Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Misyon

Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu, Üniversitemizin bütün öğrencilerine akademik çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, iş hayatında etkin bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli yabancı dil donanımını sağlamaktır. Bu doğrultuda öğrencelerin sözlü ve yazılı becerilerinin kazandırılıp geliştirilmesi ve toplumda iletişim kurabilen, bilgili, kültürlü, özgüveni olan, ahlak sahibi bireyler haline gelmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.