Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Spor Bilimleri Fakültesi olarak, çağdaş spor eğitimi ile donatılmış, araştırma ve projelerinde çağın gereksinimlerine uygun bilgiler üreten ve edindiği bilgileri toplumun her kesimine aktarma yeteneğine sahip, evrensel değerler ışığında insan haklarına saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflemiş, araştıran ve analitik düşünen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Spor Antrenörleri ve Spor Yöneticileri yetiştirmektir.


VİZYON

Spor Bilimleri Fakültesi’ nin vizyonu, spor bilimleri alanında Türkiye ve dünyadaki üniversitelerle bilgi alışverişinde bulunan, spor araştırmalarına öncülük eden lider bir kurum olmayı hedefleyerek çağdaş spor eğitimi ve öğretimi programlarını lisans ve lisansüstü düzeyde yürütmektir.

ETÜ Asistan Snow