Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Misyon

Kadın sorunlarıyla ilgili konularda toplumsal farkındalık yaratarak kadın haklarının korunması, kadın sorunlarına ve toplumsal ayrımcılığa karşı bilinç düzeyinin yükseltilmesi için Üniversitenin ilgili bölüm ve birimleriyle iş birliği yaparak kadın sorunlarına katkıda bulunmak.

ETÜ Asistan Snow