Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Hukuk Müşavirliği

Üniversitemizin Arabuluculuk Görüşmelerinde Temsili

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 18. maddesinde yer alan; ‘Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.’  hükmü uyarınca Üniversitemizi, bir hukuk müşaviri ve iki ilgili birim yöneticisinin oluşturduğu komisyon temsil etmektedir.

Üniversitemizde yapılan yazışmaların zaman alması sebebiyle, arabuluculuk görüşmelerinin ayarlanması bakımından, önceden telefon veya e-posta yoluyla bilgi verilmesi önem arz etmektedir.

Üniversitemize yapılacak arabuluculuk başvuruları için iletişim adreslerimiz;

E-posta   : hukuk@erzurum.edu.tr
Telefon   : 4445388/2194-2035
ETÜ Asistan Snow