Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Genel Bilgiler

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, TBMM tarafından 14/07/2010 tarihinde kabul edilen ve 21/07/2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 Sayılı Kanun’un Ek 131 inci maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan 6(altı) fakülteden biri olarak kurulmuştur.

Fakültemiz; Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Ergoterapi bölümlerinden oluşmaktadır. Fakültemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

ETÜ Asistan Snow