

4- Production of Inulinase by Geotrichum candidum Using Leek Allium ampeloprasum var porrum as Substrate Under Low Magnetic Field Application
CANLI TAŞAR ÖZDEN, KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN, ERDAL SERKAN 03.09.2012, Yayın Yeri:21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

5- Invertase Production by Aspergillus niger Using Mulberry (Morus) Pulp
CANLI TAŞAR ÖZDEN, KARTAL NUR BETÜL, ÜNVER YAĞMUR, KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN, ALGUR ÖMER FARUK, AYDOĞAN MEHMET NURİ 03.09.2012, Yayın Yeri:21. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

6- Effects of Extremely Low Magnetic Fields on the Production of Invertase by Rhodotorula glutinis
CANLI TAŞAR ÖZDEN, ERDAL SERKAN, TAŞKIN MESUT 21.06.2010, Yayın Yeri:20. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

7- Production of Inulinase by Geotrichum candidum using Jerusalem artichoke Tubers as Sole Carbon Source
CANLI TAŞAR ÖZDEN, KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN, ERDAL SERKAN, TAŞKIN MESUT, Tiryaki Deniz, ALGUR ÖMER FARUK 21.06.2010, Yayın Yeri:20. Ulusal Biyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

8- İzole Edilen Aspergillus niger ÖC 3 Suşu ile Glukoz Oksidaz Enziminin Sıvı Kültürde Üretimi
CANLI TAŞAR ÖZDEN, KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN, TAŞKIN MESUT 21.10.2008, Yayın Yeri:XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

9- Koç Boynuz Peptonu Kullanılarak Sıvı Kültürde Yenilebilir Mantar Morchella esculenta dan Misel Üretimi
TAŞKIN MESUT, ERDAL SERKAN, KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN, CANLI TAŞAR ÖZDEN 21.10.2008, Yayın Yeri:XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

10- Aspergillus niger MT 3 ün Aktif Olarak Büyüyen Miseliyle Reactive Black 5 in Bioakümülasyonu
TAŞKIN MESUT, ERDAL SERKAN, GENİŞEL MUCİP, CANLI TAŞAR ÖZDEN 21.10.2008, Yayın Yeri:XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

11- Düşük Manyetik Alan Uygulamasının İnvertaz Enzimi Üretimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
CANLI TAŞAR ÖZDEN, ERDAL SERKAN, TAŞKIN MESUT, KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN 28.05.2010, Yayın Yeri:I. Ulusal Palandöken Toksikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

12- Aşkale Çimento Fabrikasının neden olduğu kirliliğin Ceratophyllum submersum un antioksidan enzim aktiviteleri üzerine etkilerinin belirlenmesi
ERDAL SERKAN, DEMİRTAŞ AYTEN, CANLI TAŞAR ÖZDEN, GENİŞEL MUCİP, TAŞKIN MESUT, DUMLUPINAR RAHMİ, Hancı Kübra, Hancı Kübra, Kaya Özkan 28.05.2010, Yayın Yeri:I. Ulusal Palandöken Toksikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

13- Katı Hal Fermantasyonunda Üretilen İnvertaz Enzimi Üzerine Düşük Manyetik Alan Uygulamasının Etkilerinin Belirlenmesi
CANLI TAŞAR ÖZDEN, KURBANOĞLU ESABİ BAŞARAN, ERDAL SERKAN, TAŞKIN MESUT 28.05.2010, Yayın Yeri:I. Ulusal Palandöken Toksikoloji Kongresi Ulusal Özet bildiri

14- Lipase production by Penicillium echinulatum and optimization using Taguchi robust design
CANLI TAŞAR ÖZDEN 15.11.2021, Yayın Yeri:3rd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2021) December 15-17, 2021 www.EurasianSciEnTech.org Uluslararası Özet bildiri

15- Keratinase production by Bacillus mycoides
CANLI TAŞAR ÖZDEN 24.11.2021, Yayın Yeri:4th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2021) Uluslararası Özet bildiri

1- Biyomedikal Uygulamalarda Mikroorganizmaların Kullanımı
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Histoloji Laboratuvarı
Lisans 2009-2010 Türkçe 10

3- Genel Zooloji Laboratuvarı
Lisans 2007-2008 Türkçe 10

4- Sitoloji Laboratuvarı
Lisans 2008-2009 Türkçe 10

5- Sitoloji Laboratuvarı
Lisans 2014-2015 Türkçe 10

6- Hidrobiyoloji Laboratuvarı
Lisans 2014-2015 Türkçe 10

7- Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Lisans 2011-2012 Türkçe 12

8- Biyoteknoloji Laboratuvarı
Lisans 2010-2011 Türkçe 10

9- Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı
Lisans 2011-2012 Türkçe 12

10- Hidrobiyoloji Laboratuvarı
Lisans 2011-2012 Türkçe 12

11- Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Lisans 2010-2011 Türkçe 10

12- Sitoloji Laboratuvarı
Lisans 2009-2010 Türkçe 10

13- Histoloji Laboratuvarı
Lisans 2008-2009 Türkçe 10

14- Omurgasız Hayvanlar II Laboratuvarı
Lisans 2007-2008 Türkçe 10

15- Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı
Lisans 2007-2008 Türkçe 10

16- Biyoteknoloji Laboratuvarı
Lisans 2011-2012 Türkçe 10

17- Tohumlu Bitkiler Laboratuvarı
Lisans 2013-2014 Türkçe 12

18- Histoloji Laboratuvarı
Lisans 2013-2014 Türkçe 10

19- Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı
Lisans 2012-2013 Türkçe 12

20- Bitki Embriyolojisi Laboratuvarı
Lisans 2012-2013 Türkçe 12

21- Botanik Laboratuvarı
Lisans 2012-2013 Türkçe 10

22- Tohumsuz Bitkiler Laboratuvarı
Lisans 2012-2013 Türkçe 10

23- Hayvan Embriyolojisi Laboratuvarı
Lisans 2012-2013 Türkçe 10

24- Sitoloji Laboratuvarı
Lisans 2012-2013 Türkçe 10

25- Biyoteknolojik Prosesler ve Fermantasyon Teknikleri
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
PREPARATIVE BIOCHEMISTRY BIOTECHNOLOGY Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
NATURAL PRODUCT RESEARCH Dergi İngilizce

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Journal of Advanced Research Dergi İngilizce

4- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
International Journal of Agricultural Science and Soil Science Dergi İngilizce

5- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
International Journal of Nutrition and Dietetics Dergi İngilizce

6- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
PLoS One Dergi İngilizce

7- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY Dergi İngilizce

8- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION Dergi İngilizce

9- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Process Biochemistry Dergi İngilizce

10- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
World Applied Sciences Journal Dergi İngilizce

11- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
European Food Research and Technology Dergi İngilizce

12- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
African Journal of Microbiology Research Dergi İngilizce

2017 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 öğretim görevlisi ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
2007 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR