Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
FEN FAKÜLTESİ
murat an
dr. öğr. üyesi

Bütünleşik Doktora North Carolina State University, Physics, , 2009, 2016

Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ, 2001, 2006

1- Pankreatik Beta-Hücreleri Arasındaki Iletişim Kanalarının Hücre Elektrofizyolojisi, Insülin Dinamikleri Ve Diyabet Gelişimine Etkilerinin Incelenmesi
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

1- Spin 1 Spinor Construction with Clifford Algera and Dirac Spin 1/2 Spinors
TR DİZİN AN MURAT Journal of the Institute of Science and Technology
10.21597/jist.701706,

2- Interpolating helicity spinors between the instant form and the light-front form
SCI Ji Chueng-Ryong,Li Ziyue,AN MURAT PHYSICAL REVIEW D
10 10.1103/PhysRevD.92.105014,

1- Modeling of Pancreatic Beta-Cells with Gap-Junction
AN MURAT, YILDIRIM VEHPİ Uluslararası Özet bildiri

2- Interpolating Quantizaton from Instant to Light-front using Clifford algebra
AN MURAT, Ji Chueng R. Ulusal Özet bildiri

3- Construction of Clifford representation of spin-1 spinors by component spinors and relation of them with left ideal spinors under Clifford and Grassmann basis.
AN MURAT, Ji Chueng R. Uluslararası Özet bildiri

4- Spin-1 Spinors in Clifford Algebra(1,3)
AN MURAT Uluslararası Özet bildiri

5- Algebraic Apect of Helicities in Hadron Physics
AN MURAT, Ji Chueng R. Ulusal Özet bildiri

1- Physics I
Lisans 2022-2023 İngilizce 5

2- Fizik 101
Lisans 2021-2022 Türkçe 5

3- Fizik 102
Lisans 2021-2022 Türkçe 5

4- Fizik 102
Lisans 2020-2021 Türkçe 5

5- Fizik 101
Lisans 2020-2021 Türkçe 5

6- Fizik 101
Lisans 2019-2020 Türkçe 5

7- Fizik 102
Lisans 2019-2020 Türkçe 5

8- Fizik 109
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

2018 öğretim görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR