Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İşletme Bölümü

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

 

Dr. Öğr. Üyesi Zişan Duygu ALİOĞULLARI

Komisyon Başkanı

Arş. Gör. M. Asım KANTAR

Komisyon Üyesi

Arş. Gör. Rıdvan AKIN

Komisyon Üyesi

ETÜ Asistan Snow