Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyon

Vizyon-Misyon

Vizyon

 

Merkezimizin vizyonu çerçevesinde bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için yüksek katma değerli Ar-Ge çalışmaları (ileri üretim teknolojileri ve nanoteknoloji tabanlı aygıtlar üretmek gibi) gerçekleştirmek, büyük ve pahalı cihaz ve ekipmanları ortak kullanıma açarak kaynak tasarrufu sağlamak, üniversite, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği imkânlarını geliştirerek nitelikli ulusal ve uluslararası projeler üretmektir.

 

Misyon

 

Yüksek teknoloji alanında disiplinlerarası araştırmaları teşvik ederek merkezimizi uluslararası tanınan bir mükemmeliyet merkezi haline getirmektir.

ETÜ Asistan Snow