Hızlı Erişim

Ders Kaydı

Hesap Yönetimi Genel

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YÖK Mevzuatı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş (Ek Madde-I) Uygulama Esasları

YÖK Bursları ve Destekleri

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Hakkında Yönetmelik

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

YÖK Tarafından Eğitim-Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR