Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Psikoloji Bölümü

Vizyon ve Misyon

Misyonumuz

Toplumun farklılıklarına ve değerlerine saygı duyan; eşitlikçi, özgürlükçü ve esnek dünya görüşünü savunan; olaylara analitik, eleştirel ve yaratıcı bakabilen; problem çözme becerilerine, multidisipliner bakış açısına sahip ve bilimsel bilgiye evrensel düzeyde katkıda bulunan psikologlar yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

Öğretimde, araştırmada ve uygulamada mükemmeli yakalayan, ürettiği bilgi ve ortaya koyduğu araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslararası camiada tanınan prestjli psikoloji bölümü olmaktır.