Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkçe Dil Yeterlilik Sınavı (TDYS)

TÜRKÇE DİL YETERLİK SINAVI (TDYS)

a) ETÜTÖMER'de öğrenim görmek isteyen adayların dil yeterliliklerinin Yönerge'nin 7. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen dil seviyelerinden hangisine denk geldiğini belirleyen bir sınavdır.

b) Bu sınava ETÜTÖMER'de öğrenim görmeyen, ama dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir.

c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda uygulanır:

- Okuma- Anlama

- Sözlü anlatım (konuşma)

- Yazılı anlatım (yazma)

- Dinleme

ç) Bu sınavda aşağıda belirtilen puan tablosuna göre dil düzeyleri belirlenir:

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri         Türkçe Yeterlik Sınavı Puanı

                      A1                                                         30-44

                      A2                                                         45-59

                      B1                                                         60-69

                      B2                                                         70-79

                      C1                                                         80-99

                      C2                                                          100

Bu değerlendirme yapılırken 4 alandaki becerinin (Okuma- anlama, Konuşma, Yazma, Dinleme) ortalaması alınır.

Her bir beceri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

d)   TDYS’ye ilk kez veya ikinci kez giren Erzurum Teknik Üniversitesi mensubu olan ve olmayan ve tüm öğrencilerden ve ETÜ personelinden yönetim kurulunca belirlenen sınav ücreti kadar ücret alınır.

e) Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için ücret ödeyenlerden ayrıca sınav ücreti alınmaz.


KUR BİTİRME SINAVI:

a) Her kurun sonunda uygulanan sınavdır.

b) Bir üst kura geçebilmek için her beceride notunun 100 tam puan üzerinden en az 50, 4 beceri alanından (okuma-anlama, konuşma, yazma, dinleme-anlama) not ortalamasının ise en az 60 olması gerekir.

c) Becerilerden birinin başarı puanı 100 tam puan üzerinden 50'nin altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da başarılı olamayan öğrenciler ile becerilerden ikisinin başarı puanı 50'nin altında olan öğrenciler, aynı seviye kursunu ücretini ödeyerek tekrar ederler. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenir.

ç) Kur Bitirme Sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yapılır.