Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tarihçe

Erzurum Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi; 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 6005 sayılı Kanunla Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na eklenen Ek 131. Maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan 6 (altı) Fakülteden biri olarak kurulmuştur.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan bölümlerden biridir. Erzurum’da bulunan üniversiteler içinde kurulduğu tarih itibari ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde ilk açılan bölüm olma özelliğini taşımaktadır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, öğretim elemanı kadrosunu ve alt yapısını oluşturmaya açıldığı 2010 yılı itibari ile başlamış olup, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez öğrenci alımına başlamıştır.

ETÜ Asistan Snow