Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Vizyon

Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerimizi, Üniversitemizin bir dünya üniversitesi olma vizyonuna paralel olarak, eğitimlerini sürdürdükleri bölümlerde ve hayatın çeşitli alanlarında, aldıkları yabancı dil eğitiminden azami ölçüde yararlanmalarını sağlayacak şekilde yetiştirmeyi ve bu doğrultuda nitelikli bir kurum haline gelmeyi amaçlamaktadır.