Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vizyonumuz

Üniversitemizin bölgesel kalkınmada etkin rol oynaması için Ar-Ge, inovasyon ve ticarileşmeye dayalı bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasına öncülük eden tanınmış bir merkez olmaktır.

ETÜ Asistan Snow