Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Bilgi İşlem

Mevzuat

Yükseköğretim kurumlarında yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları, 21.11.1983 tarih ve18288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulmuşlar ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.


Madde 10 – Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,
b) Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,
c) Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,
d) Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak.

Madde 34 – Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.

SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR