Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yaşam Bilimleri

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

   Bitkiler bize sadece gıda ve yenilenebilir kaynaklar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tarım ve insan sağlığıyla ilgili genetik ve moleküler çalışmalar için model organizmalar olarak hizmet ederler. İnsanlık tarihi boyunca yapılmış temel bilim düzeyindeki çalışmaların en önemlileri, örneğin kalıtım yasasından, transpozonlar ve RNA susturma teknolojisine, ışık sinyali ve sirkadiyen ritm mekanizmalarına kadar birçok keşif ilk olarak bitkilerde belirlenerek bilim dünyasına kazandırılmıştır.
 
   Dizileme teknolojilerindeki hızlı ilerlemeyle, giderek artan sayıda bitki türü hakkında genomik bilgiler kullanılabilir hale gelmektedir ve genleri hassas bir şekilde düzenleme ve mahsul iyileştirme için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte yeni nesil gen düzenleme teknolojileri (Crispr–Cas9), bitki gelişiminin, bitki savunma mekanizmalarının, iç-dış sinyallerin ve bitki sentetik biyolojisinin diğer uygulamalarını tespit etmeyi mümkün kıldığı gibi, tüm bu mekanizmaların altında yatan sebepleri açıklığa kavuşturmak için hücre soylarını izleme, sinyalleri entegre etme ve bitki biyosensörleri geliştirmek gibi yeni uygulamaların kullanılabilirliliği adına bir devrim yaratmıştır.
 
    Etü Bitki ve Bitkisel Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarımız, bitkilerde fonksiyonel genomik, karşılaştırmalı genomik, NGS teknolojileri uygulamaları ve bunların biyoinformatik analizleri , Crispr–Cas9 teknolojisi ile temel bilim çalışmaları, tarım, sağlık, endüstriyel ve çevresel faydalara yönelik geliştirilmiş bitkiler, biyoyakıtlar ve biyomalzemeler için genetiği değiştirilmiş bitkilerin ticarileştirilme uygulamaları, bitkilerin yeni ortamlara adaptasyonu, insan beslenmesine yönelik önemli olan bitki özelliklerinin iyileştirilmesinin moleküler, fizyolojik ve biyokimyasal çalışmalarını yapmaya olanak sağlamaktadır.

Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  Mikroorganizmalar her alandan elde edilebilen, yararlı ve zararlı birçok biyolojik aktivitede rol alan önemli bir gruptur. Laboratuvarımızdaki araştırmalar, Temel Mikrobiyoloji ve Moleküler Mikrobiyoloji çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Yeni bakteri türlerinin farklı habitatlardan izolasyonu ve tür düzeyinde tanımlanması Temel Mikrobiyoloji çalışmalarımızın ana konusudur.
Moleküler Mikrobiyoloji çalışmalarımızda özellikle Bakteri Glikobiyolojisi üzerinde durulmaktadır. Sialik asit ve sialiltransferaz doku ve bakteriler arasında tanıma ve yapışma mekanizmaları üzerinde önemli rolleri olduğunu bilinmektedir. Bu nedenle laboratuvarımız bu mekanizmalar üzerinde moleküler mikrobiyoloji araştırmalarını yoğunlaştırmıştır.
Bu amaçla, laboratuvarımızda sialiltransferaz geni klonlanması ve mutasyonu gibi moleküler biyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları, floresan boyalar ve altın işaretleme yöntemleri ile Transmisyon Elektron Mikroskobu ve / veya Floresan Mikroskobu yardımıyla görselleştirilmektedir. Ayrıca, laboratuvarımızda yeni ve farklı işaretleme yöntemleri de geliştirilmeye çalışılmaktadır.