Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif açıdan gelişimlerini sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu sorumluluk duygusuyla hareket ederek Üniversitemizde öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerimizin boş zamanlarını değerlendirmeleri, çeşitli faaliyetlere katılmalarını, ders dışı zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla Üniversitemiz bünyesinde çeşitli öğrenci toplulukları ve kulüpleri kurulmuştur.


Öğrenci Kulüpleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ETÜ Asistan Snow