Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

-Kayıt Tarihleri (Registiration Dates): 23.08.2021 - 03.09.2021

-Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeler ile ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıtlarını şahsen tamamlamaları gerekmektedir.

(Candidates who are entitled to final registration have to complete their registration in person with the documents required for final registration in the Students Affairs Department of ETU)

-Kesin kayıt esnasında istenen belgeler (Documents Required During Final Registration):

-Lise diploması (Aslı)

(High School Diploma (Original))

-Diploma Denklik belgesi (Aslı)

(Diploma Equivalency Document(Original))

-Not Döküm Belgesinin (transkript) aslı

(Transcript ( Original))

-Sınav sonuç belgesi

(Exam Result Document)

-Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri

(Notarized copies of passports and translations)

-İkamet Belgesi (Oturma İzni)

(Residence Certificate (Residence Permit))


-Belgelerinin asıllarını 20 Eylül 2021 tarihine kadar teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir.

(Students who do not submit their original documents until September 20, 2021 will be cancelled.)


ETÜ Asistan Snow