Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

ETÜ Kristal

Misyon Vizyon

MİSYON

• Türkiye’nin hızlı gelişen teknolojisine yeni bireyler kazandırmak amacıyla her aşamadaki teknolojik fikirlere destek vermek ve Türkiye’nin yatırımcılarıyla fikir sahiplerini bir araya getirmek için kurulmuştur.
• Akademik çevre ile sanayi arasındaki sinerjiyi teşvik eden, her aşamadaki teknolojik fikirlerle bireylerin özerk/bağımsız olarak çalışmasına imkân veren, başta ilimiz olmak üzere, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmalarına destek/yardımcı olan bir üstünlük merkezi haline gelmek.
• Girişimcilere, bire bir destek, mentorluk ve eğitimler aracılığıyla fikirlerini geliştirme, olgunlaştırma, prototip hâline getirme, ticarileştirme ve pazarlama/tanıtım stratejilerine kadar gerekli destek hizmetlerinin verildiği merkez olmak.
• Toplumdaki girişimcilere ücretsiz kullanabilecekleri ofis alanı, mentorluk hizmetleri, networking (tanışma) aktiviteleri, yatırımcıyla girişimci arasında köprü olmak, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağı gibi farklı alanlarda imkânlar sağlayarak ekonomik gelişmeye yardımcı olmak.

VİZYON

• Erzurum’u ve Erzurum Teknik Üniversitesini teknolojinin merkezi haline getirmek.
• Türkiye ve Dünya’nın en önde gelen kuluçka merkezi haline getirimek için çalışır.
ETÜ-Kristal’i başarılı girişimlerle katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için bölgedeki yenilikçi fikirleri inkübe etmek/tasarlamak, desteklemek için bir ekosistem merkezi kılmak.
• Üniversitedeki öğrenci ve akademisyenler başta olmak üzere araştırmacılar için girişimcilik fırsatları yaratmak/oluşturmak. 
• Gerekli desteği sağlayarak başlangıç aşaması süresince teknoloji ve bilgi tabanlı girişimleri yetiştirmek.
• Yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesine yardımcı olmak/destek olmak.
• ETÜ-Kristal Girişimcilik Merkezi'nin rolü, teknolojik tabanlı bir fikri olan ve bu fikri somut ürünlere dönüştürmek için bir mekâna veya kuruluşa ihtiyaç duyan bireylere fırsatlar sunmaktır.
• Türkiye ve dünya çapında önde gelen bir inovasyon ve kuluçka merkezi olmak.
ETÜ Asistan Snow