Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayılarla Öğrenciler & Akademik Birimler

Akademik Birimler

 

2019

2020

2021

2022

2023

Fakülte Sayısı

6

6

6

6

6

Enstitü Sayısı

3

3

3

3

3

Yüksekokul Sayısı

1

1

1

1

1

Meslek Yüksekokulu Sayısı

0

0

0

0

0

Ön Lisans Program Sayısı

0

0

0

0

0

Lisans Program Sayısı

13

15

20

22

25

Yüksek Lisans Program Sayısı

10

12

14

14

15

Doktora Program Sayısı

6

7

7

7

7

Öğrenciler

 

2019

2020

2021

2022

2023

Ön Lisans Öğrenci Sayısı

0

0

0

0

0

Lisans Öğrenci Sayısı

3856

4002

3859

3866

4350

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

301

416

498

626

781

Doktora Öğrenci Sayısı

77

91

115

129

115

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

55

213

142

128

125

Toplam Öğrenci Sayısı

4234

4509

4472

4621

5246

Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı

1929

2130

2078

2086

2267

Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı

1927

1862

1667

1506

1601

Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı

0

0

114

274

482

Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı

125

204

242

281

325

Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı

253

303

343

394

423

Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı

0

0

28

80

148

Yüksek Lisans Mezun Sayısı

55

22

51

73

61

Doktora Mezun Sayısı

5

1

1

8

15

Lisans Mezun Sayısı

558

637

626

679

371

ETÜ Asistan Snow