Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Staj

Staj yapmanın amacı; öğrencilerin akademik hazırlığının, ticaret veya devlet çevrelerinde uygulanan, iyi planlanmış ve denetlenmiş bir iş deneyimi ile sağlamlaştırmaktır.

Stajlar öncelikle öğrenmek için yapılmaktadır. Staj süresi boyunca oluşacak problemlere, akademik prensiplerle çözüm bulmak, sorunları çözme kabiliyetini kazanmak, yetenekleri geliştirmek, işin nasıl yürüdüğünü öğrenmek gibi kazanımlar edinilir. Bu kazanılan becerilerden bazıları okulda öğrenilmiş olsa da, birçoğu yeni tecrübe edilmektedir. Bu tip genişleyen öğrenme tipine entelektüel büyüme de denebilir. Bu sayede öğrencilerin dersdeki konularla ilgili daha somut, zengin düşünebilirken; yine derslerde görülen akademik kuramları gerçek dünyaya uygulayarak gerçekliğini tespit edebilimektedirler.

Staj yapma zorunluluğu olan öğrencilerimiz stajlarını 4. yarıyılı bitirdikten sonra yapabilimektedirler.


SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR