Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

International Cooperations Office

Docs for Studies

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Formları

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için hazırlanması gereken dosyalar süreçlerine göre sıralanmıştır.

Faaliyete katılacak öğrencilerin dosyaları hazırlarken süreçleri adım adım  takip etmesi gerekmektedir!

Süreç I: Erasmus Öğrenim Hareketliliği'ne Aday Öğrenciler

1- Ön Başvuru Formu

Süreç II: Erasmus Öğrenim Hareketliliği'ne Katılacak Öğrencilerin Bilgilendirilmesi

2- Giden Öğrenci Süreç Rehberi

Formlar hazırlanmadan dikkatlice incelenmelidir!

3- Giden Öğrenci Belge Denetim Formu

  Hazırlanan formların kontrol listesidir.


Süreç III: Gidiş Öncesi Hazırlanacak Dosyalar

4- Öğrenci-Üniversite Sözleşmesi  

5- Confirmation Sheet (Teyit Belgesi)

6- Learning Agreement for Studies

* LA Guidelines

LA Guidelines Ayrıntılı bilgilerden dolayı doldurulması gerekmemektedir.

7- İntibak Formları  Eğitim seviyesine göre alttaki intibaklardan biri seçilir:

Erasmus lisans ders İntibak A formu

Erasmus Lisansüstü ders İntibak A formu

 Erasmus Lisansüstü (tez) ders İntibak A formu

8- Erasmus Öğrenci Beyannamesi

9- İkili Anlaşma


Süreç IV: Dönüş Sonrası Hazırlanacak Dosyalar

10-Giden Öğrenci Belge Denetim Dönüş Formu

11- İntibak Formları Eğitim seviyesine göre alttaki intibaklardan biri seçilir:

Erasmus lisans ders İntibak B Formu

 Erasmus lisansüstü ders İntibak B Formu

Erasmus lisansüstü (tez) İntibak B Formu

12- Nihai Rapor Formu

13- Katılım Sertifikası

Öğrenciye faaliyeti bitmesine yakın ya da faaliyeti tamamlanınca

gidilen kurum tarafından verilecek onaylı belgedir.


Eğer eğitim dönemi süresinde değişiklik varsa Ek Hibe Sözleşmesi hazırlanacaktır

Ek Hibe Sözleşmesi


Özel İhtiyaç Desteğine başvurmak için doldurulması gereken belge

Öğrenci Özel İhtiyaç Destek Talep Belgesi


Süreç V: Değişim Hareketliliği Programlarından Feragat Etme

14- Feragat Dilekçesi

Herhangi bir Değişim Hareketliliği Programları öğrencisi olma hakkından feragat eden öğrenciler

imzalı dilekçeyi Dış İlişkiler Ofisi yetkilisine teslim etmeleri zorunludur!

ETÜ Asistan Snow