Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyonumuz

Üniversitemiz bünyesinde yapılan Ar-Ge ve inovasyona yönelik bilimsel çalışmaların etkinliğinin artırılması amacıyla;

  • Üniversite - sanayi işbirliği kapsamında yürütülecek olan projelerin yönetim sürecini koordine eden,
  • Üniversite çalışanlarının geliştirdikleri buluşlara/ hizmet buluşlarına ilişkin, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını(patent, faydalı model, tasarım gibi) ve bunlarla ilgili tescil süreçlerini yöneten,
  • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan teknoloji tabanlı / yenilikçi, katma değeri ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek iş fikirlerini desteklemek için bir ekosistem oluşturan bir merkez olmaktır
ETÜ Asistan Snow