Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Vizyon&Misyon

Merkezin vizyonu, ekonomik ve sosyal sorunlara çözümler

sunmak ayrıca ülkemizin gelişmiş ülkeler ekonomisine geçişine yön verecek bilimsel

çalışmalar yapacak bir araştırma merkezi olmak.


Merkezin Misyonu, ekonomik ve sosyal sorunlar üzerine araştırmalar yapan, bilimsel çözüm

önerileri sunan ve benzeri faaliyetlerde bulunan araştırmacılara danışmanlık, eğitim, analiz,

koordinasyon, uluslararası işbirliği gibi hizmetler veren bir araştırma merkezi görevini

üstlenmekteyiz.

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR