Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kalite Koordinatörlüğü

Süreçler

Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporları, mevzuata uygun şekilde alt kademe çalışma gruplarının ve raporun oluşturulmasından sorumlu Kalite Komisyonunun çalışmasıyla oluşturulmaktadır.

2018 yılı raporu hazırlanırken planlamaya göre çalışma gruplarınca hazırlanan alt raporlar 12 Mart 2019, 19 Mart 2019 ve 26 Mart 2019 tarihlerinde yapılan toplantılarda rapor haline getirilmiş, 29.03.2019 tarih ve 04/03 sayılı Üniversitemiz Senatosu kararıyla kabul edilmiştir.

ETÜ Asistan Snow