Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Tarih Bölümü

Program Tanımı

Her şeyin bir geçmişi vardır. İnsan, doğası gereği, başta kendi geçmişi, akrabaları ve yaşadığı toplum olmak üzere, iletişim halinde bulunduğu canlı ve cansız her şeyin geçmişini merak eder. İşte tarih bilimi insanın bu merakını bilimsel bir format altında inceler ve gün yüzüne çıkarır. Geçmişte yaşanan olaylar ve onların bıraktığı izler, bilimsel bir metot çerçevesinde, yer ve zaman belirtilerek ve neden sonuç ilişkisi içerisinde incelenir.
Sosyal bilimler arasında önemli bir yer tutan Tarih, geçmişi aydınlattığı gibi günümüzdeki sosyal ve siyasi hadiseleri anlamlandırmaya ve geleceği planlamaya katkı sağlayan önemli bir disiplindir. Günümüz dünyasında ve özellikle Türkiye’de önemli ve büyük dönüşümlerin yaşandığı dikkate alınırsa geçmişteki olayların doğru ve gerçeğe en yakın bir şekilde tespit edilmesinin ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü sosyal ve siyasi bütün büyük dönüşümler belli bir geçmişe ve tecrübeye sahiptir. Medeni dünyanın özellikle son yüzyıllarda geçirdiği hızlı dönüşüm, bu dönüşüm sırasında yaşanan olumlu ve olumsuz tecrübeler, günümüz dünyasındaki yeni dönüşüm dalgasına ışık tutacaktır. Dolayısıyla günümüz insanının geleceğe yönelik programlar yaparken, geçmişte yaşanan dönüşüm ve tecrübeleri dikkate alması zorunludur. Bunun için de Tarihin bilimsel metotlarla ortaya koyduğu geçmişe dair tespitleri önemsemek, Tarihin bir hikâyeden ibaret olmadığını ve gerçeklere ulaşabilmek için ciddi ve mantıklı bir düşünme yeteneğine sahip olmak gerektiğini kabul etmek kaçınılmazdır. Buradan da anlaşılacağı üzere tarih, toplumların ve insanlığın hatıra defteridir. İnsanoğlunun bıraktığı her iz bir sonraki kuşağın yolunu aydınlatır. Yeni kuşağın yapması gereken sadece bu izleri doğru yorumlamaktır.
Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Tarih Bölümü, yukarıda arz edilen “tarih”in anlamını ve genel prensiplerini, bünyesine alacağı öğrencilere özümsetmeyi amaçlamaktadır. Üniversite bünyesine dâhil olacak öğrencilerin “tarih”i, popüler bir uğraşı veya geçmişe ait kahramanlık hikâyeleri bütünü olarak görmeyip; belli kural ve kaidelere bağlı bir disiplin olduğunu ve geçmişi gerçekçi bir şekilde anlayıp anlamlandırmanın ancak belli araştırma yöntemleri ile mümkün olabileceğini kavramaları, bölümümüzün öncelikleri arasındadır.
Diğer taraftan, içinde bulunduğu coğrafyanın, yani Anadolu, Kafkasya ve Ortadoğu üçgeninin önemli ve stratejik bir şehri olan Erzurum’da kurulmuş olan Üniversitemizin Tarih Bölümünde, Erzurum ve çevresinin derin tarihi köklerini ortaya çıkarıp geleceğe aktarmak, amaçlarımız arasında yer almaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, açılacak olan Tarih Bölümü Programında bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte tarih dersleri konularak, geçmişini bilen, günü anlamlandıran ve geleceğe yönelik hedefler koyabilen araştırmacı, akademisyen ve öğretmen adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.