Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DR), 2013, 2018

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SAYISAL YÖNTEMLER (YL) (TEZLİ), 2009, 2013

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2005, 2009

1- Geleneksel Ticaretten Elektronik/Mobil Ticarete Dönüşüm: TRA1 Bölgesinde Mevcut Duruma Yönelik Tespit ve Öneriler
Devam Ediyor ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü ULUSAL

2- Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız
Tamamlandı Avrupa Birliği Proje Koordinatörü ULUSLARARASI

3- Profesyonel Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Pazarlama
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü ULUSAL

4- İHA1 Ticari Pilot ve Eğitici Eğitimi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü ULUSAL

5- DAP'ın İzinde Kalkınmanın Peşinde Eğitim Projesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı ULUSAL

6- TRA1 Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Dijital Dönüşümde Mevcut Durumlarının Tespiti
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

7- Endüstri 4.0’a Geçiş Sürecinde 3D Yazıcıların Teknolojik Kabulü
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

8- Öğretim Üyelerinin Finansal Refah Düzeyi: Kuzey Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversitelerde Ampirik bir Analiz
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

9- Türkiye de Hanehalkının Otomotiv Sahipliğini Etkileyen Faktörler
Tamamlandı TÜBİTAK PROJESİ Bursiyer ULUSAL

10- TRA 1 Bölgesindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yenilik (İnovasyon) Araştırması
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

1- Kobi'ler ve Dijital Dönüşüm
Bölüm Adı:, AKBABA AHMET İLKER, ÖZDEMİR SEFA, MUTLU MUHAMMET Yayın Yeri:Ekin, Editör: AKBABAA, AHMET İLKER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:87 ISBN:978-625-7210-78-2 Bölüm Sayfaları:-

2- Üretim Yönetimi
Bölüm Adı:Toplam Kalite Yönetimi, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:290 ISBN:978-605-7894-18-2 Bölüm Sayfaları:-

3- Üretim Yönetimi
Bölüm Adı:Yalın Üretim, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:290 ISBN:978-605-7894-18-2 Bölüm Sayfaları:-

4- İşletmelerde Performans Yönetimi
Bölüm Adı:Performans Ölçümü, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:270 ISBN:978-605-7894-07-6 Bölüm Sayfaları:-

5- İşletmelerde Performans Yönetimi
Bölüm Adı:Performans Ölçüm Yöntemleri, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:270 ISBN:978-605-7894-07-6 Bölüm Sayfaları:-

6- İşletmelerde Performans Yönetimi
Bölüm Adı:Performans Yönetimi Sistemi Uygulaması, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:270 ISBN:978--605-7894-07-6 Bölüm Sayfaları:-

7- Depolama ve Envanter Yönetimi
Bölüm Adı:Depolama ve Envanter Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:4, Sayfa sayısı:268 ISBN:978-975-442-575-8 Bölüm Sayfaları:-

8- Depolama ve Envanter Yönetimi
Bölüm Adı:Depo Türleri ve Sınıflandırmalar, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:4, Sayfa sayısı:268 ISBN:978-975-442-575-8 Bölüm Sayfaları:-

9- Depolama ve Envanter Yönetimi
Bölüm Adı:Deponun Organizasyondaki Rolü ve Önemi, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:4, Sayfa sayısı:268 ISBN:978-975-442-575-8 Bölüm Sayfaları:-

10- Depolama ve Envanter Yönetimi
Bölüm Adı:Depolamada Maliyetler ve Karar Verme, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:4, Sayfa sayısı:268 ISBN:978-975-442-575-8 Bölüm Sayfaları:-

11- Depolama ve Envanter Yönetimi
Bölüm Adı:Depolama Teknolojileri ve Başlıca Yazılımların Özellikleri, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:4, Sayfa sayısı:268 ISBN:978-975-442-575-8 Bölüm Sayfaları:-

12- E-Ticaret
Bölüm Adı:, AKBABA AHMET İLKER, KUL SİNAN, ÜNALAN MUSA, MUTLU MUHAMMET Yayın Yeri:Gazi, Editör: Akbaba, Ahmet İlker Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:112 ISBN:978-625-8275-89-6 Bölüm Sayfaları:-

13- Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - II
Bölüm Adı:Endüstri 4.0 Bağlamında Üniversite 4.0 Uygulamaları, AKBABA AHMET İLKER, Mühürdaroğlu Aybüke Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:473 ISBN:978-625-430-047-9 Bölüm Sayfaları:-

14- İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar
Bölüm Adı:Finansal Dijitalleşme, AKBABA AHMET İLKER, Gündoğdu Çağla Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:403 ISBN:978-625-430-036-3 Bölüm Sayfaları:-

15- E-Ticaret
Bölüm Adı:E-Ticaret, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Gazi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:108 ISBN:978-975-8396-??-? Bölüm Sayfaları:-

16- İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II
Bölüm Adı:3 Eksenli 3 Boyutlu Yazıcı Tasarımı ve Uygulaması, Akbulut Emirhan, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Serüven, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:291 ISBN:978-605-4517-99-2 Bölüm Sayfaları:-

17- Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojileri ve Güvenlik Uygulamaları
Bölüm Adı:Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ve Askeri Alanda Kullanımı, POLAT ENES, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Kriter, Editör: Hamit ERDAL Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:413 ISBN:978-625-8373-78-3 Bölüm Sayfaları:-

18- STRES, YÖNETİMİ VE FİNANSAL STRES
Bölüm Adı:, KAYA ABDULKADİR Yayın Yeri:KRİTER YAYINEVİ, Editör: ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,AKBABA AHMET İLKER Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:84 ISBN:978-625-7033-06-0 Bölüm Sayfaları:-

19- German-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management Challenges and Approachs
Bölüm Adı:The Analysis of Factors that Affect Innovation Performance of Logistics Enterprises in Turkey, DEMİRDÖĞEN OSMAN, ERDAL HAMİT, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Springer Gabler, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:514 ISBN:978-3-658-16961-9 Bölüm Sayfaları:143-164

20- Endüstri 4.0 ve 3 Boyutlu Yazıcılar
Bölüm Adı:, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:İmaj Yayınevi, Editör: Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN:978-605-7905-33-8 Bölüm Sayfaları:-

21- İşletme Bilimlerine Giriş
Bölüm Adı:İşletmenin Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi - Amaçları - Sınıflandırılması, AKBABA AHMET İLKER Yayın Yeri:Gazi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı: ISBN: Bölüm Sayfaları:-

1- İCAT ÇIKAR-AKIL FİKİR YARIŞMASI TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ
2008 TÜRK EKONOMİ BANKASI TÜRKİYE

1- Genel Müdür
2022

1- Ulusal
Tübitak Bilim Söyleşileri Dijital Gelecek 18.05.2022 18.05.2022

2- Ulusal
Tübitak Bilim Söyleşileri Endüstri 4.0 05.12.2019 05.12.2019

3- Ulusal
Tübitak Bilim Söyleşileri Endüstri 4.0 28.11.2019 28.11.2019

4- Ulusal
Tübitak Bilim Söyleşileri Endüstri 4.0 25.11.2019 25.11.2019

5- Uluslararası
Erasmus+ Staff Mobility for Teaching 12.11.2018 16.11.2018

6- Ulusal
Tübitak Bilim Söyleşileri Dijital Gelecek 16.05.2022 16.05.2022

7- Ulusal
Değerlendirme Komitesi Üyeliği Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı 11.10.2022 14.10.2022

8- Ulusal
Değerlendirme Komitesi Üyeliği Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı 10.10.2021 12.10.2021

9- Ulusal
İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Eğitimi İnsansız Hava Aracı Eğitimi 07.11.2021 10.11.2021

10- Uluslararası
7th International Conference on Business and Economics Studies (ICBES) International Conference 04.09.2021 05.09.2021

11- Ulusal
Eğiticinin Eğitimi 45 saatlik Eğiticinin Eğitimi 21.11.2021 26.11.2021

12- Ulusal
Stata Stata Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi 31.08.2015 04.09.2015

13- Ulusal
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 15.04.2013 25.04.2013

14- Ulusal
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği 21.04.2015 22.04.2015

15- Ulusal
İngilizce Pre-Intermediate İngilizce Kursu 25.02.2006 31.05.2006

16- Ulusal
İngilizce İngilizce Kursu 25.10.2010 15.05.2011

17- Ulusal
Araştırma Yöntemleri Semineri Yapısal Eşitlik Modellemesi 03.02.2016 06.02.2016

18- Ulusal
Sunuş Tekniği TMI Sunuş Teknikleri Eğitimi 14.01.2008 14.01.2008

19- Ulusal
PCM Proje Süreci Yönetimi 12.06.2006 14.06.2006

20- Ulusal
İnovasyon Workshop İnovasyon Eğitim Programı 12.01.2008 13.01.2008

1- İşletmelerde Stratejik Çeviklik ve Rekabet Zekâsının Şirket Girişimciliği Üzerindeki Etkisi
AKBABA AHMET İLKER, Batıbeyi Ayşenur, Yayın Yeri:Turkish Studies - Economics, Finance, Politics ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Kobigel (Kobi Gelişim Destek Programı) Desteklerinin Amaca Ulaşma Derecesi: Erzurum İli Örneği
AKBABA AHMET İLKER, Batıbeyi Ayşenur, Karabulut Yasemin, Yayın Yeri:İşletme Araştırmaları Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- Bir Servis Robotu Olarak Telepresence (Uzabulunum) Robotlar
AKBABA AHMET İLKER, Gündoğdu Çağla, Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli Google Scholar, CiteSeerX, WorldCat, Paperity, SOBIAD, Academic Journal Index, ASOS index, Crossref, Derleme Makale

4- Bankacılık Hizmetlerinde Yapay Zekâ Kullanımı
AKBABA AHMET İLKER, Gündoğdu Çağla, Yayın Yeri:International Journal of Academic Value Studies ,2021
Uluslararası Hakemli Crossref, EBSCO, ROAD, EconPapers, ESJI, Özgün Makale

5- Kalkınma Projelerinin Değerlendirilmesine ve İzlenmesine Yönelik Bir Öneri: Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) Kullanımı
AKBABA AHMET İLKER, Gök Ferhat, Yayın Yeri:ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli International Scientific Indexing, Özgün Makale

6- Rfid Teknolojisinin Kullanıcılar Tarafından Kabulünün Carfid Modeli İle İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
AKBABA AHMET İLKER, MUTLU MUHAMMET, Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

7- 3 Boyutlu Yazıcılar ve Kullanım Alanları
AKBABA AHMET İLKER, Akbulut Emirhan, Yayın Yeri:ETÜ SENTEZ ,2021
Uluslararası Hakemli ISI, Derleme Makale

8- Comparing Various Machine Learning Methods for Prediction of Passion Revisit Intention: A Case Study
DEMİRDÖĞEN OSMAN,ERDAL HAMİT,AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi ,2017
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- An Ordered Logit Analysis of Inpatient and Outpatient Satisfaction in a Turkish State Hospital
ÇELİK ALİ KEMAL,OKTAY ERKAN,AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi ,2014
Uluslararası Hakemli DOAJ, Erih Plus, Özgün Makale

10- Examining Demographic Factors Related to Cigarette Smoking among Undergraduate Students at a Turkish University
OKTAY ERKAN,ÇELİK ALİ KEMAL,AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:International Journal Of Higher Education ,2013
Uluslararası Hakemli Google Scholar, Index Copernicus, Publons, Özgün Makale

11- İnternet ve Cep Telefonu Kullanımının Lojistik Regrasyon Yardımıyla Analizi Atatürk Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği
OKTAY ERKAN,ÇELİK ALİ KEMAL,AKBABA AHMET İLKER,KÜÇÜKERGÜLER KEMAL, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science Studies ,2013
Uluslararası Hakemli DOAJ, EBSCO, ROAD, WorldCat, ESJI, Özgün Makale

12- Unobstructed Access To Information And Communication Technologies Services: The Case Of Turkey
ÖZDEMİR ABDULKADİR, NARALAN ABDULLAH, AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:The Journal of Academic And Social Science Studies ,2013
Uluslararası Hakemli DOAJ, EBSCO, ROAD, WorldCat, ESJI, Özgün Makale

13- Cumhuriyet Altınının Bankalar Tarafından Alınıp Satılabilmesine Kuyumculuk Sektörü Çalışanlarının Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma
SERÇEMELİ MURAT,AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:Finans Politik & Ekonomik Yorumlar ,2013
Ulusal Hakemli Tübitak Ulakbim, Asos, Özgün Makale

14- A Sectoral Hierarchical Clustering of SMEs in Turkey with Respect to General Support Programs
ÇELİK ALİ KEMAL, TALAŞ EMRAH, AKBABA AHMET İLKER, Yayın Yeri:Review of European Studies ,2013
Uluslararası Hakemli EBSCOhost, ROAD, WorldCat, Harvard Library, Özgün Makale

1- YÖNETİM KULÜBÜ
2007 2009 Başkan

2- ETÜ İİBF İnovatif Gençlik Topluluğu
2014 Danışman

3- ERVAK
2013 Üye

4- LODER
2013 Üye

1- Digital Facilitation In The Working Environment During The Pandemic Period
AKBABA AHMET İLKER 04.09.2021, Yayın Yeri:7th International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Özet bildiri

2- Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçiliği
AKBABA AHMET İLKER 02.03.2022, Yayın Yeri:2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

3- Kripto Para Bilinirliği: Üniversite ve Banka Çalışanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
AKBABA AHMET İLKER 12.03.2022, Yayın Yeri:7th International Congress On Social Sciences Uluslararası Özet bildiri

4- The analysis of factors that affect innovation performance of logistic enterprises in Turkey
DEMİRDÖĞEN OSMAN,ERDAL HAMİT,AKBABA AHMET İLKER 04.11.2015, Yayın Yeri:German-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management Challenges and Approaches Uluslararası Tam metin bildiri

5- Kripto Para Bitcoin Algısı: Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
AKBABA AHMET İLKER 19.04.2019, Yayın Yeri:Uluslararası Mardin Artuklu Multidisipliner Çalışmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

6- Finansal Stres Düzeyinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği
KAYA ABDULKADİR,ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,AKBABA AHMET İLKER 19.04.2019, Yayın Yeri:Uluslararası Mardin Artuklu Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

7- Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Şehirden ve Üniversiteden Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
NARALAN ABDULLAH,AKBABA AHMET İLKER,ÇELİK ALİ KEMAL 17.10.2012, Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

8- E-Belediye Hizmetleri Sunumunun Farkındalığının Araştırılması Rize İli Örneği
ÖZDEMİR ABDULKADİR,KÜÇÜKERGÜLER KEMAL,AKBABA AHMET İLKER 23.11.2012, Yayın Yeri:1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

9- Erzurum'da Hizmet Veren Üniversite ve Devlet Hastanelerinin Veri Zarflama Yöntemi ile Göreli Etkinlik Analizi
GÜZEL DİLŞAD,ÇELİK ALİ KEMAL,AKBABA AHMET İLKER 27.09.2012, Yayın Yeri:12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri

10- Akademisyenlerin Finansal Davranış Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği
KAYA ABDULKADİR,ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,AKBABA AHMET İLKER 03.05.2018, Yayın Yeri:International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches Uluslararası Özet bildiri

11- Dördüncü Endüstri Devrimine Geçiş Sürecinde Üç Boyutlu Yazıcı Kullanımının Teknoloji Kabul Modeliyle Ölçümlenmesi: Otomotiv Endüstrisinde Bir Araştırma
AKBABA AHMET İLKER,DEMİRDÖĞEN OSMAN 03.05.2018, Yayın Yeri:Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri

12- İşletme Özellikleri İle Yenilikçiliğin Önündeki Engeller Arasındaki İlişki TRA1 Bölgesindeki Kobi lerde Bir Uygulama
DEMİRDÖĞEN OSMAN,AKBABA AHMET İLKER,ERDAL HAMİT 04.11.2015, Yayın Yeri:Wirtschaftswissenschaftliches Forum: IT und Innovationsmanagement Uluslararası Özet bildiri

13- The Relationship Between Socio Economic Development Levels of Provinces and Government Supports of SMEs in Turkey A Canonical Correlation Approach
ÇELİK ALİ KEMAL,TALAŞ EMRAH,ÖZDEMİR ABDULKADİR,AKBABA AHMET İLKER 13.09.2012, Yayın Yeri:Challanges for Analysis of the Business and the Economy Scientific Conference Uluslararası Tam metin bildiri

14- Computer Usage of Small and Medium Sized Enterprises with Respect to Sectoral Range Evidence from Turkey
NARALAN ABDULLAH,AKBABA AHMET İLKER,ÇELİK ALİ KEMAL 13.09.2012, Yayın Yeri:Challanges for Analysis of the Business and the Economy Scientific Conference Uluslararası Tam metin bildiri

15- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Pazarlama Faaliyetlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bir Uygulama
AKBABA AHMET İLKER,ÖZDEMİR ABDULKADİR 26.04.2013, Yayın Yeri:1.International Scientific Conference of Young Researchers Uluslararası Tam metin bildiri

16- Geleneksel El Sanatlarında Üretim ve Pazarlama Sorunları Erzurum Oltu Taşı Üretim Satışında Durum
KURNUÇ MURAT,AKBABA AHMET İLKER,AYKOL SELİN 12.10.2016, Yayın Yeri:Üretim Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

17- Innovation Barriers In Small And Medium Sized Enterprises An Application In Turkish Statistical Regional Units Classification TRA1 Region
DEMİRDÖĞEN OSMAN,KAYA ABDULKADİR,AKBABA AHMET İLKER,ERDAL HAMİT 12.10.2016, Yayın Yeri:Üretim Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

1- Hizmet Pazarlaması
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

2- Üretim Yönetimi II
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

3- Elektronik Ticaret
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

4- Teknoloji Yönetimi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

5- Hizmet Pazarlaması
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- Üretim/İşlemler Yönetimi
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- Teknoloji Yönetimi
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- Üretim Yönetimi I
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

9- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

10- Teknoloji Yönetimi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- Teknoloji Yönetimi
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

12- Üretim/İşlemler Yönetimi
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

13- Üretim/İşlemler Yönetimi
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- Hizmet Pazarlaması
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

15- Üretim Yönetimi II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

16- Üretim Yönetimi I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

17- Teknoloji Yönetimi
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

18- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

19- Hizmet Pazarlaması
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

20- Üretim Yönetimi II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

21- Üretim Yönetimi I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

22- Teknoloji Yönetimi
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

23- Üretim Yönetimi II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

24- Üretim Planlaması ve Kontrolü
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

25- Üretim Yönetimi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

26- Bitirme Projesi
Lisans 2021-2022 Türkçe 2

27- Bitirme Projesi
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

28- Üretim Yönetimi I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

29- Teknoloji Yönetimi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

30- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

31- Teknoloji Yönetimi
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

32- Bitirme Projesi
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

33- Bitirme Projesi
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

34- Pazarlama İlkeleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

35- Pazarlama Yönetimi II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

36- Teknoloji Yönetimi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

37- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

38- Üretim Yönetimi
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

39- Üretim Planlaması ve Kontrolü
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

40- Üretim Planlaması ve Kontrolü
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

41- Üretim/İşlemler Yönetimi
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

42- Teknoloji Yönetimi
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

43- Üretim Yönetimi I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

44- İşletmeciliğin Temelleri
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

45- Üretim Yönetimi
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
İşletmelerde stratejik çeviklik ve rekabet zekâsının şirket girişimciliği üzerindeki etkisi: TRA1 düzey 2 bölgesinde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmeler üzerine bir araştırma AYŞENUR, Tamamlandı AYŞENUR BATIBEYİ Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
3 eksenli 3 boyutlu yazıcı tasarımı ve uygulaması EMİRHAN, Tamamlandı EMİRHAN AKBULUT Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
Teknoloji Okuryazarlığının Finansal Dijitalleşme Üzerindeki Etkisi: Yaş Kuşaklarına Yönelik Bir Araştırma ÇAĞLA, Tamamlandı ÇAĞLA GÜNDOĞDU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Endüstri 4.0 Bağlamında İşletmelerde Dijital Olgunluk: Erzurum İli Örneği AYBÜKE, Tamamlandı AYBÜKE MÜHÜRDAROĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Personel güçlendirmenin süreç yeniliğine etkisinde iş gücü performansı ve örgütsel güvenin aracılık rolü: Yerel yönetimlerde bir araştırma LİVANUR, Tamamlandı LİVANUR BOZKURT Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

6- Yüksek Lisans
Model Fabrikalar KÜBRA, Devam Ediyor KÜBRA ÇELİK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

7- Yüksek Lisans
Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Bilim Merkezleri ve Deneyap Atölyelerinin Verimlilik Analizi YUSUF, Devam Ediyor YUSUF POLAT Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

8- Yüksek Lisans
Dijital Girişimcilik: Ekonomik ve Sosyal Gelişme İçin Bir Güç FERHAT, Devam Ediyor FERHAT GÖK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021 2021

2- Bölüm Başkan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

3- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

4- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

5- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

6- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

7- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019 2020

8- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018

9- Staj Komisyonu Üyesi.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 2018

2023 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2018 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010 araştirma görevlisi RİZE ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow