Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

BAP

Proje Türleri Nelerdir?

1.Temel Araştırma Projesi: Doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış Erzurum Teknik Üniversitesi mensubu araştırmacılar tarafından sunulan ve tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime, ülkenin ve bölgenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli projelerdir.

2.Lisansüstü Tez Projesi: Erzurum Teknik Üniversitesi’nde yürütülen yüksek lisans ve doktora tezlerini desteklemek amacıyla tez yöneticisinin, öğrencileriyle birlikte sunduğu projelerdir.

3.Araştırma Altyapı Destek Projesi: Erzurum Teknik Üniversitesi’nin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Araştırma Merkezleri tarafından sunulan projelerdir.

4.Disiplinler Arası Araştırma Projesi: “Temel Araştırma Projesi” tanımından farklı olarak en az iki farklı bilim alanından araştırmacıların yer aldığı araştırma projeleridir.

5.Katılımlı Araştırma Projeleri: Bütçesinin en az %70’i diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ortak araştırma ve geliştirme projeleridir. 

6.Fikri Mülkiyet Desteği Projesi: Ulusal ve uluslararası patent/faydalı model başvurularının sayısının artırılması ve patent/faydalı model başvurusunun teşvik edilmesi amacıyla, patent/faydalı model alım sürecinde ortaya çıkabilecek giderlerin desteklendiği projelerdir. 

7.Bilimsel Faaliyet Düzenleme Desteği Projesi: Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde düzenlenen, sonuçları ile bilime katkı sağlayacak olan sempozyum, çalıştay, konferans ve kongrelerin desteklendiği projelerdir.

8.Güdümlü Araştırma Projesi: Üniversitemizdeki birimlerde araştırma altyapısının geliştirilmesi ve/veya kritik alanlarda araştırmaların yapılması amacıyla  Rektör ve Rektör Yardımcılarından oluşan komisyonun gerekli gördüğü alanlarda hazırlanılması istenilen projelerdir.

9.Hızlı Destek Projesi: Temel Araştırma Projesine ve uluslararası makaleye dönüşme potansiyeli bulunan, kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir.

10.Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projesi: Üniversitemize kayıtlı lisans öğrencilerinin AR-GE kültürünün oluşturulması ve öğrencilerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla desteklenen projelerdir.