Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Hukuk Müşavirliği

Öz Görev ve Öz Görüş

Hukuk Müşavirliğimiz Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinin faaliyetlerinin ilgili mevzuatlarda öngörülen usul ve esaslar kapsamında sürdürülmesi, varsa hukuka aykırı uygulamaların hukuk çerçevesinde giderilmesinin sağlanması ve Üniversitemiz menfaatlerinin korunması doğrultusunda maksimum gayreti göstermektir.

Müşavirliğimiz sorumluluk bilincini, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerini ön planda tutan, yeniliğe açık, şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, işbirliğine dayalı ve sorgulayıcı bir yönetim anlayışı ile mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirmektir

ETÜ Asistan Snow