Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İç Kontrol

İÇ KONTROL SİSTEM SÜRECİ


İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

    İç Kontrol Nedir?                                  

    Kamuda İç Kontrol 

 

    İÇ KONTROL MEVZUATI

   1- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

   2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

   3- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 


İÇ KONTROL DÖKÜMANLARI

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Hizmet Standartları

Dış Kaynaklı Doküman Takip ListesiETÜ Asistan Snow