FA RU | AR | EN | Tercih Rehberi | E-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Tarihçe

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ETÜ-İİBF), TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 nolu Kanun’un 131. Ek Maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan altı fakülteden biri olarak kurulmuştur. 2012 yılından itibaren fakültemizde lisans ve lisansüstü öğrenci alımları başlamış olup,eğitim iktisat bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde, işletme bölümünde ise lisans düzeyinde devam etmektedir.