Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (DR), 2013, 2018

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ), 2009, 2012

Lisans EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ, 2000, 2005

1- EKONOMETRİ EĞİTİMİ İLE ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK YAYIN BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

1- DİJİTAL OKURYAZARLIK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Politik İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: TÜRKMEN ADEM ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 328 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8217-07-0

2- Türkiye İhracatında Ürün ve Ülke Çeşitlemesinin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: TÜRKMEN ADEM ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 180 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 9786258374636

3- Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Politik İktisat>Para arzı,Hisse senedi getirileri , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: TÜRKMEN ADEM, ÜNAL SERKAN ,Yıl :2022 Sayfa Sayısı: 390 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-8117-39-4

4- Euro-Asian Economies in Transition, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, İNGİLTERE,Yazar: NİŞANCI MURAT,YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 448 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 978-1-4438-1266-8

5- Eurasian Economies in Transition Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, İNGİLTERE,Yazar: ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 488 Yayın Dili:İngilizce, ISBN: 1-4438-1266-8 978-1-4438-1266-5

1- Muhasebe Memuru , 2007, 2008, Aşkale ilçesinde muhasebat görevini yerine getirmek

2- Uzman Yardımcısı , 2008, 2009, KOBİ ve Ticari Krediler Uzman yardımcılığı

1- Effects of the Complexity Index on Growth and its Reflections on Segregation at the Development Level: The Case of Former Soviet Republics , Endekste taranmıyor, GERNİ CEVAT, SARI SELAHATTİN, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK, Journal of Eurasian Economies,2022

2- Mekânsal Panel Veri Analizleri Vasıtasıyla, Enerji Tüketiminde Yakınsamanın İl Düzeyinde Tespiti: Türkiye Örneği , TR DİZİN, TÜRKMEN ADEM, YARBAŞI İKRAM YUSUF, EMSEN ÖMER SELÇUK, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi,2022

3- Yüksek ve Orta Teknolojili İhraç Ürünlerindeki Karşılaştırmalı Üstünlük ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki , TR DİZİN, TÜRKMEN ADEM, YİĞİTLER Hamza, Abant Sosyal Bilimler Dergisi,2022

4- Türk Futbolunda İthalat ve İhracatın Belirleyicileri , TR DİZİN, TÜRKMEN ADEM, Şenocak Hüseyin Devran, Alanya Akademik Bakış,2021

5- Türkiye nin Dış Ticaretinde Ülke Çeşitliliğinin Sosyoekonomik Belirleyicileri / Socioeconoic Determinants of Country Diversity in Turkey s Foreign Trade , International Scientific Indexing, Idealonline, ASOS Index, EMSEN ÖMER SELÇUK, TÜRKMEN ADEM, ETU Sentez Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, Erzurum Teknik Universitesi,2021

6- DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACATA YÖNELİK VEYA İTHAL İKAMECİ ETKİLERİ - TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , TR DİZİN, ÇUBUKCU FATMANUR, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK, Gaziantep University Journal of Social Sciences,2021

7- What are the Demographic Determinants of Savings An Analysis on Transition Economies 1993 2013 , Conference Proceedings Citation Index, DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK, Procedia Economics and Finance,2016

8- Küresel Krizin Üst Orta Gelir Gurubu Ülkelere Makro Ekonomik Yansımaları , TUBİTAK/ULAKBİM EBSCOhost ASOS INDEX, KAYA VEDAT,TÜRKMEN ADEM, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ,2013

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Orta Gelir Tuzağından da Öteye Alt-Orta Gelir Grubuna Düşme Riski Üzerine Bir Değerlendirme, GERNİ CEVAT, SARI SELAHATTİN, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK, AZERBAYCAN, 14. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Politik İktisat

2- Uluslararası , Özet bildiri, Karmaşıklık Endeksinin Büyüme Üzerine Etkileri Ve Gelişmişlik Düzeyindeki Ayrışmaya Yansımaları: Eski SSCB Ülkeleri Örneği, GERNİ CEVAT, SARI SELAHATTİN, TÜRKMEN ADEM, EMSEN ÖMER SELÇUK, TÜRKİYE, 13. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Uluslararası Ticaret

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerindeki Etkileri 2000 2010, YAPRAKLİ SEVDA,TEMURLENK MEHMET SİNAN,TÜRKMEN ADEM,DOKER ASLI CANSIN, MAKEDONYA, INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2014, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Uluslararası Ticaret>Hizmet ticareti

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, Women Entrepreneurship in Transition Economies: The Causality Relationship with Economic Growth, YARBAŞI İKRAM YUSUF, TÜRKMEN ADEM, TÜRKİYE, 13. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat>Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme>Kadın girişimciliği,Ekonomik Büyüme

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Gelir Dağılımında Adaletin Belirleyicileri: Seçilmiş Dışa Açık Ülkeler Üzerine Bir Uygulama, TÜRKMEN ADEM,TÜRKO ESRA SENA,EMSEN ÖMER SELÇUK, TÜRKİYE, Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İktisat

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, TÜRKİYE’DE 1980 SONRASINDA İHRACATTA ÜRÜNÇEŞİTLEMESİNDE GELİŞMELER, TÜRKMEN ADEM,NİŞANCI MURAT,EMSEN ÖMER SELÇUK, AZERBAYCAN, THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY AND ADMINISTRATION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türkiye Ekonomisinin Orta Gelir Tuzağına Düşüp Düşmediğine Dair Tartışma Kur Değerlenmesi Çerçevesinde Bir Bakış, NİŞANCI MURAT,GERNİ GÜNSELİ MİNE,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK, RUSYA FEDERASYONU, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, Ekonomik Performans Kriteri Olarak Maatricht Kriterlerine Yakınsama Geçiş Ekonomileri ÜzerineUygulama, NİŞANCI MURAT,YURTTANÇIKMAZ ZİYA ÇAĞLAR,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK, MAKEDONYA, INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES2014, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, Beta Convergence Analysis on Transition Economies 1991 2011, ERSUNGUR ŞABAN MUSTAFA,DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM, MAKEDONYA, INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2014, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, 2008 Global Krizinin Geçiş Ekonomilerindeki Etkilerinin Kümeleme Analizi le İncelenmesi, ÖZER ALİ,TÜRKMEN ADEM,ÇADIRCI BÜLENT DİCLEHAN, RUSYA FEDERASYONU, INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2013, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı

11- Uluslararası , Tam metin bildiri, ANALYSIS OF CAPITAL FLIGHT IN DEVELOPING COUNTRIES A STUDY OF TURKEY, ÖZER ALİ,DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM, RUSYA FEDERASYONU, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, Emek Verimliliğini Belirleyen Demografik Unsurlar Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler 1960 2010, NİŞANCI MURAT,DOKER ASLI CANSIN,TÜRKMEN ADEM,EMSEN ÖMER SELÇUK, MACARİSTAN, International Conference on Eurasian Economies, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat

1- Yüksek Lisans , Yüksek ve orta teknolojili ihraç ürünlerinde karşılaştırmalı üstünlük büyüme ilişkisi: Türkiye Örneği, HAMZA, Tamamlandı, HAMZA YİGİTLER, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans , Futbolda dış ticaretin belirleyicileri: Türkiye örneği, HÜSEYİN DEVRAN, Tamamlandı, HÜSEYİN DEVRAN ŞENOCAK, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Organize sanayi bölgelerinde tekstilkent ile ortaya çıkan dışsallıklar ve sosyal ilişkilerin dışsallıklar üzerinde etkisi: erzurum tekstilkent örneği, KASIM, Tamamlandı, KASIM ULUDAĞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2016 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ