Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Bilgi İşlem

Mevzuat

Yükseköğretim kurumlarında yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları, 21.11.1983 tarih ve18288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulmuşlar ve görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.


Madde 10 – Bilgi İşlem Merkezi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,
b) Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,
c) Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,
d) Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak.

Madde 34 – Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,
b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.