Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Personel Daire Başkanlığı

Şubelerimiz ve Görevleri

Başkanlığımızca;

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde (*) belirtilen Personel Dairesi Başkanlığının görevlerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak zamanında yerine getirilmesini sağlamak, bunun için ilgili birimlerin koordineli bir şekilde çalışmasını organize etmektir.

AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
•   Akademik personelin açıktan (ilk defa ve yeniden) atama işlemleri
•   Akademik personelin naklen atama işlemleri
•   Akademik personelin istifa işlemlerinin yapılması
•   Akademik personelin ilgili kanunlara göre müstafi sayılma işlemlerinin yapılması
•   Akademik personelin kendi isteği, yaş haddi, malulen ve resen emekliye ayırma işlemleri
•   Akademik personelin emekli keseneğine esas aylığı, kazanılmış hak aylığı ve görev aylığında derece/kademe ilerleme işlemlerinin aylık olarak yapılması ve takibi
•   Akademik personele ait tüm hizmetlerini gösterir Hizmet Belgesinin ve Görev Belgesinin hazırlanması
•   Akademik personelinin Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a tabi hizmetleri ile Kurumumuz hizmetlerinin birleştirilmesi işlemleri
•   Master, Doktora, Askerlik, Avukatlık Stajı, Yabancı Dil, Hazırlık Öğrenimi İntibak işlemlerinin yapılması
•   Akademik personele ait HİTAP ile ilgili tüm iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi
•   Akademik personelin kurum içi ve kurum dışı ile yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemleri ile ilgili onayların alınması
•   Akademik personelin yıllık, mazeret, sağlık izinlerinin takibi
•   Aylıksız izin işlemleri ve takibi
•   Aylıksız izin borçlanması ve 5434 sayılı Kanuna tabi personelin borçlanılan süreyi emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesi işlemleri
•   Askerlik işlemleri (Askere giderken aylıksız izne ayrılma, askerlik dönüşü atanma)
•   Akademik personelin görev süresi uzatma işlemleri
•   Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu personel işlemleri
•   2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler
•   1416 sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına yurt dışında eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler
•   Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemize atanan Araştırma Görevlilerine ait işlemler
•   Akademik kadroların düzenli takibi ve istatistiğinin tutulması
•   Akademik kadrolardaki değişimin Maliye Bakanlığı sitesi “e-bütçe” bölümüne üçer aylık dönemlerle giriş, kontrol ve raporlama işlemlerinin süresi içerisinde yapılması
•   Akademik kadrolardaki değişimin Devlet Personel Başkanlığı sitesi “e-uygulama” bölümüne aylık ve üçer aylık dönemlerle giriş, kontrol ve raporlama işlemlerinin süresi içerisinde yapılması
•   Akademik dolu-boş kadrolara ait İptal-İhdas, Tenkis-Tahsis cetvelleri düzenlenerek; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığından vize işlemlerinin yapılması
•   Vizesi yapılan cetvellerin Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi
•   Akademik personel ile ilgili birimlerden talep edilen kadro talep listelerin hazırlanması
•   Akademik kadroların izin işlemleri (YÖK ve Maliye Bakanlığından)
•   Kadroların aktarılması ile ilgili yazışmaların yapılması
•   Akademik kadrolardaki değişimlerin YÖK’e aylık bildirilmesi
•   Akademik personelin YÖKSİS veri girişlerinin yapılması ve takibi
•   Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Sistemine akademik personel bilgilerinin girişlerinin yapılması
•   Mecburi Hizmeti bulunan akademik personel ile ilgili YÖK ile yapılan yazışmalar
•   Akademik kadro ilan işlemleri
•   Sınav jüri yazışmaları
•   Doçentlik başvuruları ve yayınların jüri üyelerine ulaştırılması
•   Akademik personelin özlük dosyalarının düzenli tutulması
•   YÖK ile yapılan diğer yazışmalar
•   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği yazışmaları yapmak
•   Akademik personelin diğer özlük işleri
•   Şube Müdürlüğü tarafından yapılan akademik ve idari personel ile ilgili tüm iş ve işlemlerin sonunda personel otomasyon sistemine işlenerek güncel tutulmasının sağlanması
İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
•   İdari personelin açıktan (ilk defa ve yeniden) atama işlemleri
•   İdari personelin naklen atama işlemleri
•   İdari personel alımına ilişkin sınavla (KPSS) ilgili Devlet Personel Başkanlığı ile yazışmaların yapılması
•   Aday memurların asalet tasdiki onayı ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi
•   Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine ilişkin atama işleri
•   İdari personelin istifa işlemleri
•   İdari personelin ilgili kanunlara göre müstafi sayılma işlemlerinin yapılması
•   İdari personelin kendi isteği, yaş haddi, malulen ve resen emekliye ayırma işlemleri
•   İdari personelin emekli keseneğine esas aylığı, kazanılmış hak aylığı ve görev aylığında derece/kademe ilerleme işlemlerinin aylık olarak yapılması ve takibi
•   İdari personele ait tüm hizmetlerini gösterir Hizmet Belgesinin ve Görev Belgesinin hazırlanması
•   İdari personelinin Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a tabi hizmetleri ile Kurumumuz hizmetlerinin birleştirilmesi işlemleri
•   Master, Doktora, Askerlik, Avukatlık Stajı, Yabancı Dil, Hazırlık Öğrenimi ve Üst Öğrenim İntibak işlemlerinin yapılması
•   İdari personele ait HİTAP ile ilgili tüm iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi
•   İdari personelin kurum içi ve kurum dışı görevlendirme işlemleri ile ilgili onayların alınması
•   İdari personelin yıllık, mazeret, sağlık izinlerinin takibi
•   Aylıksız izin işlemleri ve takibi
•   Aylıksız izin borçlanması ve 5434 sayılı Kanuna tabi personelin borçlanılan süreyi emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesi işlemleri
•   Askerlik işlemleri (Askere giderken aylıksız izne ayrılma, askerlik dönüşü atanma)
•   İdari kadroların düzenli takibi ve istatistiğinin tutulması
•   İdari personelin Maliye Bakanlığı sitesi “e-bütçe” bölümüne üçer aylık dönemlerle giriş, kontrol ve raporlama işlemlerinin süresi içerisinde yapılması
•   İdari personelin Devlet Personel Başkanlığı sitesi “e-uygulama” bölümüne aylık ve üçer aylık dönemlerle giriş, kontrol ve raporlama işlemlerinin süresi içerisinde yapılması
•   İdari dolu-boş kadrolara ait İptal-İhdas, Tenkis-Tahsis cetvelleri düzenlenerek; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığından vize işlemlerinin yapılması
•   Vizesi yapılan cetvellerin Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi
•   Bir sonraki yıla ait açıktan atama kullanım izni ile ilgili yazışmaların yapılması 
•   5434 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca fiili hizmet süresi zammından faydalanacak personelin tespiti ve takibi işlemleri
•   4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca özelleştirilen ve özelleştirme programına alınan kurumlardan Üniversitemize naklen atanmak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilmesi ve Devlet Personel Başkanlığınca Üniversitemize yerleştirilen, özelleştirmeden dolayı naklen atanacak personelin atama işlemlerinin yapılması, atanan kişilerin görevine başladığında ise Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi
•   Özürlü personel alımı ile ilgili işlemleri yerine getirmek
•   4131 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre ataması ile ilgili işlemlerin yapılması
•   2828 sayılı Kanunla korunmaya muhtaç çocukların devlet memurluğuna alınmaları ile ilgili işlemler
•   İdari personelin özlük dosyalarının düzenli tutulması
•   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği yazışmaları yapmak
•   İdari personelin diğer özlük işleri
•   Şube Müdürlüğü tarafından yapılan akademik ve idari personel ile ilgili tüm iş ve işlemlerin sonunda personel otomasyon sistemine işlenerek güncel tutulmasının sağlanması
EĞİTİM VE DİSİPLİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
•   Akademik personele sicil verilmesi, takip edilmesi, yazışmalarının yapılması, kayıtlarının tutulması ve saklanması
•   Adli mercilerle yapılan yazışmalar
•   Disiplin ve Ceza işlemlerinin yapılması, takibi ve saklanması
•   Ödüllendirme ve ödüller işlemlerinin hazırlanması
•   Akademik ve İdari personel hukuksal işlemleri ve takibi
•   Kanunda belirtilen süre içerisinde disiplin cezası almayan idari personelin terfi ile ilgili yazışmaları
•   Yükseköğretim ve Devlet Personel Daire Başkanlığına Disiplin ve Ceza İşlemlerinin bildirilmesi
•   Yükseköğretim ve Devlet Personel Daire Başkanlığına Disiplin ve Ceza İşlemlerin 3628 sayılı Kanun gereği Akademik ve İdari personelin Mal Beyannamesinin takibi ve saklanması
•   Aday memurlara Temel Eğitim verecek personelin belirlenmesi
•   Aday memurlara Temel Eğitimin verilmesi için eğitim yerinin belirlenerek sorunsuz eğitimin verilmesinin sağlanması
•   Aday memurların sınav sorularının hazırlanması, sınavının yapılması ve değerlendirilmesi
•   Aday memurların Yemin Belgesinin hazırlanması
•   Aday memurların yemin merasimi ile ilgili yazışmalar
•   Aday memurlardan sınav sonucunda başarılı olanların asalet tasdikinin yapılabilmesi için İdari Personel Şube Müdürlüğüne bildirilmesi
•   Hizmet İçi Eğitim ile ilgili işlemlerinin yapılması
•   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği için YÖK ile yazışmaların yapılması
•   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılacakların belirlenmesi
•   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavından önce eğitimin verilmesi için eğitimci ve eğitim yerinin tespiti ile ilgili yazışmaların yapılması
•   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavından önce yapılan eğitimin sorunsuz yürütülmesinin sağlanması
•   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucunda kazananların atanma işlemi için İdari Personel Şube Müdürlüğüne bildirilmesi
•   Affa uğrayan disiplin cezalarının dosyadan kaldırılması
•   Mahkeme kararıyla değişen veya iptal edilen sicil raporlarının tüm işlemlerinin yapılması ve yeniden düzenlenerek dosyalanması
•   Akademik ve İdari personelin soruşturma işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması
•   Soruşturmacıların talepleri doğrultusunda gerekli bilgi ve dokümanın hazırlanması
•   Akademik ve İdari personelin tüm bilgilerinin ve yapılan değişikliklerin personel otomasyon sistemine işlenmesi
•   Akademik personelin aldığı disiplin cezalarının YÖKSİS’e işlenmesi
•   Akademik ve İdari personelin aldığı disiplin cezalarının Devlet Personel Başkanlığı sitesi “e-uygulama” bölümüne işlenmesi
•   4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği yazışmaları yapmak
•   Daire Başkanı tarafından havale edilen diğer işler
•   Şube Müdürlüğü tarafından yapılan akademik ve idari personel ile ilgili tüm iş ve işlemlerin sonunda personel otomasyon sistemine işlenerek güncel tutulmasının sağlanması
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
•   Gelen ve giden evrakların kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasını sağlamak
•   Akademik ve İdari personelin Askerlik Sevk ve Tehir İşlemlerinin yapılması ve takip edilmesi
•   Emniyet Genel Müdürlüğüne İmza Sirkülerinin gönderilmesi
•   Akademik ve İdari personelin pasaport evraklarının düzenlenmesi, takibinin yapılması ve istatistiğinin tutulması
•   Akademik ve İdari personelin özlük dosyalarının teslim alınması ve gönderilmesi işlemleri
•   Personel Dairesi Başkanlığının yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması
•   Personel Dairesi Başkanlığının Stratejik Planının hazırlanması
•   Arşiv Hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili tüm işlerin yürütülmesi
•   Başkanlığımız Taşınır ve demirbaş işlemlerinin kayda alınması ve SGB.net muhasebe programına işlenmesi
•   Başkanlığında kullanılacak sarf malzeme ihtiyacının karşılanması ile ilgili yazışmaların yapılması
•   Akademik ve İdari personele kimlik kartı çıkartılması ve teslimi ile ilgili işlerin yapılması
•   Sendika ile ilgili yazışmalar
•   Sendika üyelik ve üyelikten çekilme işlemlerinin yapılması
•   Tüm sendika üyelerinin isim listesinin tutulması ve saklanması
•   Kurum İdari Kurul toplantıları ile ilgili yazışmaların yapılması
•   Sendika ile ilgili diğer işlerin yapılması
•   Daire Başkanı tarafından havale edilen diğer işler
•   Şube Müdürlüğü tarafından yapılan akademik ve idari personel ile ilgili tüm iş ve işlemlerin sonunda personel otomasyon sistemine işlenerek güncel tutulmasının sağlanması
MAAŞ-TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
•   Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personelin Sosyal Güvenlik Kurumundan ayrılış, başlayış ve tescil işlemlerinin yapılması
•   Üniversitemize dışarıdan görevlendirilip, ücret karşılığında ders veren personelin sigorta giriş-çıkış işlemlerinin yapılarak ve görevlendirilen personelin ders ücretlerine ait işlemlerin yapılması
•   Akademik ve İdari personelin Maaş Nakil İlmühaberi belgesinin hazırlanması
•   Üniversitemiz personelinin yurtiçi-yurtdışı geçici veya sürekli görev yolluklarının tahakkuk işlemlerinin yapılması
•   Akademik ek ders ücretleri ile idari personelin fazla mesai işlemlerinin yapılması
•   Üniversitemize dışarıdan görevlendirilip, ücret karşılığında ders veren personelin yolluk işlemlerinin yapılması
•   Emekliye ayrılan personelin emekli yolluklarının yapılması
•   Her mali yılı başında idari personelin yan ödeme cetvellerinin birim bazında ve toplu olarak hazırlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından kontrol ve onayının sağlaması
•   Üniversitemizin çeşitli birimlerinde giyecek yardımı alan personelin yazışmalarının yapılması, hazırlanması ve istatistiklerinin tutulması
•   Rektörlüğe bağlı birimlerde görev yapan personelin Doğum Yardımı ve Aile Yardımı ile ilgili işlemlerinin yapılması
•   Emekliye ayrılan personelimize Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenip, mevzuatı gereği Kuruma ödenmek üzere Üniversitemize fatura edilen emekli ikramiyesi, ölüm yardımı ve makam-temsil-görev tazminatı faturalarının tahakkuk işlemlerinin yapılması
•   Üniversitemiz bütçesindeki sosyal güvenlik primi ödeneklerine göre ek karşılık prim tahakkuk cetvelinin düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi
•   Üniversitemiz personelinden 01.10.2008 tarihinden önce fiili hizmet süresi zammına tabi olanların yıllık keseneklerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na gönderilmesi ile ilgili işlemlerin yapılması
•   Birim bütçesi, performans bütçe raporunun hazırlanması
•   Rektörlüğe bağlı birimlerin maaş ve diğer sosyal hakları ile ilgili diğer işlemlerin yapılması
•   Daire Başkanı tarafından havale edilen diğer işler
•   Şube Müdürlüğü tarafından yapılan akademik ve idari personel ile ilgili tüm iş ve işlemlerin sonunda personel otomasyon sistemine işlenerek güncel tutulmasının sağlanması