Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Program Çıktıları

 1. Etkili iletişim becerisine sahiptir ve uygular.
 2. Mesleki görev ve sorumluluklarını hukuksal boyutta tanımlar ve uygulayabilir.
 3. Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular.
 4. Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili teorik bilgiyi ana hatları ile açıklar ve bunları fizyoterapi ile ilişkilendirir.
 5. Fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile ilgili kuramsal bilgiyi ilişkilendirerek yorumlar.
 6. Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini uygular.
 7. Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
 8. Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisiyle uygular.
 9. Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
 10. Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
 11. Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır.
 12. Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.
 13. Bilimsel bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar.

 

ETÜ Asistan Snow