Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Geliştirme ve Yönetimi

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının proje tekliflerini duyurmak, proje yazma konusunda bilgilendirme yapmak, proje yazma eğitimleri ve proje pazarları düzenlemek. Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamında üniversite-sanayi işbirliği için proje geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti vermek.

ETÜ Asistan Snow