Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yönetmelikler ve Uygulama Esasları

Yönetmelikler

Erzurum Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği  ( 05 Haziran 2020 Tarih ve 31146 sayılı resmi gazete) 


Uygulama Esasları

Lisansüstü Ders Saydırma  Muafiyet ve Ders Tekrarı Uygulama Esasları

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Esasları

Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu Öğrenci Adayların Başvuru, Kabul ve Kayıt Uygulama Esaslar

Lisansüstü Sınavların Elektronik Ortamda Yürütülmesine Yönelik Uygulma Esasları

Lisansüstü Yatay Geçiş Uygulama Esasları

Tezli Lisansüstü Programlardan Mezun Olamayan Öğrencilerin Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Almalarına İlişkin Usul Ve Esaslar

Yönergeler

Özel Öğrenci Yönergesi


YÖK Yönetmelikleri

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât Ve İşleyiş Yönetmeliği

Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar


ÖYP

ÖYP Usul ve Esaslar


PROTOKOLLER

İSM - ETÜ Lisansüstü Öğrenci Alım Protokolü

EBB - ETÜ Lisansüstü Öğrenci Alım Protokolü

MEB - ETÜ Lisansüstü Öğrenci Alım Protokolü


ETÜ Asistan Snow